ZAMĚSTNANCI

ředitelka školy: RNDr. Hana Aldorfová infozspacejov.cz
učitelský sbor: Mgr. Tomáš Hanák tomas.hanakzspacejov.cz
Marie Hlůžková marie.hluzkovazspacejov.cz
Mgr. Michaela Ulrichová michaela.ulrichovazspacejov.cz
Mgr. Irena Hanáková irena.hanakovazspacejov.cz
Mgr. Zdeňka Zemenová zdenka.zemenovazspacejov.cz
Alena Tyrpeklová alena.tyrpeklovazspacejov.cz
Mgr. Libuše Junková libuse.junkovazspacejov.cz
Mgr. Milan Jandovský milan.jandovskyzspacejov.cz
Mgr. Stanislav Jůda stanislav.judazspacejov.cz
Mgr. Hana Zajícová hana.zajicovazspacejov.cz
výchovný poradce: Mgr. Hana Zajícová hana.zajicovazspacejov.cz
pověřenec pro ochranu
osobních údajů:
Mgr. Stanislav Marek stanislavmarekseznam.cz
asistentka pedagoga: Vladimíra Hadrabová vladimira.hadrabovazspacejov.cz
Eva Přerostová eva.prerostovazspacejov.cz
Vendula Kalinovská vendula.kalinovskazspacejov.cz
Kateřina Buchtová katerina.buchtovazspacejov.cz
Monika Procházková monika.prochazkovazspacejov.cz
vychovatelka ŠD: Jitka Zemanová jitka.zemanovazspacejov.cz
vedoucí ŠJ: Jitka Zemanová jitka.zemanovazspacejov.cz
kuchařky: Hedvika Šafandová
Martina Havlíková
úklid ZŠ: Jana Panušková
Pavel Veringer
topení ZŠ: Pavel Veringer
školník: Pavel Veringer