AKTUALITY

* 6.12.2016 - Mikuláš
V pondělí 5. prosince zavítal mezi děti pačejovské školy Mikuláš s andělem a čerty. Většinu dětských očí dokázal rozzářit, v některých se naopak zračila nejistota, ojediněle se objevily i slzičky. Ty však brzo oschly a malé dárečky každého určitě potěšily. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 6.12.2016 - sběr kaštanů a žaludů
Žáci pačejovské základní školy se již řadu let aktivně zapojují do akce „Pomáháme přírodě“. Podzimním sběrem kaštanů a žaludů tak přispívají k zimnímu přikrmování spárkaté zvěře. Letos dokázali shromáždit 300 kg sušených kaštanů a žaludů, které si mezi sebou rozdělí Myslivecký spolek Pačejov a Správa Národního parku Šumava – územní pracoviště Srní, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce „Beranky“.
A právě tam bude pro všechny, kteří se do této akce zapojili, uspořádán během zimy výlet spojený se zimním pozorováním zvěře. Do akce „Pomáháme přírodě“ se zapojili Jakub Jakab, Gábina Bělochová, Katka Lávičková, Kuba Žitník, Roman Behenský, Jana Halíková, Simon a Natálka Valešovi, Jan Mašíček, Vašek Hlaváč, Bára Kodýdková, Vítek Kilián, Milada Havlíková, Jakub Smolík, František Moravec, Míra Havlík, Eliška Turnerová.
Nejlepšími sběrači pak byli František Slivoň, Jiří Moravec, sestry Adéla a Marie Voskovy a paní učitelka Petra Mesiarová. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 1.12.2016 - Vánoční jarmark
Nedílnou součástí adventních, vánočních a novoročních akcí konaných v našich obcích se stal i tradiční vánoční jarmark v podání žáků a učitelů Základní školy Pačejov.
O jeho oblibě svědčí i velký zájem veřejnosti, a to nejen té rodičovské. Nejinak tomu bylo i první prosincový den odpoledne a v podvečer v prostorách školy a školní jídelny. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 29.11.2016 - Vánoční jarmark
Základní škola Pačejov vás zve na VÁNOČNÍ JARMARK.
Zahájení je ve čtvrtek 1.12.2016 od 15:15 v budově ZŠ a ŠJ.

* 23.11.2016 - přijímací řízení - prezentace
přijímací řízení 2017 (Microsoft PowerPoint - pps)
přijímací řízení 2017 (Libre Office Impress - odp)

* 18.11.2016 - Výstava "Stará škola"
V roce 2017 si připomeneme 790. výročí první historické zmínky o Pačejovu. Celý rok pak bude ve znamení těchto oslav. Jednou z průvodních akcí bude i sraz rodáků, plánovaný na sobotu 3. června. V rámci „dne otevřených dveří“ bychom v naší základní škole rádi připravili výstavu věnovanou historii pačejovské školy. Při té příležitosti se obracíme na veřejnost s prosbou o zapůjčení různých předmětů, dokumentů a dalších archiválií, které mají vztah k naší škole cca do 50. let. Jedná se hlavně o různé tiskopisy, vysvědčení, sešity, staré učebnice, dobové fotografie či různé předměty – dřevěné penály, kalamáře, břidlicové tabulky na psaní, učení pomůcky apod.
Za pochopení předem děkujeme.
Tomáš Cihlář, Hana Zajícová a Božena Behenská – kurátoři výstavy.
Bližší informace na telefonním čísle 606494996.

* 25.10.2016 - Třídní schůzka SRPDŠ
V úterý 22.11.2016 se uskuteční třídní schůzka SRPDŠ. Zahájení se koná od 16:30 ve školní jídelně. Konzultace s vyučujícími proběhnou poté v jednotlivých třídách školy.
Pro rodiče žáků 9. ročníku bude po třídní schůzce následovat instruktáž týkající se přijímacího řízení na střední školy a setkání se zástupci středních škol.

* 20.10.2016 - Divadelní představení - KD Pačejov
Žáci pačejovské základní školy mohli zhlédnout hned dvě divadelní představení. Ve čtvrtek 20. října totiž zavítalo do našeho kulturního domu „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Pro děti z 1.stupně byly připraveny Příběhy veverky Zrzečky, pro jejich starší spolužáky pak komponovaný pořad „Evropou od renesance po realismus“. Jeho součástí byly ukázky z her Williama Shakespeara – Hamlet, Moliéra – Zdravý nemocný, Carla Goldoniho – Sluha dvou pánů, Edmonda Rostanda – Cyrano z Bergeraco a Aloise a Viléma Mrštíků – Maryša. /Tomáš Cihlář/
fotogalerieinfo INFORMACE
Základní škola Pačejov
Pačejov 51
341 01 Horažďovice

IČO:     7099 2347
IZO:     102 164 525
tel. ZŠ: 376 595 254
tel. ŠJ:  376 595 604
email:   infozspacejov.cz
ředitel:  Josef Hromádka

školní družina
06:40 - 07:40
11:35 - 15:05

školní jídelna
11:00 - 13:00


dokumenty DOKUMENTY
ŠVP  
školní řád  
výroční zpráva  
on-line omluvenka
jídelní lístek