AKTUALITY

* 19.5.2019 - Majáles
Základní škola Pačejov uspořádala v sobotu 18.května v areálu bývalé farské zahrady premiérový "majáles" ve stylu "první republiky". Odpoledne plné her a soutěží se neslo v přátelské a uvolněné atmosféře a všichni účastníci si ho užívali. Nechyběla ani stylová módní přehlídka, občerstvení či diskotéka. A protože i májové počasí se konečně umoudřilo a pořadatelům přálo, dopadla pohodová akce jak jinak než na jedničku! Dík patří všem, kteří se na realizaci této akce podíleli. /Mgr.Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 6.5.2019 - Majáles
Srdečně zveme 18.5.2019 od 14:00 hodin do farské zahrady na MAJÁLES.
plakát

* 29.4.2019 - Den proti úložišti
V sobotu 27.dubna se uskutečnila celorepubliková akce „Den proti úložišti jaderného odpadu“. Nejinak tomu bylo i v naší lokalitě „Březový potok“. Nedílnou součástí se již stal štafetový běh, vedoucí zasaženým územím, letos se startem i cílem v Kvášňovicích. Jeden z úseků zajišťovala tradičně i naše škola. Poděkování patří především žákům 7.ročníku, kteří se do akce zapojili naprosto spontánně. Další žáci školy se pak prezentovali v působnosti jednotlivých obcí nebo zájmových spolků. V průvodním programu vystoupil i náš pěvecký sbor žáků 1.stupně. Poděkování patří všem, kteří svou účastí podpořili tuto protestní akci.


* 16.4.2019 - Třídní schůzky
Třídní schůzky 23.4.2019 od 16:30, zahájení ve školní jídelně.

* 11.4.2019 - Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

* 5.4.2019 - Pythagoriáda - školní kolo
výsledky

* 7.3.2019 - Obvodní kolo recitační soutěže
Ve čtvrtek 7.3. proběhlo obvodní kolo recitační soutěže v Horažďovicích. Výkony recitujících byly velmi vyrovnané a porota neměla lehkou úlohu. Naši žáci Markéta Křevká, Adéla Kodýdková a Dan Kurbel získali čestná uznání, Klárka Jungerová postupuje do okresního kola v Klatovech. Okresní kolo se koná 29.3. v Klatovech. Klárce přejeme hodně štěstí.

* 1.3.2019 - Muzikál Dracula
Žáci ZŠ Pačejov navštívili Hudební divadlo v Karlíně. Projekt „Za kultůrou do Prahy“ pokračoval v pátek 1.března, kdy 18 žáků ZŠ Pačejov navštívilo večerní představení legendárního muzikálu Karla Svobody Dracula v Hudebním divadle v Karlíně. Doplnili je někteří učitelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ Pačejov, rodiče a další přátelé naší školy. Představení s Danielem Hůlkou v hlavní roli všechny účastníky doslova nadchlo. Jak se ukázalo, je o podobné akce velký zájem, a tak bude projekt pokračovat i v příštím školním roce. Na podzim bude připravena návštěva muzikálu Carmen v Karlíně, na jaře se pak pojede na další kultovní muzikál Jeptišky, tentokrát pro změnu do Divadla Na Fidlovačce. Zájemci /i z řad veřejnosti/ si v předstihu mohou už nyní zarezervovat místa na telefonním čísle 606494996. Platí do naplnění kapacity autobusu. /Mgr.Tomáš Cihlář, hlavní organizátor akce/
fotogalerie

* 28.2.2019 - Návrh jízdních řádů veřejné dopravy
Návrh jízdních řádů veřejné dopravy, které by měly začít platit od prosince 2019, případně v průběhu roku 2020. Termín pro náměty a připomínky k navrženým jízdním řádům do 15. března 2019.
Horažďovice - Štipoklasy
Horažďovice - Neprochovy
Pačejov - Plánice

* 25.2.2019 - Informace k organizaci a průběhu zápisu
informace k organizaci a průběhu zápisu

* 20.2.2019 - Školní kolo recitační soutěže
Dne 19. února 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Přednes všech soutěžících byl na vysoké úrovni, porota měla velmi těžkou úlohu vybrat ve čtyřech kategoriích ty nejlepší. Poděkování a uznání tak patří všem soutěžícím. Alena Tyrpeklová, garant soutěže
kompletní výsledky


* 20.2.2019 - Základní informace o ochraně osobních údajů pro žáky
základní informace o ochraně osobních údajů pro žáky

* 20.2.2019 - Návštěva přezimovací obůrky "Beranka"
Pačejovská škola se každoročně na podzim zapojuje do sběru kaštanů, které následně poslouží k zimnímu přikrmování zvěře. Díky letošní nadúrodě kaštanů se podařilo nasbírat rekordních 16,5 q více kaštanů a žaludů! Odměnou pro nejlepší sběrače byla návštěva přezimovací obůrky "Beranky", která je ve správě Národního parku Šumava. Pod vedením zkušeného lesníka, bývalého žáka pačejovské školy Pavla Bělocha, mohli z prosklené pozorovatelny sledovat zimní přikrmování vysoké zvěře. A jeleni, jak je vidět z přiložené fotoreportáže, se parádně předváděli. Je dobře, že o pomoci přírodě nejen mluvíme, ale sami pro ni dokážeme něco udělat. Dík patří i Obecnímu úřadu Pačejov a SDH Pačejov za poskytnutí bezplatné dopravy. Fotogalerie na webu obce /odkaz/ /Mgr.Tomáš Cihlář/
fotogalerie


* 11.2.2019 - Zájezd muzikál "Dracula"
Zájezd pro žáky, rodiče, učitele a zaměstnance školy na muzikál "Dracula" – Hudební divadlo Karlín v pátek 1. března 2019

Organizační pokyny:
Odjezd autobusu Pačejov nádraží ze zastávky „U Čadů“ - v pátek 1.3. v 15:30 hodin
Další zastávky:
Pačejov ves – bývalý obecní úřad v 15:35 hodin
Horažďovice – kulturní dům v 15:45 hodin
Strakonice - u „Hvězdy“ v 16:00 hodin

Předpokládaný návrat po stejné trase do Pačejova nádraží cca ve 24:00 hodin.
Tomáš Cihlář

* 29.1.2019 - Olympiáda v českém jazyce
Velkého úspěchu dosáhla žákyně 9. ročníku ZŠ Pačejov Lucie Behenská. V okresním kole "Olympiády v českém jazyce", které se konalo 29. ledna v DDM Klatovy, obsadila v konkurenci 27 soutěžících konečné 3. místo a zajistila si postup do krajského kola. To se uskuteční 4. dubna v Plzni. Gratulujeme! /Tomáš Cihlář/

* 15.1.2019 - Nová cvičná školní kuchyňka už plně slouží svému účelu
Nová cvičná školní kuchyňka už plně slouží svému účelu. Jedni z prvních, kdo ji vyzkoušeli, byli žáci 7. ročníku v rámci pracovního vyučování. A že je to velice bavilo je patrné z přiložené koláže. /Tomáš Cihlář/


* 19.12.2018 - Veselé Vánoce


* 19.12.2018 - Vánoční nadílka
Vstoupili jsme jako partner do projektu Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost. Díky projektu jsme minulý týden získali pomůcky za 284 900 Kč. Jedná se o senzory pro experimentální výuku včetně tabletů, sady robotů Lego, sady stavebnic Merkur pro rozvoj konstruování, badatelské batůžky do terénu a další pomůcky.
Od Nadace ČEZ jsme získali nadační příspěvek 102 090 Kč na vybavení pro výuku elektrotechniky, které již také přišlo. S tímto vybavením získají žáci pačejovské školy nadstandardní možnosti ve vzdělávání.
RNDr. Hana Aldorfová

* 18.12.2018 - Vánoční koncert „Nesem vám noviny aneb Děti dětem zcela zaplnil sál pačejovského KD
Již 5.ročník vánočního charitativního koncertu "Nesem vám noviny aneb Děti dětem" připravili žáci Základní školy Pačejov a jejich hosté na pondělní večer 17.prosince. Zcela zaplněný sál pačejovského kulturního domu byl svědkem více než dvouhodinového programu, v němž mimo jiné zazněly vánoční písně a koledy, písničky z "babiččiny krabičky", vystoupení několika hostů, samostatný minirecitál sester Gabriely a Šárky Bělochových a další. Výtěžek z dobrovolného vstupného tentokrát putoval dětem z Dětského domova v Nepomuku, které byly hosty večera. Paní ředitelka DD Mgr.Věra Nováková převzala od pořadatelů koncertu, od AMK Pačejov a od paní poslankyně Parlamentu ČR Mgr.Miloslavy Rutové dárkové šeky v celkové hodnotě 13 000,-Kč. Celý koncert se nesl v nádherné atmosféře a jeho úroveň ocenil v samotném závěru i starosta Obce Pačejov Ing.Jan Vavřička, který aktérům večera předal speciálně zhotovený velký dort. Mgr.Tomáš Cihlář, scénárista a režisér koncertu
fotogalerie 1
fotogalerie 2
video

* 10.12.2018 - Vánoční koncert
vánoční koncert
program

* 7.12.2018 - Ředitelské volno
Ve dnech 3.1. a 4.1.2019 uděluji ředitelské volno. Školní družina nebude o vánočních prázdninách a ředitelském volnu v provozu pro nedostatek zájemců. RNDr. Hana Aldorfová

* 4.12.2018 - Slavnostní otevření nové cvičné školní kuchyňky
Tradiční vánoční jarmark žáků, učitelů a zaměstnanců ZŠ Pačejov přilákal i letos nebývalý počet návštěvníků. Jeho součástí bylo i dlouho očekávané slavnostní otevření nové cvičné školní kuchyňky, která byla vybudována v prostorách bývalého nevyužitého kabinetu. Celkové náklady činily cca 110 000,-Kč, z čehož na stavební úpravy včetně nové elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů připadlo 65 000,-Kč a zbylá částka byla věnována na nové moderní vybavení kuchyňky /linka, nábytek, sporák, myčka, lednice, nádobí atd. Dík patří všem subjektům, které se spolupodílely na financování této akce - SRPDŠ při ZŠ Pačejov, Obecním úřadům Pačejov, Kvášňovice, Břežany, Olšany a Myslív, jakožto i některým fyzickým osobám /rodinám Karolik a Klečkových/. Rovněž všem řemeslníkům a firmám, které odvedly výbornou práci. Zvláštní uznání pak bezesporu zaslouží nový pan školník Pavel Veringer, který odvedl největší objem prací. Všichni se těšíme, až nová školní kuchyňka začne sloužit svému účelu./Mgr. Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 4.12.2018 - Rozpočet 2019
rozpočet 2019

* 3.12.2018 - Děkovný dopis Správy Národního parku Šumava
Děkovný dopis Správy Národního parku Šumava žákům Základní školy Pačejov za pomoc při péči o lesní zvěř během zimních měsíců.


* 30.11.2018 - Informační povinnost správce
Informační povinnost správce

* 27.11.2018 - Slavnostní otevření nové školní kuchyňky


* 15.11.2018 - Upozornění pro rodiče
Rodiče mohou nahlásit zájem o docházku do školní družiny během vánočních prázdnin a ředitelského volna (3.1., 4.1.) u vedoucí vychovatelky. Družina bude v provozu při dostatečném zájmu.

* 13.11.2018 - Výroční zpráva
výroční zpráva

* 8.11.2018 - Třídní schůzky
Třídní schůzky 20.11.2018 od 16:30 ve školní jídelně, pokračování ve třídách. Pro 9. ročník účast nutná, schůzky se také zúčastní výchovná poradkyně a někteří zástupci středních škol.

* 5.11.2018 - Pačejovští žáci a jejich učitelé pomáhají přírodě
Pačejovská škola se každoročně na podzim zapojuje do sběru kaštanů, které následně poslouží k zimnímu přikrmování spárkaté zvěře. Díky letošní nadúrodě kaštanů a aktivnímu přístupu žáků i některých učitelů se podařilo více než trojnásobně překročit stávající školní rekord /5 q/ až na 1 6,5 metrických centů kaštanů a žaludů! Vybrané kaštany si jako každý rok mezi sebou rozdělí Myslivecký spolek Pačejov a Správa Národního parku Šumava – územní pracoviště Srní, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce „Beranky“. A právě tam bude pro všechny, kteří se do této akce letos zapojili, uspořádán během zimy výlet spojený se zimním pozorováním zvěře ve vlčinci na Srní a ve zmíněné přezimovací obůrce. Nejlepšími sběrači letos byli Radka a Jakub Jakabovi /327 kg/, Michal Ladman /198 kg/, Michal Vavřička /130 kg/, Jacob Furlong /118 kg/, Veronika Pustková /114 kg/, Michaela a Martin Sudničkovi /72 kg/, Ondřej Štork /48 kg/ a Lucie Svobodová /45 kg/. Nekorunovanou královnou akce se stejně jako vloni stala paní učitelka Petra Mesiarová, která spolu se členy své rodiny nasbírala a odevzdala neskutečných 502 kg kaštanů. Výkon skutečně úctyhodný!
fotogalerie

* 1.11.2018 - Den otevřených dveří
Učitelé, žáci a zaměstnanci Základní školy Pačejov se rozhodli oslavit 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem. Na čtvrtek 1. listopadu přichystali pro širokou veřejnost "Den otevřených dveří". A nebyl to opravdu DEN ledajaký. Každá třída si totiž pro návštěvníky školy připravila samostatný projekt, v němž se žáci pod vedením svých kantorů snažili přiblížit určitou oblast mapující život v období 1. republiky. Akce se těšila nečekanému zájmu a návštěvníci mohli mimo jiné zhlédnout prvorepublikovou módní přehlídku v podání těch nejmenších, zazpívat si písničky Osvobozeného divadla, naučit se tančit charleston, ochutnat speciality slovenské kuchyně, připomenout si významné úspěchy našich sportovců, zaposlouchat se do poezie z období 1.republiky, seznámit se se všemi našimi prezidenty a jejich osobními automobily. Další aktivity byly zaměřené na česko-slovenský slovník, naše legionáře, hvězdy filmového plátna či kuchyni našich praprababiček. Vše bylo doplněno četnými projekcemi, prezentacemi, panely, výkresy, výstavkami či soutěžemi. Akce organizačně velice náročná se bezesporu velice vydařila a patří poděkování všem, kteří se o její zdárný průběh zasloužili. /Mgr. Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 1.11.2018 - Nadační příspěvek Nadace ČEZ
Správní rada NADACE ČEZ schválila nadační příspěvek v hodnotě 102 090 Kč na realizování projektu Modernizace vybavení pro výuku elektrotechniky na ZŠ. Příspěvek bude využit k zakoupení moderních žákovských elektrotechnických souprav a víceúčelových digitálních měřících přístrojů.

* 9.10.2018 - UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!
Žáci dostávají každý týden kus ovoce a mléčný výrobek z projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Někteří, v lepším případě, ovoce nebo jogurt obratem vyhodí do koše, v horším případě rozbijí o zem nebo o stěnu. Škola a její okolí v úterý vypadají, jak po nájezdu vandalů. Pokud žák ovoce a výrobek nezkonzumuje, je nutné odnést je domů. Dohlédněte, co vaše dítě s výrobky dělá.
Děkují zaměstnanci školy.

* 2.10.2018 - Den otevřených dveří
Den otevřených dveří ke 100. výročí vzniku republiky.
plakát

* 1.10.2018 - Exkurze do ZOO
První říjnové pondělí věnovali žáci druhého stupně naší pačejovské základní školy přírodovědné exkurzi do pražské zoologické zahrady. Akce se přes mírně nepříznivé počasí vydařila, účastníkům se určitě líbila a přispěla k obohacení jejich vědomostí. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 25.9.2018 - Fyzikální olympiáda, Archimediáda
Pro zájemce uvádíme propozice a úkoly a seznam organismů.
Fyzikální olympiáda (8. + 9. ročník)
Archimediáda (7. ročník)

* 20.9.2018 - Žádost o uvolnění z vyučování
Vážení rodiče, při žádosti o uvolnění z vyučování je nutné zaslat do školy vyplněný a podepsaný formulář.
Bez tohoto formuláře nelze žáka/žákyni uvolnit !
Netýká se osobního předání v budově školy (za přítomnosti třídního učitele).

* 18.9.2018 - Exkurze ZOO Praha
Exkurze ZOO Praha 1.10.2018, 6. - 8. ročník, odjezd 7:30, návrat cca 18:00, záloha 300 Kč

* 18.9.2018 - Biologická olympiáda
Pro zájemce uvádíme propozice, studijní text, vstupní úkoly a seznam organismů k poznávačce. Kategorie D 6. - 7. ročník, kategorie C 8. - 9. ročník.
propozice
vstupní úkoly
studijní text
seznam organismů

* 18.9.2018 - Matematická olympiáda
Stejně jako každý školní rok si mohou žáci naší školy zkusit vyřešit zajímavé a různě náročné úlohy. Matematické olympiády se podle zájmu účastní žáci 5. až 9. ročníku.
Nejprve probíhá školní (domácí) kolo, ve kterém žáci řeší 6 matematických úloh, které postupně odevzdávají vyučujícímu v daném termínu.
5. ročník
1. trojice příkladů: 22. 11. 2018; 2. trojice příkladů: 5. 1. 2019
6. - 8. ročník
1. trojice příkladů: 18. 1. 2019; 2. trojice příkladů: 15. 3. 2019
9. ročník
1. trojice příkladů: 22. 11. 2018; 2. trojice příkladů: 5. 1. 2019
Zadání jednotlivých ročníků si můžete stáhnout.
Bližší informace ohledně řešení úloh (každá úloha na čistý list papíru, iniciály) poskytne příslušný vyučující matematiky.

* 10.9.2018 - Informativní třídní schůzka 1. třídy
Dne 26.9.2018 od 16:00 koná informativní třídní schůzka 1. třídy

* 7.9.2018 - Rozvrh hodin 2018/2019 - aktualizováno
rozvrh hodin

* 6.9.2018 - Školní rok zahájen
Školní rok 2018/19 byl zahájen. Slavnostnímu aktu po mnoha letech nepřálo počasí, a tak se tradiční shromáždění před školou nekonalo. Zástupci obce a sboru pro občanské záležitosti spolu s vedením školy a rodiči přivítali ve třídě nové žáky - prvňáčky. Během prázdnin se ve škole opět mnoho změnilo. Z finančních prostředků obce byla zrealizována celková rekonstrukce sociálního zařízení v hodnotě 600 tisíc korun. Pokračují rovněž práce na vybudování nové specializované učebny - školní kuchyňky. Všem žákům, pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy přejeme úspěšný nový školní rok!
/Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 29.8.2018 - Organizace 1. týdne
Organizace 1. týdne:
3.9.2018 - slavnostní zahájení před školou, informace ve třídách, konec do 9:30
4.9.2018 - konec vyučování 1. stupeň 11:35, 2. stupeň 12:30
V dalších dnech podle rozvrhu.

* 29.8.2018 - Harmonogram školního roku 2018/2019
Harmonogram školního roku 2018/2019

* 29.8.2018 - Oznámení pro rodiče
V případě dostečného zájmu bude otevřeno 2. oddělení školní družiny. Družina má podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. nejméně 20 účastníků, kteří jsou žáky 1. stupně. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.
RNDr. Hana Aldorfová


info INFORMACE
Základní škola Pačejov
Pačejov 51
341 01 Horažďovice

IČO:     7099 2347
IZO:     102 164 525
tel. ZŠ: 376 595 254
            731 554 883
tel. ŠJ: 605 209 573

email:
infozspacejov.cz

ředitelka:
RNDr. Hana Aldorfová

školní družina
06:40 - 07:40
11:35 - 15:05

školní jídelna
11:00 - 13:00


dokumenty DOKUMENTY
ŠVP
školní řád
vnitřní řád ŠJ 2018-04-19
vnitřní řád ŠD 2018-04-19
výroční zpráva
rozvrh hodin
žádost o uvolnění
informační povinnost správce
Nadace ČEZ