AKTUALITY

* 17.11.2021 - Plavecká výuka 2021/2022
místo:
- plavecký bazén Horažďovice
účastníci:
- žáci 1.-4. třídy ZŠ
termíny:
- každé pondělí od 22.11.2021 do 31.1.2022 (s výjimkou 27.12.2021)
čas výuky:
- 10:40 – 12:15 (10 x 2 lekce)
- odjezd v 10:00 od školy (po druhé vyučovací hodině)
- návrat cca 12:45, případná odpolední výuka dle rozvrhu

* 16.11.2021 - Mezinárodní Suit-up den
Také letos na podzim proběhl na naší škole "Mezinárodní Suit-up den". Do této akce jsme se v rámci projektu Hrdá škola zapojili již podruhé. V tento den přišli všichni do školy svátečně oblečeni a užili si netradiční výuku ve společenském oblečení. Chlapci si vzali košile, saka, motýlky a kravaty. Děvčata přišla v krásných šatech, sukních, halenkách a nazula vysoké podpatky. Zahanbit se nenechali ani učitelé, kteří se oblékli do parádních kousků, které objevili ve svém šatníku. Ve třídách byl čas věnován zásadám slušného chování a pravidlům etikety. V některých třídách probíhal rychlokurz na téma "Jak vázat kravatu?", jinde se procvičovaly společenské tance nebo se konaly módní přehlídky. Dozvěděli jsme se, jak se má chovat správný gentleman, a co obnáší být pravou dámou. Tento den si určitě při další příležitosti rádi zopakujeme.
Mgr. Zdeňka Zemenová
fotogalerie

* 13.11.2021 - Informační leták
V souvislosti s množícími se dotazy ohledně testování a následných kroků zveřejňujeme leták ministerstva školství, který poměrně jasně vysvětluje vymezení kompetencí jednotlivých subjektů. V případě nejasností či jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat ředitele školy.

* 4.11.2021 - Testování 8. a 15. listopadu
Na základě minořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se školy okresu Klatovy zúčastní plošného testování žáků ve dnech 8. a 15. listopadu. Testování proběhne ráno před výukou a týká se všech žáků s výjimkou těch, kteří doloží (již doložili) potvrzení o prodělaném očkování, prodělání nemoci Covid 19 před méně než 180 dny nebo absolvování PCR testu před méně než 72 hodinami. Prosíme zákonné zástupce, aby na tyto dny zajistili dostupnost telefonického kontaktu pro případ pozitivního nálezu u svého dítěte. Testování proběhne stejným způsobem jako v září.
Mgr. Jan Vlažný, ředitel školy

* 4.10.2021 - Atletický čtyřboj
Poslední zářijový den se družstvo žákyň ve složení Lucka Posavádová, Markéta Křevká, Pavlína Buriánková, Adéla Veringerová a Johana Šinková zúčastnilo okresního kola atletického čtyřboje v Klatovech a v silné konkurenci atletických družstev se dívky rozhodně neztratily. Lucka Posavádová byla nejlepší ve skoku do dálky s výkonem 428 cm a její čas na šedesátce byl třetí nejlepší. Markéta Křevká pak dosáhla třetího nejlepšího výkonu ve skoku vysokém. Dívky zaběhly také výborné časy v běhu na 800 metrů. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. foto

* 15.9.2021 - Oznámení o vyhlášení ředitelského volna
oznámení

* 13.9.2021 - rozvrh hodin
rozvrh hodin

* 13.9.2021 - nová učebna informatiky
Ve středu 8. září převzala naše škola do užívání novou učebnu informatiky a přírodovědných předmětů. Žadatelem o dotaci byla Obec Pačejov, celkové náklady dosáhly 1,7 mil. Kč a kromě nově zrekonstruované a vybavené učebny je součástí projektu i bezbariérové WC a schodolez pro handicapované osoby. Jsme rádi, že opět můžeme posunout kvalitu výuky v souladu s dobou, kdy stále rostou nároky na počítačově a technicky vzdělané občany.

* 27.8.2021 - Informace k novému školnímu roku
Slavnostní zahájení proběhne ve středu 1. září v 8:00 před budovou školy, poté bude ve třídách následovat setkání s třídními učiteli, kde se žáci dozví všechny důležité informace a zároveň absolvujeme první kolo testování antigenními testy (další dvě budou 6. a 9. září). Testovat se nemusí žáci, kteří jsou minimálně 14 dnů po druhé očkovací dávce nebo prodělali onemocnění Covid-19 před méně než 180 dny (datum prvního pozitivního testu). Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit třídnímu učiteli hned 1. září, jinak bude nutné i takového žáka testovat. Ve společných prostorách nadále platí nošení ochrany dýchacích cest, vybavte proto, prosím, děti rouškami či respirátory.
Dále prosíme rodiče prvňáčků, kteří budou navštěvovat školní jídelnu, aby 1.9. přinesli do školy 500 Kč v hotovosti na platbu obědů pro první týdny školní docházky.
V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte ředitele školy.

* 19.8.2021 - seznam pomůcek
Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku

* 29.6.2021 - skanzen v Chanovicích
Školní družina dne 23. 06. 2021 navštívila skanzen v Chanovicích, kde měli žáci jedinečnou možnost dovědět se něco o historii svícení a vyrobit si vlastnoručně svíčku ze včelích pláství, kterou si každý odnesl sebou domů. Pro děti bylo velkým zážitkem i vyzkoušet si kování s mistrem kovářem.

* 17.6.2021 - Laser Arena Písek
Návštěva LASER ARENA PÍSEK

* 8.6.2021 - Slavnostní otevření podchodu s dětskými kresbami


* 4.6.2021 - Den dětí ve školní družině
Den dětí ve školní družině

* 4.6.2021 - Den šílených účesů
Ve středu 19. 5. 2021 proběhl na naší škole "Den šílených účesů". Této akce jsme se zúčastnili v rámci projektu Hrdá škola. Kdo se chtěl zapojit, vytvořil si šílený účes a přišel s ním na vyučování. Učitelé a děti popustili uzdu fantazii a vykouzlili na svých hlavách opravdové "crazy" účesy. Objevily se barevné paruky, obarvené vlasy, třpytky, sponky a další. Některé děti si ještě před vyučováním účes dodělávaly, aby byl skutečně perfektní. Všichni si tento den náramně užili. fotografie

* 1.6.2021 - Ředitelské volno
Ve dnech 28. až 30. června 2021 vyhlašuji z technických důvodů ředitelské volno. RNDr. Hana Aldorfová

* 14.5.2021 - Instruktážní video pro testy SEJOY
Instruktážní video pro testy SEJOY

* 12.5.2021 - Provoz ŠD od 17.5.2021
Provoz školní družiny bude obnoven v plném rozsahu s výjimkou ranní družiny v pondělí (toto opatření potrvá po dobu testování žáků antigenními testy).

* 11.5.2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 17.5.2021
informace MŠMT

* 3.5.2021 - Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022.
rozhodnutí

* 28.4.2021 - Informace k provozu od 3.5.2021
K prezenční výuce nastoupí žáci 1., 3., 5., 6. a 8. třídy. Žáci budou používat ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest (zdravotnickou obličejovou masku nebo jiný obdobný prostředek), platí povinnost podrobit se testování (pondělí - čtvrtek), sportovní činnosti konané venku jsou povoleny. Vstup do budov nejdříve v 7:30, pokud nebude s TU dohodnuto jinak, odpolední družina bude v provozu. V případě odhlášení obědů je třeba kontaktovat vedoucí ŠJ 605 209 573. 6.5.2021 bude pro všechny žáky probíhat distanční výuka, tento den ŠJ nevaří.
informace

* 27.4.2021 - Průzkum zájmu o Letní kempy pro školáky
formulář

* 21.4.2021 - Informace MŠMT
V nadcházejícím týdnu nedochází v provozu ZŠ ke změnám. Do škol budou distribuovány SIGCLEAN testy.
informace
video

* 15.4.2021 - Ředitelské volno
Vzhledem k plánované odstávce elektřiny vyhlašuji 6.5.2021 (čtvrtek) ředitelské volno. RNDr. Hana Aldorfová, ředitelka školy

* 13.4.2021 - Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání v základních školách
informace k testování
informace ke změnám v provozu škol

* 12.4.2021 - Informace k ošetřovnému od 12. 4. 2021.
informace k ošetřovnému od 12. 4. 2021

* 10.4.2021 - Velikonoční soutěž
výsledky

* 8.4.2021 - Návod na testování
Naše škola obdržela LEPU testy

* 7.4.2021 - Prezenční výuka
Prezenční výuka bude od 12.4.2021 pro žáky 2. a 4. ročníku. Žáci prezenční výuky absolvují vždy v pondělí a ve čtvrtek antigenní test. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena. Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Školní jídelna a odpolední družina budou v provozu. Vstup do budov bude žákům umožněn nejdříve v 7:30. Žádáme rodiče, aby do budov vstupovali pouze v odůvodněných případech a s respirátorem.
informace k provozu škol
kontrolní seznam příznaků
manuál testování
mimořádné opatření
opatření ve školách
přehled návazných postupů
testování - přijímací zkoušky
testování žáků

* 18.3.2021 - Můj rok s Covidem
Můj rok s Covidem

* 15.3.2021 - Velikonoční soutěž
velikonoční soutěž

* 8.3.2021 - Jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021
informace MŠMT

* 8.3.2021 - Konzultační služby
Konzultační služby specialistů projektu MAP II


* 8.3.2021 - Zápis do 1. třídy 2021/2022 - aktualizováno
registrační formulář - funkční od 1.4.2021 od 8:00
(umístění: ŠKOLA ONLINE - Příjimací řízení - Zápisy - Nastavení elektronické přihlášky - Elektronická registrace)
dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
jak můžete pomoci svým dětem
desatero
zápisní list
informace k zápisu
žádost o přijetí
žádost o odklad

* 4.3.2021 - Ve zdravém těle ...
ve zdravém těle ...

* 28.2.2021 - Informace MŠMT
informace MŠMT

* 25.2.2021 - Okresní kolo olympiády z českého jazyka
Letošní okresní kolo olympiády z českého jazyka se konalo distanční formou. Za naši školu se účastnily žákyně 9. ročníku - Kristýna Větrovcová a Zuzana Veselá. V nemalé konkurenci si děvčata vedla výborně a obsadila krásné 5. a 6. místo. Za vzornou reprezentaci školy patří dívkám velké poděkování a pochvala.

* 20.2.2021 - Harry Potter den v Pačejově
Dne 5. února 2021 se na naší škole uskutečnil projekt, který se týkal kouzelného světa oblíbeného hrdiny Harryho Pottera. Mimo školu se sice nesmí čarovat, ale tentokrát byla udělena výjimka. Někteří žáci a učitelé čarovali i doma u monitorů při distanční výuce. Naši nejmladší si užívali kouzla a čáry přímo ve škole. Po škole se pohybovaly postavy Harryho Pottera, Hermiony Grangerové, Rona Weasleyho, Albuse Brumbála a Minervy McGonagallové. Soutěžily mezi sebou čtyři bradavické koleje - Nebelvír, Zmijozel, Havrasvár a Mrzimor. Koleje plnily různé úkoly z českého jazyka a matematiky, za odměnu získaly také zlatonku. Soutěžily také v neobvyklých dovednostech, jakými byl například hod drahokamem nebo příprava kouzelného lektvaru. Každý si také vyrobil ježibabu s koštětem. Protože nebylo dobré počasí, nemohly bohužel koleje soutěžit ve famfrpálu, ale to se snad povede příště. Žáci, kteří kouzlili doma, malovali obrázky, popisovali fantastická zvířata nebo charakterizovali Harryho Pottera a jeho přátele. Žáci druhého stupně hledali řešení češtinářských kvízů s kouzelnickou tématikou. Deváťáci zažili videokonferenci s Albusem Brumbálem a poslali svá tři přání do Bradavic. A co si v této době naši žáci přejí nejvíce? Přáním číslo jedna je, aby zmizel Covid-19 a život se vrátil do normálních kolejí. Za druhé si přejí, aby se všichni dostali na své vysněné školy a byli úspěšní ve svém budoucím životě. A do třetice jsou to hmotné dárky, se kterými by byl život snadnější.
ke stazeni

* 4.2.2021 - Zimní inspirace
zimní inspirace

* 2.2.2021 - Harry Potter 5. února 2021
Harry Potter

* 1.2.2021 - Informace MŠMT
informace MŠMT

* 27.1.2021 - Počítáme doma s dětmi
webinář pro rodiče

* 22.1.2021 - informace
Anglický jazyk
Od 25.1.2021 bude posílena výuka anglického jazyka na 1. stupni na 2 hodiny týdně. Žáci dostanou informace do učeben. Na 2. stupni budou probíhat v pondělí 11:50 - 12:35 konzultace z anglického jazyka v nově založené učebně, pozvánka do učebny přijde žákům e-mailem.
Výpis z vysvědčení
Žáci 1. a 2. třídy obdrží výpis 28.1.2021, ostatním bude odeslán e-mailem a papírový bude předán po zahájení prezenční výuky.
Školní družina
Školní družina nebude v provozu 29.1. (pololetní prázdniny), tento den se nebude ani vařit ve školní jídelně.

* 22.1.2021 - Pačejovská škola zářila barvami
"Barevný týden", tak byl nazván týden od 11. do 15. ledna. Žáci 1. a 2. třídy Základní školy v Pačejově mohli prožít tento krásný týden přímo ve škole, ostatní žáci se akce zúčastnili doma u počítačů. Každý den byl věnován jiné barvě. Pondělí bylo ve znamení duhové, úterý červené, středa modrá, čtvrtek žlutozelený a pátek patřil černé a bílé. Do projektu se s nadšením zapojila většina dětí a pozadu nezůstali ani jejich učitelé a zaměstnanci školy. Velké poděkování patří školní kuchyni, která se přidala „barevnými jídly“ – v pondělí se například podávaly rybí prsty, bramborová kaše a červená řepa, v úterý kuře na paprice a kynutý knedlík, ve středu si děti pochutnaly na palačinkách s borůvkovou marmeládou a ve čtvrtek se na jídelníčku objevil zelený špenát, pečená krkovice a brambor. Barevný týden si všichni v Pačejově náramně užili.
fotky ke stažení

* 4.1.2021 - Rozvrh hodin
rozvrh hodin

* 30.12.2020 - Informace k výuce od 4.1.2021
Výuka v 3. - 9. ročníku bude od 4.1. probíhat distančním způsobem podle rozvrhu, který platil do 27.11.2020.
1. a 2. ročník bude mít prezenční výuku. Činnost školní družiny bez omezení. 1. třída v ŠD, 2. třída v kmenové učebně. Žáci na distanční výuce si mohou přihlásit oběd, obědy budou vydávány do jídlonosičů od 11:15 do 11:30 přes výdejní okénko.
informace k provozu škol a školských zařízení od 27.12.2020 do 10.01.2021

* 15.12.2020 - Informace MŠMT
Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné.

* 4.12.2020 - Školní družina
Činnost ranní školní družiny bude od 7.12. obnovena. Žáci 1. a 2. třídy v ŠD, žáci 3. a 4. třídy v hlavní budově.

* 27.11.2020 - Školní družina
Ranní družina je zrušená. Odpolední družina bude pro žáky 1. - 4. třídy. Žáci budou odděleně ve svých třídách.

* 26.11.2020 - Vánoční dílničky
vánoční dílničky

* 23.11.2020 - ŘEDITELSKÉ VOLNO
VE ČTVRTEK 3.12.2020 VYHLAŠUJI ŘEDITELSKÉ VOLNO Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE. RNDr. Hana Aldorfová, ředitelka školy

* 20.11.2020 - Opatření ZŠ Pačejov od 30. listopadu 2020
Opatření ZŠ Pačejov od 30. listopadu 2020

* 18.11.2020 - Den české hrdosti
Den české hrdosti

* 16.11.2020 - Dodatek školního řádu
dodatek školního řádu

* 15.11.2020 - Změna v organizaci provozu ZŠ Pačejov od 18.11.2020
Na základě rozhodnutí vlády dochází od 18.11.2020 k následujícím změnám:
Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci si mohou stravu odebrat do jídlonosiče. Obědy si můžete přihlásit na telefonu 605 209 573. Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd. To znamená, že se pro tyto žáky plně obnovuje prezenční výuka včetně provozu odpolední školní družiny, ranní družina je zrušena. Žáci 3. – 9. tříd pokračují dále v distanční formě výuky ve stejné skladbě a organizaci, která byla stanovena 16.10. 2020.

* 11.11.2020 - informace
Dne 16.11. bude probíhat distanční výuka podle rozvrhu.
Dne 18.11. proběhne projektový den české hrdosti, pro 3.-9. třídu v Google učebně Projektový den, 1. a 2. třída by již měla mít prezenční výuku.

* 5.11.2020 - webinář pro rodiče
Čteme doma s dětmi

* 2.11.2020 - Rizika internetu v životě dětí
Rizika internetu v životě dětí
- interaktivní seminář
- dne 18.11.2020, 17:00 – 18:30
přihlašovací formulář

* 2.11.2020 - ošetřovné
ošetřovné

* 2.11.2020 - Informace školní jídelny
ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ PAČEJOV ZAHÁJÍ OD PONDĚLÍ 9.11.2020 SVOU ČINNOST, a to v případě dostatečného počtu zájemců. Obědy budou žákům i cizím strávníkům vydávány do jídlonosičů. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle školní jídelny 605 209 573 do čtvrtka.

* 26.10.2020 - Podzimní dílničky
podzimní dílničky

* 22.10.2020 - informace MŠMT
leták 1. stupeň
leták 2. stupeň


* 20.10.2020 - Mezinárodní Suit-up den
V úterý 13. 10. 2020 proběhl na naší škole "Mezinárodní Suit-up den". Do této akce jsme se zapojili poprvé v rámci projektu Hrdá škola. V tento den přicházejí do škol děti a učitelé svátečně oblečeni a užívají si netradiční výuku ve společenském oblečení. Chlapci si vzali košile, saka, motýlky a uvázali kravaty. Dívky přišly v krásných šatech, sukních, halenkách a nazuly vysoké podpatky. Některé si nezapomněly dát ani patřičnou ozdobu do vlasů. Zahanbit se nenechali ani vyučující, kteří se oblékli do parádních kousků z jejich šatníku. Ve třídách byl čas věnován zásadám slušného chování a pravidlům etikety. Dozvěděli jsme se, jak se má chovat správný gentleman, a co obnáší být pravou dámou. Kvůli distanční výuce se však akce nemohly zúčastnit 8. a 9. ročníky, což bylo velmi mrzuté, a proto máme v plánu si tento den ještě v průběhu školního roku zopakovat.
foto ke stažení

* 20.10.2020 - Chanovice
Dne 24. 9. 2020 navštívila školní družina skanzen v Chanovicích. Děti vyráběly nepálené cihly vepřovice z hlíny a slámy. Potom si z kynutého těsta, který si sami připravily, vyválely a upletly houstičky, které upekly. Děti byly nadšené a exkurze se moc líbila. Čas strávený ve skanzenu si užily.
informace

* 20.10.2020 - Techmania
25.9.2020 se žáci 3.9. ročníku zúčastnili exkurze do Techmánie v Plzni. Dopravu i vstup hradila Střední škola Horažďovice z projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji.
foto ke stažení

* 20.10.2020 - Šumava
1.10.2020 se konala exkurze pro žáky 8. a 9. třídy do Národního parku Šumava. Doprava byla hrazena z projektu Šablony II.
foto ke stažení


* 19.10.2020 - webinář pro rodiče žáků 1. stupně
ČTEME DOMA S DĚTMI aneb JAK MOTIVOVAT DĚTI KE ČTENÍ

* 16.10.2020 - Google Meet - informace pro rodiče
Google Meet

* 15.10.2020 - Jak na ošetřovné
ošetřovné

* 12.10.2020 - Ranní družina
Ranní družina bude od úterý 13.10. opět v provozu.

* 9.10.2020 - Opatření ZŠ Pačejov od 12. do 23. října 2020
opatření

* 8.10.2020 - Školní Suit up den v úterý 13.10.2020
Školní Suit up den

* 5.10.2020 - Informace k výuce od 6.10.2020
II. stupeň
Výuka probíhá prezenčně podle rozvrhu – zvýšený zdravotní dohled, v případě zdravotních potíží kontaktovat lékaře. Kroužky 6.10.2020 v SŠ Horažďovice se konají, v případě účasti je nutné k autobusu přinést prohlášení o bezinfekčnosti.

I. stupeň
Žáky, kteří byli v přímém kontaktu s Covid 19, tj. pobývali 1.10. v ŠD, bude kontaktovat KHS a pozve je na test. Karanténa potrvá do 12.10. včetně, OČR vystaví rodičům ošetřující lékař. Učivo bude předáváno způsobem dohodnutým s TU. Ostatní žáci mají prezenční výuku dle rozvrhu.

Školní družina
Ranní družina je zrušená.

* 2.10.2020 - Oznámení
VZHLEDEM K POZITIVNÍMU NÁLEZU COVID 19 V ZŠ PAČEJOV, VYHLAŠUJI 5.10.2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO. DALŠÍ INFORMACE PO KONZULTACI S KHS V PONDĚLÍ.
RNDr. Hana Aldorfová, ředitelka školy

* 24.9.2020 - Pro nemocné žáky
Probíraná látka a zadání domácích úkolů budou vyučující zveřejňovat ve vytvořených kurzech v Google učebně. Žáci dostanou do školního e-mailu pozvánku k danému kurzu. Žákům 1. třídy budou adresy vytvořeny. RNDr. Hana Aldorfová

* 23.9.2020 - Oznámení
25.9.2020 NEBUDE vyhlášeno ředitelské volno. Žáci 3.-9. třídy se zúčastní plánované návštěvy Techmánie (doprava i vstup jsou hrazeny z projektu "Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji"). 1. a 2. třída má výuku podle rozvrhu. Žáci, kteří nepojedou do Techmánie, se zúčastní náhradní výuky. Školní družina i jídelna jsou v provozu.

* 17.9.2020 - Oznámení
Od pátku 18.9.2020 budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

* 17.9.2020 - Informační brožura pro rodiče
Žákům byla předána informační brožura pro rodiče "KDY DO ŠKOLY ANO, KDY NE?"

* 14.9.2020 - Hrdá škola
Hrdá škola

* 31.8.2020 - Jak využívat veřejnou dopravu v Plzeňském kraji
Informace pro studenty:
cestujeme v IDPK
často kladené dotazy

* 31.8.2020 - Rozvrh hodin - 2020/2021
rozvrh hodin

* 26.8.2020 - Harmonogram školního roku 2020/2021
harmonogram

* 26.8.2020 - Den otevřených dveří


* 26.8.2020 - placení obědů
Žák, který platí obědy inkasem, musí zaplatit do 31.8.2020. Pokud částka nebude na účtě, nemůže se stravovat ve ŠJ od 2.9. 2020 Žáci 1. ročníku zaplatí obědy 500,- v hotovosti hned při nástupu do školy 1.9.2020
Jitka Zemanová, ŠJ

* 26.8.2020 - soutěže
Milí žáci, rodiče, učitelé a přátelé naší školy, konec prázdnin se blíží a s ním i konec hlasování našich dvou soutěží - Fotografická soutěž Rozkvetlý květen a 100 let vlajky ČR. Zapojte se ještě do hlasování. Hlasy pro fotografickou soutěž zasílejte na e-mail: eva.prerostova@zspacejov.cz. Hlasy pro soutěž 100 let vlajky ČR zasílejte na email: sjucitel2020@seznam.cz. Hlasovat můžete do 31. 8. 2020.

* 19.8.2020 - Soubor pedagogicko-organizačních informací
Soubor pedagogicko-organizačních informací na rok 2020/2021

* 22.7.2020 - Rekonstrukce a inovace dílen
Publicita akce - ZŠ Pačejov - rekonstrukce a inovace dílen

* 3.7.2020 - Rodičům prvňáčků
informace pro rodiče prvňáčků

* 1.7.2020 - Zápis ze školské rady
zápis

* 25.6.2020 - Ročenka 2019/2020
Ročenku je možné zakoupit prostřednictvím třídních učitelů nebo v ředitelně školy za 100 Kč.

* 21.6.2020 - Počítačová grafika - soutěž - 100 let vlajky ČR
Milí žáci, rodiče a přátelé naší školy, předkládáme Vám k hodnocení pěkné obrázky vlajek našeho státu, které vytvořili žáci naší školy. Vlajky jsou očíslovány. Pošlete garantovi soutěže p. Stanislavu Jůdovi na e-mail: sjucitel2020@seznam.cz číslo vlajky, která se Vám nejvíce líbí. Vaše hlasování rozhodne o celkovém pořadí. Každý můžete udělit z jednoho e-mailu jeden hlas pouze jedné vlajce. Hlasovat můžete do 31. 8. 2020.
obrázky

* 21.6.2020 - Počítačová grafika - soutěž - 100 let vlajky ČR
Milí žáci, rodiče a přátelé naší školy, předkládáme Vám k hodnocení pěkné obrázky vlajek našeho státu, které vytvořili žáci naší školy. Vlajky jsou očíslovány. Pošlete garantovi soutěže p. Stanislavu Jůdovi na e-mail: sjucitel2020@seznam.cz číslo vlajky, která se Vám nejvíce líbí. Vaše hlasování rozhodne o celkovém pořadí. Každý můžete udělit z jednoho e-mailu jeden hlas pouze jedné vlajce. Hlasovat můžete do 31. 8. 2020.
obrázky

* 22.6.2020 - Protest proti úložišti
V sobotu 11. července se koná protest proti úložišti jaderného odpadu se zakončením v Maňovicích. Na přání pana starosty by měly s pěveckým vystoupením osvěžit tuto akci děti ze sboru ZŠ Pačejov. Prosím tímto všechny rodiče, kteří se akce zúčastní, aby vzali s sebou i své děti a pokud se nás sejde dostatek, zazpíváme pár písniček z našeho repertoáru. Věřím, že vám tato akce není lhostejná a zúčastníte se jako každý rok v hojném počtu i s dětmi, neboť o ně jde především. Děkuji Marie HLŮŽKOVÁ

* 19.6.2020 - Fotografická soutěž Rozkvetlý květen - finále (hlasování)
Milí mladí fotografové, rodiče a přátelé naší školy, odborná porota vybrala do širšího finále 39 nejlepších fotografií. Fotografie jsou očíslovány. Pošlete garantce soutěže p. as. Evě Přerostové na e-mail:
eva.prerostova@zspacejov.cz číslo fotografie, která se Vám nejvíce líbí. Vaše hlasování rozhodne o celkovém pořadí. Každý můžete udělit z jednoho e-mailu jeden hlas pouze jedné fotografii. Hlasovat můžete do 31. 8. 2020. Eva Přerostová, garant soutěže
fotografie

* 11.6.2020 - Vyzvednutí věcí ze školy
Žáci nebo rodiče si mohou vyzvednout své věci v úterý 16.6. 8:30 - 9:00 nebo ve středu 17.6. 15:00 - 15:15 nebo při předávání vysvědčení.

* 11.6.2020 - Předávání vysvědčení
- žáci, kteří se účastní konzultací - při poslední konzultaci 26.6.
- žáci 9. třídy – slavnostní předání 30.6. od 8:00
- ostatní – 29.6. 8:00 – 9:00 nebo 30.6. 9:00 – 10:00 nebo po dohodě s třídním učitelem (nejdříve 26.6.)

* 11.6.2020 - Fotosoutěž
Děkujeme všem účastníkům květnové fotografické soutěže a připojujeme prezentace krásných fotek (zip, 212 MB). Příští týden odstartujeme hlasování ve finálovém kole.

* 29.5.2020 - Konzultace 2. stupně
Konzultace 2. stupně od úterý 9.6. - viz. rozpis

* 1.6.2020 - Nástup žáků 2. stupně do ZŠ Pačejov
Na základě rozhodnutí Vlády ČR bude umožněna od 8. do 30. 6. 2020 realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 2. stupně základních škol. Konzultační hodiny (český jazyk, matematika, anglický jazyk, případně další předměty) budou organizovány v úterý a v pátek 7:55 - 9:35 nebo 9:55 - 11:35. Žák účastnící se konzultací musí mít vlastní roušku a sáček na její uložení.
Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole. Pro tyto žáky školní jídelna stravování nezajišťuje.
Dnes budou zákonné zástupce prostřednictvím e-mailu kontaktovat třídní učitelé, aby zjistili zájem žáků. Následně budou žáci rozděleni do skupin a zákonní zástupci vyrozuměni o termínu konzultací pro své děti.
čestné prohlášení

* 29.5.2020 - Nástup žáků 2. stupně do školy
nástup žáků 2. stupně do školy

* 28.5.2020 - Kroužek SŠ Horažďovice
Kroužek SŠ Horažďovice se bude pro účastníky konat 11.6.2020. Odjezd 9:30, návrat 12:20. Kdo jste se ještě nepřihlásil, učiňte tak na info@zspacejov.cz. Vyplněné čestné prohlášení a souhlas rodičů přinesete k autobusu.
souhlas rodičů
česné prohlášení

* 28.5.2020 - Ročenka 2019/2020
Kdo má zájem o ročenku, nechť kontaktuje své třídní učitele. Cena do 100 Kč, závisí na počtu zájemců.

* 7.5.2020 - Informace
Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory středních škol se budou konat 8.6.2020.

* 6.5.2020 - Upozornění pro rodiče žáků 1. stupně
Čestné prohlášení se odevzdává až 25.5.2020.

* 5.5.2020 - Informace k znovuotevření ZŠ Pačejov
informace k znovuotevření ZŠ Pačejov

* 4.5.2020 - Informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 9. třídy a 1. stupně
Vážení rodiče,
v příloze najdete obecné informace o možnosti účasti žáků 9. ročníku a 1. stupně na vzdělávacích aktivitách ve škole, žádost a čestné prohlášení. Konkrétní informace (provozní doba, možnost stravování) a kriteria budou zveřejněny zítra po poradě pedagogických pracovníků. Vyplněnou žádost můžete zasílat e-mailem na info@zspacejov.cz, poštou nebo vhodit do schránky na škole. POZOR, o účast žáků 9. ročníku je potřeba požádat do 7.5.2020, žáka nelze zařadit do skupiny později než 11.5.2020. RNDr. Hana Aldorfová
žádost
čestné prohlášení
osobní přítomnost žáků ve škole

* 4.5.2020 - Rozhodnutí o přijetí ke školní docházce ve školním roce 2020/2021
rozhodnutí o přijetí ke školní docházce ve školním roce 2020/2021

* 19.4.2020 - Návod k přihlášení žáka do kurzu Google Učebna
Návod k přihlášení žáka do kurzu Google Učebna. Milan Jandovský
manuál pro žáky - jak se přihlásit do Google Učebna

* 17.4.2020 - Informace
Samostudium bude zadáváno i způsobem, na jaký jste byli dosud zvyklí. Pokud někdo opravdu nemá možnost internetu, což je případ několika jednotlivců, bude pracovat jako dosud a dohodne se vyučujícími. Ostatní žádám o připojení ke zřízeným účtům. Při potížích kontaktujte školu. Děkuji. Hana Aldorfová

* 17.4.2020 - Google Učebna
Zavádíme distanční výuku pomocí Google Classroom. Každému žáku byl vytvořen účet, seznam účtů byl odeslán na Váš e-mail. Žádám, abyste se během víkendu ke svému účtu přihlásili. V Google Classroom budou mít jednotliví vyučující své kurzy a během příštího týdne Vám přijde pozvánka do tohoto kurzu. V kurzu budou výukové materiály, úkoly, testy a pokyny ke komunikaci. Vy budete moci posílat úkoly svému vyučujícímu k opravě. Přeji hodně úspěchů, pokud by se objevily problémy, kontaktujte školu přes Váš stávající e-mail nebo telefonicky. RNDr. Hana Aldorfová
manuál pro žáky - jak se přihlásit do Gmailu

* 14.4.2020 - Školní jídelna při ZŠ Pačejov nabízí od 21.4. vaření obědů
Obědy budou vydávány přes okénko v jednorázových obalech, cena 71 Kč (včetně obalu). Doba výdeje od 10:30. Je možnost domluvit se na Obecním úřadě Pačejov na dovoz obědů. Jídelníček bude zveřejňován na webu školy.

* 14.4.2020 - Upozornění
Řada žáků si stále neplní své povinnosti, neodevzdává svým učitelům úkoly podle jejich pokynů a nedodržuje stanovené termíny. Upozorňuji, že toto jednání bude promítnuto do závěrečného hodnocení.


* 1.4.2020 - Vzdělávací videa ČT
vzdělávací videa ČT

* 1.4.2020 - Soutěž 100 let vlajky ČR
Všechny práce jsou krásné, pro zúčastněné žáky velká pochvala a poděkování.
soutěžní příspěvky

* 31.3.2020 - Konzultační hodiny během mimořádných opatření
konzultační hodiny během mimořádných opatření

* 23.3.2020 - Přihláška do 1. ročníku ZŠ
Rezervace termínu zápisu do 1. třídy

* 21.3.2020 - Škola doma – upozornění na zajímavý pořad na ČT 1
Každé úterý a čtvrtek vždy od 14 hodin. Televizní opakování a řešení zajímavostí a záludností českého jazyka nejen pro žáky devátých tříd chystajících se na přijímací zkoušky na střední školy.
Doporučuje Mgr.Tomáš Cihlář

* 20.3.2020 - Příprava na příjímací zkoušky 9. tříd
drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/


* 19.3.2020 - Žádost
Žádám všechny žáky 2. stupně a rodiče mladších žáků, aby zaslali na info@zspacejov.cz kontaktní e-mail pro komunikaci žáků se školou. Adresy vyučujících jsou na webu školy, pouze poštu pro Mgr. Hanákovou adresujte do schránky Mgr. Hanáka. Děkuji. RNDr. Hana Aldorfová


* 19.3.2020 - Barevné kamínky - iŠkolička
Vážení pedagogové mateřských a základních škol, předejte prosím tuto informaci všem rodičům. Až do odvolání zpřístupňujeme pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízíme vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici máme i lektory, kteří vysvětlují metodiku. Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje. Po domluvě můžeme také nastavit přístupy k 56 interaktivním učebnicím pro I. a II. stupeň základní školy od vydavatelství Taktik a k aplikaci Včelka, jež slouží k procvičování čtenářské gramotnosti u dětí na I. stupni ZŠ. Vše je samozřejmě nyní zdarma. Váš tým Barevné kamínky - SchoolBoard

* 18.3.2020 - Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
celý článek

* 18.3.2020 - Samostudium
Samostudium na týden 23.3. - 27.3.2020.

* 16.3.2020 - Ošetřovné
Rodiče, kteří žádají o ošetřovné, mohou požádat prostřednictvím emailu info@zspacejov.cz. RNDr. Hana Aldorfová


* 11.3.2020 - Žádost o ošetřovné
Rodiče dětí (do 10 let) si mohou vyzvednout žádost o ošetřovné přímo ve škole (po předchozí domluvě s třídním učitelem).

* 10.3.2020 - Uzavřena Základní škola Pačejov
Na základě jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR o okamžitém přerušení výuky na základních, středních a vyšších odborných školách.Z tohoto důvodu bude uzavřena Základní škola Pačejov, včetně školní družiny a školní jídelny s účinností od 11.3.2020. Opatření bude platit do odvolání. V Pačejově 10.3.2020. Vedení ZŠ Pačejov


info INFORMACE
Základní škola Pačejov
Pačejov 51
341 01 Horažďovice

IČO:     7099 2347
IZO:     102 164 525
tel. ZŠ: 376 595 254
            731 554 883
tel. ŠJ: 605 209 573

datová schránka:
brwt7i7

email:
infozspacejov.cz

ředitel:
Mgr. Jan Vlažný

školní družina
06:40 - 07:40
11:35 - 15:05

školní jídelna
11:00 - 13:00


dokumenty DOKUMENTY
ŠVP
školní řád
vnitřní řád ŠJ 2018-04-19
vnitřní řád ŠD 2018-04-19
žádost o uvolnění
informační povinnost správce
Nadace ČEZ