ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017organizace školního roku 2016/2017:

začátek školního roku 1.9.2016
ukončení školního roku 30.6 2017
ukončení I. pololetí 31.1.2017
podzimní prázdniny26. a 27.10.2016
vánoční prázdniny23.12.2016 - 2.1.2017
pololetní prázdniny3.2.2017
jarní prázdniny6.3. - 12.3.2017
velikonoční prázdniny13. a 14.4.2017
hlavní prázdniny1.7. - 1.9.2017
zápis žáků do 1. ročníku (ZŠ)12.4.2017
1. třídní schůzka 22.11.2016
2. třídní schůzka25.4.2017
plavecký výcvik škola neorganizuje
lyžařský výcvikškola neorganizuje
úvodní pedagogická rada25.8.2016
pedagogická rada - 1/416.11.2016
pedagogická rada - 2/425.1.2017
pedagogická rada - 3/419.4.2017
pedagogická rada - 4/423.6.2017
jarmark1.12.2016harmonogram vyučovacích hodin:

1. hodina7 55 - 8 40
2. hodina8 50 - 9 35
3. hodina9 55 - 10 40
4. hodina10 50 - 11 35
5. hodina11 45 - 12 30
6. hodina12 35 - 13 20
7. hodina13 25 - 14 10
8. hodina14 15 - 15 00