AKTUALITY

* 26.8.2016 - organizace školního roku 2016/17
organizace školního roku
zaměstnanci

* 28.6.2016 - Exkurze do Parlamentu České republiky
Poslední týden školního roku 2015/16 si žáci druhého stupně pačejovské základní školy zpestřili exkurzí do Parlamentu České republiky. Garanty návštěvy jeho obou komor - Poslanecké sněmovny a Senátu byli pan poslanec Mgr. Igor Jakubčík a paní senátorka Mgr. Bc. Dagmar Terelmešová. Ti se o své hosty z Pačejova vzorně postarali a připravili pro ně zajímavý a pestrý program. Po oficiální prohlídce historických budov, zákulisních prostor našich poslanců a senátorů, přilehlých valdštejnských zahrad nachystali na závěr návštěvy pro všechny účastníky i příjemné pohoštění v areálu senátních zahrad.
Celá akce se nesla ve velmi pohodové atmosféře a byla bezesporu vhodným doplňkem výuky dějepisu a občanské výchovy.
/Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 16.6.2016 - Žáci ZŠ Pačejov si projektovým dnem připomněli 700.výročí narození Karla IV.
700. výročí narození krále Karla IV. si připomněli žáci Základní školy Pačejov celodenním projektovým dnem. Učitelé ZŠ pod odborným vedením učitelky dějepisu paní Hany Zajícové připravili pro děti řadu stanovišť, na nichž členové jednotlivých družstev formou soutěže nejen plnili rozmanité úkoly související s dobou Karla IV., ale na vlastní kůži si mohli vyzkoušet například středověkou zbroj či módu. Součástí projektu bylo i vystoupení skupiny historického šermu "Rytíři - Žichovice". Zde zdaleka nešlo jen o ukázku rytířských soubojů, ale členové skupiny dětem detailně předvedli a popsali jednotlivé části středověkého oblečení, zbroje i výzbroje a seznámili je s mnoha zajímavostmi souvisejícími se životem ve středověku. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 9.6.2016 - Školní výlety
Blížící se konec školního roku bývá tradičně ve znamení školních výletů, na které se vždy těší nejen děti, ale i jejich učitelé. Nejinak tomu bylo i letos. Ti nejmenší – prvňáci vyrazili na Svatobor u Sušice, druháky a třeťáky teprve čeká výlet na Hlubokou. Čtvrťáci zamířili na Lipno a do jeho okolí. Mimo jiné na ně čekala i tamější stezka v korunách stromů. Žáci 5., 6., 7., a 8. ročníku absolvovali společný dvoudenní výlet, během něhož poznávali krásy Vysočiny.
Postupně navštívili zámek Červená Lhota, město Telč, přírodní památku Michova skála, jihlavskou zoologickou zahradu, Chýnovské jeskyně a na závěr město Tábor.
Nejstarší deváťáci pak zamířili na Šumavu. Jejich základnu tvořila Bokova chata na Nových Hutích, odkud vyráželi na cesty především v okolí Kvildy. Výlety se vydařily, o čemž svědčí i přiložené fotoreportáže.
/Tomáš Cihlář/

* 6.6.2016 - Indiánské léto v Pačejově
Pravé nefalšované indiánské léto propuklo v sobotu 4.června odpoledne v Pačejově. Komise kultury a sportu Obce Pačejov ve spolupráci s místními zájmovými spolky /SDH Pačejov a Velešice, Sokol, Junák, JODN, Tenisový klub a Myslivecký spolek Pačejov/ totiž společně uspořádaly oslavy Mezinárodního dne dětí. Během putování Divokým západem se startem na zahradě místní mateřské školy čekala na účastníky řada překážek, po jejichž úspěšném splnění získávali barevná pírka do čelenky.
Postupně museli během své strastiplné cesty mimo jiné překonávat pověstný Grand Canyon, lovit bizony, házet tomahawkem a podkovou, chytat ryby na divoké řece, střílet z luku a pušky, absolvovat stezku odvahy či prokázat pevnou ruku a ostrý zrak při hodu míčkem na cíl. Na konci putování v areálu fotbalového hřiště Sokola Pačejov byla přichystána další překvapení. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jaký je pohled na svět z koňského sedla, nechat si namalovat válečnými barvami obličej nebo si vyrobit v tvořivé dílně v pravém indiánském týpý rozmanité ozdoby a indiánské amulety.
To vše podbarvovala stylová hudba amerického západu. Dospělí mohli dokonce ochutnat i pravou ohnivou vodu. Na závěr čekala na všechny aktéry lahůdka v podobě nefalšované kovbojské show. K vidění byla práce s koněm, honáckým bičem a kovbojským lasem. Během přípravy a vlastního průběhu pačejovského indiánského léta se doslova „vyřádily“ nejen děti, ale i rodiče a samotní pořadatelé, což je patrné z přiložených fotografií. Nebývalý zájem ze strany dětí i jejich rodičů nejen z Pačejova, ale i širokého okolí a příjemné počasí jen podtrhly pohodovou atmosféru celé akce. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 30.5.2016 - Atletický kroužek
Ve úterý 31.5.2016 a čtvrtek 2.6.2016 se z důvodu nemoci a školního výletu neuskuteční atletický kroužek.

* 30.5.2016 - Zemřel pan učitel Jaroslav Toninger
S politováním oznamujeme, že v pátek 27.5.2016 po těžké nemoci zemřel pan Jaroslav Toninger, dlouholetý učitel pačejovské základní školy. Čest jeho památce.
Poslední rozloučením s panem Jaroslavem Toningerem bude v pátek 3.6.2016 v 11:00 ve smuteční obřadní síni v Horažďovicích.

* 30.5.2016 - Úspěch žákyně 7. ročníku Jany Halíkové
Velkého úspěchu dosáhla žákyně 7. ročníku ZŠ Pačejov Jana Halíková. Poté co obsadila 3. místo v okresním kole biologické olympiády v Klatovech, reprezentovala naši školu i v krajském kole v Plzni. Ani zde se neztratila a v konkurenci 21 nejlepších "biologů" obsadila pěkné 11. místo. Gratulujeme! /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 23.5.2016 - Den dětí
pozvánkainfo INFORMACE
Základní škola Pačejov
Pačejov 51
341 01 Horažďovice

IČO:     7099 2347
IZO:     102 164 525
tel. ZŠ: 376 595 254
tel. ŠJ:  376 595 604
email:   infozspacejov.cz
ředitel:  Josef Hromádka

školní družina
06:40 - 07:40
11:35 - 15:05

školní jídelna
11:00 - 13:00


dokumenty DOKUMENTY
ŠVP  
školní řád  
výroční zpráva  
on-line omluvenka
jídelní lístek