AKTUALITY

* 9.10.2018 - UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!
Žáci dostávají každý týden kus ovoce a mléčný výrobek z projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Někteří, v lepším případě, ovoce nebo jogurt obratem vyhodí do koše, v horším případě rozbijí o zem nebo o stěnu. Škola a její okolí v úterý vypadají, jak po nájezdu vandalů. Pokud žák ovoce a výrobek nezkonzumuje, je nutné odnést je domů. Dohlédněte, co vaše dítě s výrobky dělá.
Děkují zaměstnanci školy.

* 2.10.2018 - Den otevřených dveří
Den otevřených dveří ke 100. výročí vzniku republiky.
plakát

* 1.10.2018 - Exkurze do ZOO
První říjnové pondělí věnovali žáci druhého stupně naší pačejovské základní školy přírodovědné exkurzi do pražské zoologické zahrady. Akce se přes mírně nepříznivé počasí vydařila, účastníkům se určitě líbila a přispěla k obohacení jejich vědomostí. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 25.9.2018 - Fyzikální olympiáda, Archimediáda
Pro zájemce uvádíme propozice a úkoly a seznam organismů.
Fyzikální olympiáda (8. + 9. ročník)
Archimediáda (7. ročník)

* 20.9.2018 - Žádost o uvolnění z vyučování
Vážení rodiče, při žádosti o uvolnění z vyučování je nutné zaslat do školy vyplněný a podepsaný formulář.
Bez tohoto formuláře nelze žáka/žákyni uvolnit !
Netýká se osobního předání v budově školy (za přítomnosti třídního učitele).

* 18.9.2018 - Exkurze ZOO Praha
Exkurze ZOO Praha 1.10.2018, 6. - 8. ročník, odjezd 7:30, návrat cca 18:00, záloha 300 Kč

* 18.9.2018 - Biologická olympiáda
Pro zájemce uvádíme propozice, studijní text, vstupní úkoly a seznam organismů k poznávačce. Kategorie D 6. - 7. ročník, kategorie C 8. - 9. ročník.
propozice
vstupní úkoly
studijní text
seznam organismů

* 18.9.2018 - Matematická olympiáda
Stejně jako každý školní rok si mohou žáci naší školy zkusit vyřešit zajímavé a různě náročné úlohy. Matematické olympiády se podle zájmu účastní žáci 5. až 9. ročníku.
Nejprve probíhá školní (domácí) kolo, ve kterém žáci řeší 6 matematických úloh, které postupně odevzdávají vyučujícímu v daném termínu.
5. ročník
1. trojice příkladů: 22. 11. 2018; 2. trojice příkladů: 5. 1. 2019
6. - 8. ročník
1. trojice příkladů: 18. 1. 2019; 2. trojice příkladů: 15. 3. 2019
9. ročník
1. trojice příkladů: 22. 11. 2018; 2. trojice příkladů: 5. 1. 2019
Zadání jednotlivých ročníků si můžete stáhnout.
Bližší informace ohledně řešení úloh (každá úloha na čistý list papíru, iniciály) poskytne příslušný vyučující matematiky.

* 10.9.2018 - Informativní třídní schůzka 1. třídy
Dne 26.9.2018 od 16:00 koná informativní třídní schůzka 1. třídy

* 7.9.2018 - Rozvrh hodin 2018/2019 - aktualizováno
rozvrh hodin

* 6.9.2018 - Školní rok zahájen
Školní rok 2018/19 byl zahájen. Slavnostnímu aktu po mnoha letech nepřálo počasí, a tak se tradiční shromáždění před školou nekonalo. Zástupci obce a sboru pro občanské záležitosti spolu s vedením školy a rodiči přivítali ve třídě nové žáky - prvňáčky. Během prázdnin se ve škole opět mnoho změnilo. Z finančních prostředků obce byla zrealizována celková rekonstrukce sociálního zařízení v hodnotě 600 tisíc korun. Pokračují rovněž práce na vybudování nové specializované učebny - školní kuchyňky. Všem žákům, pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy přejeme úspěšný nový školní rok!
/Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 29.8.2018 - Organizace 1. týdne
Organizace 1. týdne:
3.9.2018 - slavnostní zahájení před školou, informace ve třídách, konec do 9:30
4.9.2018 - konec vyučování 1. stupeň 11:35, 2. stupeň 12:30
V dalších dnech podle rozvrhu.

* 29.8.2018 - Harmonogram školního roku 2018/2019
Harmonogram školního roku 2018/2019

* 29.8.2018 - Oznámení pro rodiče
V případě dostečného zájmu bude otevřeno 2. oddělení školní družiny. Družina má podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. nejméně 20 účastníků, kteří jsou žáky 1. stupně. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.
RNDr. Hana Aldorfová


info INFORMACE
Základní škola Pačejov
Pačejov 51
341 01 Horažďovice

IČO:     7099 2347
IZO:     102 164 525
tel. ZŠ: 376 595 254
            731 554 883
tel. ŠJ: 605 209 573

email:
infozspacejov.cz

ředitelka:
RNDr. Hana Aldorfová

školní družina
06:40 - 07:40
11:35 - 15:05

školní jídelna
11:00 - 13:00


dokumenty DOKUMENTY
ŠVP
školní řád
vnitřní řád ŠJ 2018-04-19
vnitřní řád ŠD 2018-04-19
výroční zpráva
rozvrh hodin
žádost o uvolnění