AKTUALITY

* 28.3.2017 - Třídní schůzka SRPDŠ
V úterý 25.4.2017 se uskuteční třídní schůzka SRPDŠ. Zahájení je od 16:30 v jednotlivých třídách školy.

* 27.3.2017 - Recitační soutěž (okresní kolo)
V okresním kole recitační soutěže 22.3. v Klatovech se umístil Daniel Kurbel na druhém místě a postupuje do krajského kola, které se koná 22.4. v Horšovském Týně.

* 22.3.2017 - Tvořivá velikonoční dílna - 2. dubna 2017 od 15 hodin
plakát

* 17.3.2017 - Recitační soutěž (obvodní kolo)
Dne 16.3. se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola recitační soutěže v Horažďovicích. Do okresního kola postupují: Daniel Kurbel a Pavlína Buriánková. Okresní kolo se koná 22.3. v Klatovech.

* 17.3.2017 - Matematický klokan 2017
výsledky soutěže

* 22.2.2017 - Olympiáda v anglickém jazyce (okresní kolo)
Dne 22.2.2017 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěž se konala v Domově dětí a mládeže v Klatovech a naší školu reprezentovaly žákyně 9. ročníku Natálie Marešová a 7. ročníku Gabriela Bělochová.
V konkurenci 16ti soutěžících Natálie Marešová obhájila krásné dělené 7. místo, přičemž ji od 1. místa dělilo pouhých 5 bodů. Gabriela Bělochová se umístila na pěkném 13. místě. Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

* 15.2.2017 - Recitační soutěž 2017 (školní kolo)
výsledky soutěže

* 5.2.2017 - Výlet na Srní
Žáci Základní školy Pačejov se už řadu let zapojují do akce "Pomáháme přírodě". Během podzimních měsíců sbírají kaštany a žaludy, které následně věnují Správě Národního parku Šumava - územní pracoviště Srní, kde slouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce "Beranky". Pro ty nejlepší sběrače byl na jednodenní pololetní prázdniny připraven výlet na Srní. Zde na ně čekal bohatý atraktivní program. Průvodcem byl zaměstnanec NP, bývalý žák pačejovské školy, zkušený lesník Pavel Běloch.
Děti postupně navštívily nedávno otevřený výběh s vlky o rozloze 3 ha, napříč kterým vede visutá pozorovací stezka. V budově návštěvnického centra pak zhlédly poučnou expozici o životě vlků v přírodě a několik zajímavých filmů dokumentujících chování těchto zajímavých šelem. Odtud vedla cesta do přezimovací obůrky, kde z pohodlné zasklené pozorovatelny mohly pozorovat přibližně stovku jelenů, laní a kolouchů.
Páteční výlet na Srní i díky příjemnému počasí neměl chybu a pro pačejovské sběrače byl určitě zaslouženou odměnou. Dík panu Zdeňku Voskovi za pomoc při zajištění dopravy
/Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 1.2.2017 - Olympiáda v českém jazyce
Žáci 9. ročníku Lenka Bendová a David Šíma se ve středu 1.2.2017 zúčastnili okresního kola olympiády v českém jazyce, kterou tradičně pořádal Dům dětí a mládeže Klatovy. V početné v konkurenci 36 žáků víceletých gymnázií a základních škol se rozhodně neztratili. Lenka Bendová obsadila v konečném pořadí výborné dělené 7. místo, David Šíma pak dělené 20. místo. Gratulujeme! /Tomáš Cihlář/

* 1.2.2017 - Pythagoriáda 2017
výsledky soutěže

* 22.12.2016 - školní besídka
Poslední předvánoční den patří na pačejovské škole tradičním třídním besídkám, na kterých samozřejmě nechybí vánoční stromečky, dárky, cukroví a pravá předvánoční atmosféra. Vrcholem dne pak bývá vánoční pořad, který je pravidelně v režii těch nejstarších - žáků 9.ročníku. Nejinak tomu bylo i letos a z přiložených fotografií lze poznat, že se povedl! /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 21.12.2016 - zástup - vychovatelka školní družiny
ZŠ Pačejov přijme od 3. ledna 2017 na zástup (cca 3 týdny) VYCHOVATELKU ŠKOLNÍ DRUŽINY.
Požadujeme úplné střední vzdělání.
Informace o pracovní době, náplni práce, platových podmínkách podá ředitel školy. Tel.: 376 595 254, 731 554 883.

* 21.12.2016 - turnaj - stolní tenis, šachy* 21.12.2016 - Dárky pro malé pacienty z onkologické kliniky v pražském Motole
Stalo se už dobrou tradicí, že vánoční koncert současných i bývalých žáků pačejovské školy „Nesem vám noviny“ má malý, ale velice výstižný dovětek .… „Děti dětem“. Po konzultaci s profesorem MUDr. Petrem Sedláčkem, CSc., vedoucím lékařem transplantační jednotky kostní dřeně Kliniky dětské hematologie a onkologie z pražské Fakultní nemocnice v Motole, se aktéři letošního pačejovského vánočního koncertu rozhodli podarovat malé pacienty, kteří na klinice absolvují náročnou léčbu související s transplantací kostní dřeně. Byla zakoupena sada 10 ks stereofonních sluchátek s požadovanou délkou kabelu a kolekce 30 DVD s českými pohádkami a dětskými filmy. Dárky pak „DĚTI DĚTEM“ osobně do Prahy zavezly.
„Pačejovskou delegaci“ tvořili Simona Panušková, Vojta Klečka a Josef Pinta, pod dohledem učitele Tomáše Cihláře. Samotné přijetí na klinice bylo velice srdečné. Pan profesor Sedláček se hostům věnoval po dobu dvou hodin, provedl je po lůžkovém oddělení, kam se z důvodu přísné sterility prostředí jen tak někdo nedostane, ochotně odpovídal na četné dotazy související s problematikou transplantace kostní dřeně. Na společenské místnosti pak následovalo improvizované setkání s maminkami a jedním tatínkem všech malých pacientů, spojené s předáním dárků. Rodiče mají totiž možnost být po celou dobu léčby u svých dětí. Léčby, u které závisí na každé maličkosti. Třeba i na takové, že jsme někomu prostě jen tak udělali radost. A to opravdu není málo!
Dík patří všem návštěvníkům pačejovského vánočního koncertu, kteří bezpochyby podpořili dobrou věc a potěšili v předvánočním čase ty, kteří to skutečně potřebují nejvíce.
/Tomáš Cihlář/

fotogalerie

* 20.12.2016 - Vánoční koncert
Adventní období bývá již tradičně ve znamení vánočních koncertů v režii dětí ze Základní školy Pačejov. Na páteční společný olšanský koncert pěveckého sboru paní učitelky Marie Hlůžkové a sboru Velkobor navázal pondělní koncert současných i bývalých žáků pačejovské školy Nesem vám noviny aneb Děti dětem. Ten se opětovně nesl ve znamení charitativní akce, kdy výtěžek z dobrovolného vstupného putoval formou dárků pacientům dětské onkologické kliniky v pražském Motole. Více než dvouhodinový program i letos dokázal zcela zaplnit sál pačejovského kulturního domu.
Nechyběly samozřejmě vánoční koledy a písně, oblíbené písničky z „babiččiny krabičky“, novinkou byly duety s Pepou Pintou, zazněla i rocková variace Smetanovy Vltavy. Na pódiu defilovaly ryzí talentovaní začátečníci i ti ostřílenější mazáci. Vrcholem koncertu byly bezpochyby špičkové pěvecké výkony Simony Panuškové a Šárky Bělochové.
Všem aktérům pačejovského vánočního koncertu v závěru poděkoval starosta obce Ing. Jan Vavřička a předal jim jako projev uznání dva velké krásné dorty. Nejhezčí na celém večeru však byla pohodová předvánoční atmosféra…kéž by v našich srdcích zůstala co nejdéle a ukázala nám všem, že někdy stačí strašně málo k tomu, abychom si byli blíž. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 6.12.2016 - Mikuláš
V pondělí 5. prosince zavítal mezi děti pačejovské školy Mikuláš s andělem a čerty. Většinu dětských očí dokázal rozzářit, v některých se naopak zračila nejistota, ojediněle se objevily i slzičky. Ty však brzo oschly a malé dárečky každého určitě potěšily. /Tomáš Cihlář/
fotogalerieinfo INFORMACE
Základní škola Pačejov
Pačejov 51
341 01 Horažďovice

IČO:     7099 2347
IZO:     102 164 525
tel. ZŠ: 376 595 254
tel. ŠJ:  376 595 604
email:   infozspacejov.cz
ředitel:  Josef Hromádka

školní družina
06:40 - 07:40
11:35 - 15:05

školní jídelna
11:00 - 13:00


dokumenty DOKUMENTY
ŠVP  
školní řád  
výroční zpráva  
on-line omluvenka
jídelní lístek