NAUKOVÉ A SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

OKRSKOVÁ KOLA


PYTHAGORIÁDA 2018

Žáci ZŠ Pačejov uspěli v okrskovém kole matematické soutěže Pythagoriáda 2018, které se konalo 29. května 2018 v Horažďovicích. V kategorii "5. ročník" s přehledem zvítězila Markéta Křevká a třetí místo obsadil Lukáš Klečka. V kategorii "7. ročník" obsadil druhé místo Václav Hlaváč.


ŠKOLNÍ KOLA


PYTHAGORIÁDA 2018

Ve školním kole Pythagoriády se úspěšnými řešiteli stali: Lucie Posavádová a Lukáš Klečka z 5. ročníku a Václav Hlaváč z 8. ročníku. Všichni soutěžíci obdrželi 10 bodů. Gratulujeme.
Okrskové kolo se bude konat 29.5.2018 na ZŠ Blatenská v Horažďovicích.RECITAČNÍ SOUTĚŽ
MATEMATICKÝ KLOKAN 2018
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2017

Žáci 8. a 9. ročníku řešili 24 úloh z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Šlo i volbu správné strategie, protože za špatnou odpověď se body odčítaly. Nejlépe se umístila Kateřina Lávičková (9), Simon Valeš (9) a František Moravec (9).
Gratuluji. Hana AldorfováOSTATNÍ SOUTĚŽE


LOGICKÁ LYMPIÁDA 2017

Během října žáci 2. stupně soutěžili společně s žáky celé ČR v soutěži, kterou pořádaná Mensa České republiky. Soutěž s názvem Logická olympiáda je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.