ZAMĚSTNANCI

ředitelka školy: RNDr. Hana Aldorfová infozspacejov.cz
učitelský sbor: Mgr. Milena Peroutková milena.peroutkovazspacejov.cz
Marie Hlůžková marie.hluzkovazspacejov.cz
Mgr. Michaela Ulrichová michaela.ulrichovazspacejov.cz
Mgr. Petra Mesiarová petra.mesiarovazspacejov.cz
Alena Tyrpeklová alena.tyrpeklovazspacejov.cz
Mgr. Tomáš Cihlář tomas.cihlarzspacejov.cz
Mgr. Milan Jandovský milan.jandovskyzspacejov.cz
Mgr. Stanislav Jůda stanislav.judazspacejov.cz
Mgr. Hana Zajícová hana.zajicovazspacejov.cz
výchovný poradce: Mgr. Hana Zajícová hana.zajicovazspacejov.cz
asistentka pedagoga: Vladimíra Hadrabová vladimira.hadrabovazspacejov.cz
Kateřina Buchtová
Monika Procházková
vychovatelka ŠD: Jitka Zemanová jitka.zemanovazspacejov.cz
vedoucí ŠJ: Jitka Zemanová jitka.zemanovazspacejov.cz
kuchařky: Jana Šolcová
Michaela Melková
úklid ZŠ: Jana Ďuricová
Pavel Veringer
topení ZŠ: Pavel Veringer
školník: Pavel Veringer