GDPR

pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Stanislav Marek
stanislavmarekseznam.cz

základní informace o ochraně osobních údajů pro žáky
informační povinnost správce