AKTUALITY

* 20.9.2018 - Žádost o uvolnění z vyučování
Vážení rodiče, při žádosti o uvolnění z vyučování je nutné zaslat do školy vyplněný a podepsaný formulář.
Bez tohoto formuláře nelze žáka/žákyni uvolnit !
Netýká se osobního předání v budově školy (za přítomnosti třídního učitele).

* 18.9.2018 - Exkurze ZOO Praha
Exkurze ZOO Praha 1.10.2018, 6. - 8. ročník, odjezd 7:30, návrat cca 18:00, záloha 300 Kč

* 18.9.2018 - Biologická olympiáda
Pro zájemce uvádíme propozice, studijní text, vstupní úkoly a seznam organismů k poznávačce. Kategorie D 6. - 7. ročník, kategorie C 8. - 9. ročník.
propozice
vstupní úkoly
studijní text
seznam organismů

* 18.9.2018 - Matematická olympiáda
Stejně jako každý školní rok si mohou žáci naší školy zkusit vyřešit zajímavé a různě náročné úlohy. Matematické olympiády se podle zájmu účastní žáci 5. až 9. ročníku.
Nejprve probíhá školní (domácí) kolo, ve kterém žáci řeší 6 matematických úloh, které postupně odevzdávají vyučujícímu v daném termínu.
5. ročník
1. trojice příkladů: 22. 11. 2018; 2. trojice příkladů: 5. 1. 2019
6. - 8. ročník
1. trojice příkladů: 18. 1. 2019; 2. trojice příkladů: 15. 3. 2019
9. ročník
1. trojice příkladů: 22. 11. 2018; 2. trojice příkladů: 5. 1. 2019
Zadání jednotlivých ročníků si můžete stáhnout.
Bližší informace ohledně řešení úloh (každá úloha na čistý list papíru, iniciály) poskytne příslušný vyučující matematiky.

* 10.9.2018 - Informativní třídní schůzka 1. třídy
Dne 26.9.2018 od 16:00 koná informativní třídní schůzka 1. třídy

* 7.9.2018 - Rozvrh hodin 2018/2019 - aktualizováno
rozvrh hodin

* 6.9.2018 - Školní rok zahájen
Školní rok 2018/19 byl zahájen. Slavnostnímu aktu po mnoha letech nepřálo počasí, a tak se tradiční shromáždění před školou nekonalo. Zástupci obce a sboru pro občanské záležitosti spolu s vedením školy a rodiči přivítali ve třídě nové žáky - prvňáčky. Během prázdnin se ve škole opět mnoho změnilo. Z finančních prostředků obce byla zrealizována celková rekonstrukce sociálního zařízení v hodnotě 600 tisíc korun. Pokračují rovněž práce na vybudování nové specializované učebny - školní kuchyňky. Všem žákům, pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy přejeme úspěšný nový školní rok!
/Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 29.8.2018 - Organizace 1. týdne
Organizace 1. týdne:
3.9.2018 - slavnostní zahájení před školou, informace ve třídách, konec do 9:30
4.9.2018 - konec vyučování 1. stupeň 11:35, 2. stupeň 12:30
V dalších dnech podle rozvrhu.

* 29.8.2018 - Harmonogram školního roku 2018/2019
Harmonogram školního roku 2018/2019

* 29.8.2018 - Oznámení pro rodiče
V případě dostečného zájmu bude otevřeno 2. oddělení školní družiny. Družina má podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. nejméně 20 účastníků, kteří jsou žáky 1. stupně. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.
RNDr. Hana Aldorfová


* 9.7.2018 - Vandalismus na školním hřišti u kostela
Během měsíce května vyrobil pan Zdeněk Voska pro školu zbrusu nové fotbalové branky, které následně bezpečně ukotvil v areálu školního hřiště v Pačejově za kostelem, aby nemohlo dojít k jejich převrácení. Všichni máme v živé paměti několik vážných, dokonce i smrtelných úrazů, které v uplynulých letech na různých místech naší země převrácené branky způsobily. Škola zakoupila nové sítě a branky jimi vybavila. Během prvního prázdninového týdne však místní omladina, která se na hřišti nacházejicím se na obecním pozemku pravidelně schází, obě brankové konstrukce hrubou silou z ukotvení vypáčila a svévolně přemístila. Tímto nepochopitelným činem byla ohrožena bezpečnost ostatních. Branky byly proto svázány řetězem a uzamčeny. Takto je to zřejmě lepší, že? Nemluvě o tom, že v areálu hřiště jsou střepy od rozbitých lahví, dokonce je zde čerstvě založené ohniště. Co k tomu dodat? Snad jen to, že podobného vandalského činu se mohou dopustit jen "totální vypatlanci". Celou causu šetří Policie České republiky a areál školního hřiště bude následně monitorován. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 29.6.2018 - Sbohem školo....hurá prázdniny!!!
Pátek 29.června byl posledním dnem školního roku 2017/2018. Nejinak tomu bylo i na naší pačejovské škole. Pocity radosti z nastávajících letních prázdnin se tak trochu mísily s pocity nostalgie spojené s loučením žáků 9.třídy, kteří ukončili své devítileté působení na naší škole a vydávají se do světa. Rozloučili se s nimi nejen jejich učitelé, ale i zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. Tak hodně štěstí na nové cestě!!! /Tomáš Cihlář/.
fotogalerie

* 27.6.2018 - Nohejbalový turnaj zrušen!
Nohejbalový turnaj žáků, plánovaný na čtvrtek 28.6.2018, je kvůli přepokládanému špatnému počasí zrušen.

* 22.6.2018 - Organizace posledního týdne
organizace posledního týdne

* 14.6.2018 - Pasování na čtenáře
Dne 14. června 2018 proběhlo v obřadní místnosti kulturního domu Pačejov „Pasování na čtenáře“. Co tomu předcházelo? Celý projekt je zaštítěn pačejovskou knihovnou pod vedením paní Štěpáníkové. Ta pro žáky z 1. třídy připravila tři besídky. První besídka se konala v pačejovské knihovně dne 19. března. Paní Štěpáníková seznámila děti s knihovnou, děti si mohly prohlédnout knihy dle svého zájmu. Nakonec jim p. Štěpáníková přečetla dvě krásné pohádky.
Druhá besídka probíhala ve škole dne 2. dubna. Přišla za námi opět paní Štěpáníková s panem starostou Vavřičkou, který dětem četl pověsti z Pačejova a okolí. Třetí, poslední besídka, byla naplánována pro 1., 2. a 3. třídu. Do školy za námi přijel autor a ilustrátor Vojtěch Jurík. Během celé hodiny děti pozorně poslouchaly autorovo zajímavé vyprávění. Poté společně s dětmi vymýšlel zcela novou pohádku, jejíž děj doprovázel nádhernými, narychlo zhotovenými ilustracemi.
Po uskutečnění těchto besídek jsme naplánovali termín, kdy budou děti pasovány na čtenáře. Aby mohli být žáci pasováni, museli ukázat, že si tento titul zaslouží. A opravdu se jim to podařilo. Nejprve zazpívali dvě veselé písničky, následoval přednes básniček z abecedy, poté každé dítě přečetlo krátký text ze slabikáře. Nakonec se rozloučili taneční písničkou „Popeláři“. Děti všem přítomným divákům ukázaly, že si právem zaslouží být pasováni na čtenáře.
Projekt „Pasování na čtenáře“ je určitě smysluplný čin. Je velice důležité vést děti již od mladšího školního věku ke kladnému vztahu ke knihám, čtení.
fotogalerie

* 14.6.2018 - Exkurze do Techmanie
Žáci druhého stupně ZŠ Pačejov navštívili v pondělí 11.června známou expozici Techmania v Plzni, která nabízí rozmanité interaktivní projekty a vědeckofantastické show. Součástí expozice je i jediné 3D planetárium v České republice. Velký dík patří SOU Oselce, který pro naši školu celou akci zorganizoval a vzorně zajistil. Celá akce měla mezi žáky velice kladný ohlas. /Mgr. Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 8.6.2018 - Informace pro strávníky
Poslední odhlašování obědů bude 25.6. 2018 do 8:00. Pokud žák či žákyně budou nemocné, mohou si rodiče vyzvednout oběd v jídlonosiči.
28.6.2018 budou vypláceny přeplatky těm, kteří neplatí inkasem. Současně dostanou lístek pro platbu v září, se splatností do 25. srpna (plaťte až v srpnu). Každý další měsíc bude splatný do 25. měsíce předcházejícího.
Vedoucí školní jídelny.

* 2.6.2018 - Akademie 2018
Dlouho očekávaná slavnostní akademie pačejovské základní školy doslova beznadějně zaplnila sál místního kulturního domu. Mezi hosty nechyběla ani poslankyně Parlamentu České republiky Mgr.Miloslava Rutová. Pestrý, bezmála tříhodinový zábavný program, tvořila paleta tanečních, hudebních a sportovních vystoupení, nechybělo ani mluvené slovo. Uznání a poděkování patří všem pačejovským učitelům, kteří se svými svěřenci vše vymysleli a poctivě nacvičili. A vyplatilo se! Diváci se rozhodně nenudili a v průběhu večera nešetřili výrazy a projevy uznání. Finále akademie pak patřilo legendární švédské skupině ABBA. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 31.5.2018 - Žáci ZŠ Pačejov uspěli v Pythagoriádě
Žáci ZŠ Pačejov uspěli v okrskovém kole matematické soutěže Pythagoriáda 2018, které se konalo 29. května 2018 v Horažďovicích. V kategorii "5. ročník" s přehledem zvítězila Markéta Křevká a třetí místo obsadil Lukáš Klečka. V kategorii "7. ročník" obsadil druhé místo Václav Hlaváč.

* 20.5.2018 - Akademie 2018
Akademie 2018

* 16.5.2018 - Pačejovští žáci bojovali na atletických závodech v Sušici
Pačejovští žáci se v průběhu týdne zúčastnili dvou atletických závodů v krásném areálu sušického stadiónu. V pátek 11.května bojovalo družstvo starších žáků na tradičním Poháru rozhlasu. V konkurenci 15 škol /12 městských a 3 vesnických/ obsadili Pačejovští konečné 13.místo, když za sebou nechali obě další vesnické školy.
Velkým handicapem se stala příliš úzká základna. Z jednotlivců zazářil Honza Fiala, který obsadil čelní místa ve svých disciplinách, navíc ve skvělých výkonech: skok vysoký - 162 cm a běh na 60 m - 7,7 s.
Ve středu 16.května se malá výprava pačejovských žáků zúčastnila v Sušici okresní soutěže v atletice Pošumavského regionálního centra asociace SPV Klatovy v atletickém čtyřboji /běh 60 m, skok daleký, hod míčkem-granátem a běh 800 m/. V kategorii mladších žákyň obsadila Kristýna Větrovcová 2.místo, Kateřina Buchtová 4.místo a Zuzana Veselá 6.místo. V kategorii starších žáků naše výprava obsadila hned první tři místa. Vyhrál Honza Fiala, druhý skončil Míra Havlík a třetí místo obsadil Míra Tomášek. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 16.5.2018 - Žáci ZŠ Pačejov navštívili Anglii
Žáci 2.stupně ZŠ Pačejov absolvovali šestidenní poznávací výlet do Anglie. Cílem exkurze bylo seznámit se s životem této ostrovní země, navštívit zajímavá místa a především vyzkoušet si své znalosti z angličtiny naživo v praktickém životě. V pondělí 7. května 14 žáků pod pedagogickým dohledem angličtinářek p. M.Ulrichové a p. A.Tyrpeklové nasedlo na autobus směr Londýn. Cesta byla dlouhá a s několika zastávkami trvala přibližně 16 hodin, včetně přibližně 45ti minutové cesty euro-tunelem. Do Londýna naše výprava dorazila v 5 hodin ráno (v ČR 6 hodin) a pod taktovkou skvělé průvodkyně jsme začali objevovat krásy Londýna. Po prvním vyčerpávajícím, informacemi nabitém, ale přesto překrásném dnu nás autobus odvezl na smluvené místo, kde si nás vyzvedly "náhradní rodiny". S nimi jsme strávili další tři dny, respektive rána a večery, kde jsme se pokusili začlenit do anglického životního stylu a okusili typickou anglickou kuchyni.
Během našeho pobytu jsme procestovali nejkrásnější a nejvýznamnější místa Velké Británie a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací z historie i současnosti. Například jsme navštívili rodiště Williama Shakespeara - městečko Stratford, starověký hrad Warwick, univerzitní město Oxford, město Salisbury s jeho unikátní katedrálou, prehistorické kultovní místo Stonehendge, lázeňské městečko Bath či letní sídlo královny, zámek Windsor (zde jsme zjistili, že královna se nachází na zámku a často vyhlíží z okna, ale i přes pečlivé sledování oken jsme ji bohužel nezahlédli...).
Samozřejmě v tomto "nabitém" programu nemohl chybět čas na nákupy a odpočinek či posezení v místních snack barech a kavárnách. I když neradi, v pátek po 22. hodině večerní jsme se vydali na cestu zpět, směr kanál La Manche, následně přes Francii, Belgii a Německo až do klidného Pačejova. /Michaela Ulrichová/
fotogalerie

* 15.5.2018 - Testování Scio žáků 5. ročníku
Testovaní žáci obdrží individuální výsledky od třídní učitelky.
Souhrnné výsledky pro rodiče.

* 14.5.2018 - Nové fotbalové branky
Zbrusu nových fotbalových branek se dočkali žáci ZŠ Pačejov na svém školním hřišti za kostelem. Velký dík za jejich výrobu a bezpečné ukotvení patří panu Zdeňku Voskovi. /RNDr. Hana Aldorfová, ředitelka školy/


* 11.5.2018 - Připravované akce pro žáky II. stupně:
29.5.2018 - Mladý záchranář
Ukázky záchranářské, policejní a hasičské techniky, představení činností záchranných složek. Akce se koná na hřišti ZŠ Blatenská v Horažďovicích, doprava autobusem, návrat na oběd ve škole. Sportovní oblečení.
11.6.2018 - Techmánie Plzeň
Doprava autobusem, hrazeno z projektu SŠ Oselce. Oběd v Techmánii, rovněž hrazen. Obědy ve škole odhlášeny.

* 24.4.2018 - Den Země
Den Země si na Základní škole Pačejov každoročně připomínají různými ekologickými aktivitami. Nejinak tomu bylo i letos. Žáci 7. - 9. ročníku se svými učiteli a panem školníkem u příležitosti tohoto dne vyklízeli v obecních lesích paseku po těžbě dřeva, na níž následně pod odborným dohledem správce obecních lesů, hajného Františka Pavlovského, vysázeli 400 ks mladých jedliček. /Tomáš Cihlář/* 23.4.2018 - ZŠ Pačejov se zapojila do protestní akce "Den proti úložišti"
Sobota 21. dubna byla ve znamení celorepublikové akce „Den proti úložišti“. Centrem protestu se pro letošek staly Olšany. Součástí akce byl i tradiční štafetový běh o délce 25 km, vedoucí územím zasažené lokality Březový potok. A na trati, jejím autorem je pan učitel Tomáš Cihlář, byly vidět i děti naší školy. Jeden úsek zajišťovali žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Petry Mesiarové, další pak běželi v barvách svých zájmových spolků /Sokol a SDH/.
Akce následně vyvrcholila v Olšanech, kde v průvodním programu vystoupil i pěvecký sbor z pačejovské základní školy pod vedením paní učitelky Marie Hlůžkové. Den proti úložišti opět demonstroval naprostou jednotu všech obcí lokality Březový potok. /Tomáš Cihlář/


* 19.4.2018 - Aktualizované dokumenty
ŠVP
školní řád
vnitřní řád ŠJ
vnitřní řád ŠD

* 11.4.2018 - Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019.
rozhodnutí o přijetí

* 11.4.2018 - Školní kolo Pythagoriády
Ve školním kole Pythagoriády se úspěšnými řešiteli stali: Lucie Posavádová a Lukáš Klečka z 5. ročníku a Václav Hlaváč z 8. ročníku. Všichni soutěžíci obdrželi 10 bodů. Gratulujeme.
Okrskové kolo se bude konat 29.5.2018 na ZŠ Blatenská v Horažďovicích.

* 9.4.2018 - Aktualizace ŠVP
aktualizovaný ŠVP

* 4.4.2018 - Ztráty a nálezy
Na chodbě II. stupně se našel zlatý řetízek a jedna stříbrná náušnice s modrým kamínkem, jsou k vyzvednutí v ředitelně.
Upozorňuji také na plnou bednu oblečení v šatně I. stupně.

* 23.3.2018 - Matematický klokan 2018
výsledky školního kola

* 18.3.2018 - Informace pro uchazeče ke konání přijímací zkoušky
informace pro uchazeče ke konání jednotné přijímací zkoušky

* 18.3.2018 - Výlet na Srní
Žáci ZŠ Pačejov se už 5 let aktivně zapojují do podzimního sběru kaštanů a žaludů, které pak rovným dílem rozdělí mezi pačejovský myslivecký spolek a Správu Národního parku Šumava - územní pracoviště Srní, kde slouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v přezimovací obůrce "Beranky". Nejlepší sběrači absolvovali za doprovodu svých učitelů Petry Mesiarové a Tomáše Cihláře o jarních prázdninách výlet na Srní. Zde na ně čekal pestrý atraktivní program. Průvodcem byl jako vždy zaměstnanec NP, bývalý žák pačejovské školy, zkušený lesník Pavel Běloch.
Děti navštívily výběh s vlky, napříč kterým vede visutá pozorovací stezka. V budově návštěvnického centra zhlédly poučnou expozici o životě vlků v přírodě a několik zajímavých filmů dokumentujících chování těchto šelem. Odtud se všichni přesunuli do přezimovací obůrky, kde z pohodlné zasklené pozorovatelny mohli sledovat přibližně stovku jelenů, laní a kolouchů.
Páteční výlet na Srní byl pro pačejovské sběrače určitě zaslouženou odměnou. Dík patří i panu Jaroslavu Štorkovi za pomoc při zajištění dopravy. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 14.3.2018 - Nové šatní skříňkyBěhem jarních prázdnin byly ve školní šatně instalovány zbrusu nové uzamykatelné šatní skříňky pro žáky 2. stupně. Zvýší se tím nejen kultura prostředí, ale i bezpečnost uložených věcí. Dík patří panu školníkovi Pavlu Veringerovi za odborné vyřešení ukotvení skříněk a žákům 9. ročníku Janu Fialovi a Janu Mašíčkovi za obětavou pomoc v době osobního volna. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 9.3.2018 - Informační schůzka - Anglie
Informační schůzka pro rodiče žáků, kteří jedou do Anglie, se bude konat 10.4.2018 od 15:00. Mgr. Alena Tyrpeklová

* 9.3.2018 - Nabídka kroužků SŠ Horažďovice
Nabídka kroužků SŠ Horažďovice

* 9.3.2018 - Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. řídy se bude konat 11.4.2018 v budově Základní školy Pačejov. Desatero pro rodiče
Informace k zápisu
Jak můžete pomoci svým dětem

* 6.3.2018 - Výsledky školního kola recitační soutěže
výsledky

* 2.3.2018 - Změna cen obědů
Od 1. 3. 2018 bude snížena cena obědů o 2 Kč.
Stravné:
7 – 10 let: 25 Kč
11 – 14 let: 27 Kč
15 – 18 let: 29 Kč

* 2.3.2018 - Instalace šatních skříněk
Během jarních prázdnin budou v prostoru šaten instalovány šatní skříňky pro žáky 2. stupně. Žáci si přinesou vlastní visací zámek a karton nebo krabici od bot na dno skříňky.

* 16.2.2018 - Jesus Christ Superstar
Základní škola Pačejov uspořádala v pátek 16.2. zájezd na představení legendárního muzikálu Andrew Lloyd Webbera Jesus Chris Superstar do Hudebního divadla Karlín. O akci byl mezi žáky učiteli a zaměstnanci školy, rodičovskou veřejností velký zájem. Výkony matadorů českého muzikálu Kamila Střihavky /Ježíš/, Báry Basikové /Máří Magdaléna/, Jiřího Korna /Herodes/, ale i nové nastupující generace skvělý Michal Skořepa /Jidáš/ rozhodně stály za to!
Akce určitě splnila své poslání a její organizátoři budou v podobných aktivitách pokračovat. Na podzim se plánuje další společný zájezd na představení muzikálu Drákula. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 7.2.2018 - Jesus Christ Superstar
organizační pokyny

* 15.1.2018 - Chraňte své děti
Rodiče pozor!
Chraňte své děti a vybavte je na cestu do školy reflexními prvky. Někteří žáci nejsou ráno na silnici v tmavém oblečení vůbec vidět.

* 5.1.2018 - Výuka plavání
Dne 22.1.2018 začíná povinný plavecký výcvik pro žáky 2. - 5. ročníku. Lekce budou probíhat v pondělí, až do 9.4.2018.
Informace pro rodiče.

* 25.12.2017 - Reportáž z charitativního koncertu
Na YouTube je umístěn celý bezmála dvouhodinový vánoční charitativní koncert Nesem vám noviny aneb Děti dětem, natočená televizí FilmPro.
Reportáž z charitativního koncertu "Nesem vám noviny aneb Děti dětem":
- průřez koncertem
- komentář paní ředitelky ZŠ Pačejov
- komentář paní ředitelky janovického Klokánku

* 22.12.2017 - Pohodové Vánoce na pačejovské škole
Pohodové Vánoce na pačejovské škole Poslední den před očekávanými vánočními prázdninami prožily děti na pačejovské škole v uvolněné atmosféře. Nezkoušelo se, nepsaly se žádné prověrky a program doplnila besídka, kterou každoročně připravují žáci 9.ročníku. Nejinak tomu bylo i letos. Pestré pásmo scének, soutěží, písniček pobavilo nejen děti, ale i učitele. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 19.12.2017 - Nesem vám noviny aneb Děti dětem
K adventnímu období v našich obcích už neodmyslitelně patří charitativní koncert Nesem vám noviny aneb Děti dětem. Ten v pondělí večer zcela zaplnil sál pačejovského kulturního domu. Dvouhodinový pořad, který se konal pod záštitou obecního úřadu, připravili současní i bývalí žáci základní školy. Výtěžek z dobrovolného vstupného letos putoval na Fond ohrožených dětí – Klokánek Janovice nad Úhlavou. Hostem večera byla i paní ředitelka tohoto zařízení Mgr.Alena Jandová s několika svými malými svěřenci, kteří v závěru večera převzali na pódiu nový fotoaparát Canon s brašnou a paměťovou kartou. K aktérům charitativního koncertu se přidal i pačejovský automotoklub, který paní ředitelce předal šek na 3000,-Kč jako výtěžek z předvánoční besedy, kterou pořádal. Starosta obce Ing.Jan Vavřička v závěru poděkoval všem aktérům večera za krásný zážitek, ocenil jejich umění a jako výraz ocenění ji předal dva veliké dorty. Celý večer se vůbec nesl v nádherné atmosféře a dík patří všem, kteří si do pačejovského kulturního domu v pondělí našli cestu a podpořili dobrou věc. A závěrečný „standing ovation“ byl všem tou nejlepší odměnou. /foto David Kojan a Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 18.12.2017 - Poděkování
Děkuji za účast na sobotní brigádě ve škole žáku Janu Fialovi a pánům Mgr. Tomáši Cihlářovi, Pavlu Kodýdkovi, Zdeňku Voskovi, Miroslavu Šimonovi, Pavlu Veringerovi a Václavu Hlaváčovi. Hana Aldorfová

* 11.12.2017 - Vánoční koncert
program

* 7.12.2017 - Vánoční jarmark
Adventní období provází celá řada průvodních akcí pořádaných našimi spolky či organizacemi. Tou zatím poslední byl čtvrteční školní jarmark, který již tradičně přilákal do areálu základní školy a školní jídelny velký počet návštěvníků. A kdo přišel, určitě nelitoval. Dík patří všem dětem a učitelům, kteří se na jeho přípravě i vlastní realizaci spolupodíleli. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 5.12.2017 - Mikuláš
V úterý 5. prosince zavítal mezi děti pačejovské školy Mikuláš se dvěma anděly a družinou tvořenou několika čerty. Na dětských tvářích se střídavě zračilo očekávání, napětí, radost a v některých případech i strach. Čerty si však Mikuláš s pomocí andělů dokázal zkrotit a malé symbolické dárečky děti určitě potěšily. /Tomáš Cihlář/ fotogalerie

* 5.12.2017 - vánoční jarmark 2017
vánoční jarmark 2017 (pdf)

* 30.11.2017 - plán akcí - prosinec 2017
plán akcí - prosinec 2017 (pdf)

* 23.11.2017 - Připomínky rodičů ke školní jídelně
Maso je vydáváno podle norem, které uvádím níže. Jedná se maso v syrové stavu.Zavedení čipů ve školní jídelně, aby rodiče mohli sledovat odběr obědů dětí, je pro nás momentálně nad finanční možnosti. Musíme prioritně řešit jiné investice.
Hana Aldorfová

* 23.11.2017 - Výsledky voleb do školské rady
21.11.2017 byly do školské rady na tříleté funkční období zvoleny paní Monika Buriánková a paní Miroslava Smolíková.

* 16.11.2017 - Jak vykouzlit Vánoce
Jak vykouzlit Vánoce (pdf)


* 15.11.2017 - Nabídka kroužků a ukázkových dnů
Nabídka kroužků a ukázkových dnů - Oselce (pdf)

* 19.10.2017 - ZŠ Pačejov nabízí volné pracovní místo
Nabídka volného pracovního místa. Bližší informace v příloze (pdf).

* 10.11.2017 - Upravený návrh rozpočtu 2018
upravený návrh rozpočtu 2018 (pdf)

* 6.11.2017 - Sběr kaštanů
Stalo se už dobrou tradicí, že se pačejovská škola každoročně na podzim zapojuje do sběru kaštanů, které následně poslouží k zimnímu přikrmování spárkaté zvěře. Letos se podařilo shromáždit 500 kg sušených kaštanů (o 200 kg více než loni!). Celou akci zaštítili žáci 9.ročníku pod vedení p.učitele Tomáše Cihláře. Vybrané kaštany si mezi sebou následně rozdělí Myslivecký spolek Pačejov a Správa Národního parku Šumava – územní pracoviště Srní, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce „Beranky“. A právě tam bude pro všechny, kteří se do této akce zapojili, uspořádán během zimy výlet spojený se zimním pozorováním zvěře ve vlčinci na Srní a ve zmíněné přezimovací obůrce.
Do akce na pomoc přírodě se letos zapojili tito žáci a učitelé: Martin Klečka, Jakub Jakab, David Janák, Radim Chalupa, Bára Kodýdková, Václav Hlaváč, František Slivoň, Marek Vondryska, Martin Studnička, Tereza Protivová, Adélka Ležáková, pan učitel Stanislav Jůda. Nejaktivnějšími sběrači pak byli Ondra Štorch, Roman Behenský, Tereza Němcová, Katka Denková, Tereza Maršálková, Kristýna Turnerová a Jan a Jana Halíkovi. Nekorunovanou královnou se bezkonkurenčně stala paní učitelka Petra Mesiarová, která odevzdala neuvěřitelných 174 kg sušených kaštanů!
/Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 31.10.2017 - Návrh rozpočtu 2018
návrh rozpočtu 2018 (pdf)

* 31.10.2017 - Třídní schůzky a volby do školské rady
Třídní schůzky a volby do školské rady se uskuteční 21.11.2017. Zahájení 16:30 ve školní jídelně. Pokračování s třídními učiteli ve třídách.

Kandidáti do školské rady za zákonné zástupce:
Buriánková Monika - Olšany 68
Smolík Vladimír - Pačejov 170
Smolíková Miroslava - Pačejov 222
Štípková Jana - Milčice 17
Voska Zdeněk - Pačejov 8


* 19.10.2017 - Výroční zpráva 2016/17
výroční zpráva 2016/17

* 18.10.2017 - Logická olympiáda
Během října žáci 2. stupně soutěžili společně s žáky celé ČR v soutěži, kterou pořádaná Mensa České republiky. Soutěž s názvem Logická olympiáda je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Milan Jandovský
výsledky soutěže

* 16.10.2017 - Přírodovědný klokan
Žáci 8. a 9. ročníku řešili 24 úloh z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Šlo i volbu správné strategie, protože za špatnou odpověď se body odčítaly. Nejlépe se umístila Kateřina Lávičková(9), Simon Valeš (9) a František Moravec (9).
Gratuluji. Hana Aldorfová
výsledky soutěže

* 9.10.2017 - Schůzka pro rodiče vycházejících žáků
Schůzka pro rodiče vycházejících žáků se bude konat 30.11.2017 od 16:00 hodin. Rodičům budou předány informace o přijímacím řízení v letošním školním roce. Schůzky se rovněž zúčastní zástupci některých středních škol. Hana Aldorfová

* 9.10.2017 - POZOR – změna telefonního čísla do školní jídelny!
Od konce října začne platit nové telefonní číslo do školní jídelny 605 209 573, na stávající číslo 376 595 604 můžete volat do 30.11., po tomto datu bude zrušeno. Hana Aldorfová

* 20.9.2017 - Schůzka rodičů žáků 1. třídy
Schůzka rodičů žáků 1. třídy se bude konat v úterý 26.9. od 15:00.

* 20.9.2017 - Upozornění pro rodiče strávníků
Obědy je nutné odhlašovat den předem. Při náhlé nemoci dítěte je možné oběd vyzvednout. Jídelní lístek je zveřejňován týden dopředu na stránkách školy. Děkujeme za pochopení. Hana Aldorfová

* 14.9.2017 - Sběr kaštanů a žaludů
I letos se žáci ZŠ Pačejov zapojí do sběru kaštanů a žaludů pro zimní přikrmování spárkaté zvěře v NP Šumava. Pro nejlepší sběrače bude opět uspořádána exkurze do "vlčince" a zimní přikrmovací obory Baranky na Srní. /Tomáš Cihlář/

* 7.9.2017 - Oznámení - ředitelské volno
V pátek 29.9.2017 bude ředitelské volno. V provozu nebude ani školní jídelna a družina. RNDr. Hana Aldorfová

* 7.9.2017 - Harmonogram - školní rok 2017/2018
harmonogram - školní rok 2017/2018 (pdf)

* 4.9.2017 - Sbohem, prázdniny! Vítej, školo!
V pondělí 4.září byl na pačejovské základní škole slavnostně zahájen nový školní rok 2017/2018. V samotném úvodu pozdravili žáky i početný rodičovský doprovod starosta obce Ing.Jan Vavřička a nová ředitelka školy RNDr. Hana Aldorfová. Novým prvňáčkům pak byly v jejich třídě předány upomínkové předměty věnované pačejovským obecním úřadem. Novou tváří na naší škole je i jejich třídní učitelka Mgr. Milena Peroutková. Ať se všem na pačejovské škole líbí! /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 4.9.2017 - Upozornění pro rodiče strávníků
Platba hotově již nebude možná. Rodiče, kteří nemají zřízen inkasní příkaz ze svého účtu, obdrží, prostřednictvím dětí, do 15. v měsíci platební údaje pro další měsíc. Platba musí být provedena do 25. v měsíci. V září 2017 proběhnou tedy platby dvě: na září (do 10.9.), na říjen (do 25.9). Přeplatek bude vždy zohledněn v následujícím měsíci a v červnu vrácen strávníkovi. Případné dotazy u vedoucí školní jídelny tel.: 376 595 604.
RNDr. Hana Aldorfová

* 30.8.2017 - Změna ceny obědů
Změna ceny obědů od 1.9.2017


* 28.8.2017 - Zaměstnanci ZŠ Pačejov ve školním roce 2017/2018
zaměstnanci

info INFORMACE
Základní škola Pačejov
Pačejov 51
341 01 Horažďovice

IČO:     7099 2347
IZO:     102 164 525
tel. ZŠ: 376 595 254
            731 554 883
tel. ŠJ: 605 209 573

email:
infozspacejov.cz

ředitelka:
RNDr. Hana Aldorfová

školní družina
06:40 - 07:40
11:35 - 15:05

školní jídelna
11:00 - 13:00


dokumenty DOKUMENTY
ŠVP  
školní řád  
vnitřní řád ŠJ   verze 2018-04-19
vnitřní řád ŠD   verze 2018-04-19
výroční zpráva  
rozvrh hodin  
žádost o uvolnění  
on-line omluvenka
jídelní lístek