ON-LINE OMLUVENKA

On-line omluvenka slouží k omluvě nepřítomnosti. Má pouze informativní charakter a nahrazuje telefonickou omluvu. Bezprostředně po návratu žáka do školy je nutné omluvit jeho absenci v žákovské knížce
On-line omluvenka je po odeslání automaticky vložena do centrální databáze a její kopie je zaslána na email školou pověřeného pracovníka.
Po odeslání formuláře obdržíte email obsahující potvrzení o odeslání omluvenky.


 OMLUVENKA 
vaše jméno: *
 

váš email: *
 

jméno a příjmení žáka: *
 

ročník: *
 

počet dní absence - odhad:
 

text omluvenky: *
(max. 500 znaků)
     

 
                  

  položky označené *  jsou povinné

 ZPŮSOB OMLUVENÍ:

Při předem známé absenci je nutné omluvit žáka předem - telefonicky, prostřednictvím www formuláře nebo písemnou omluvenkou.
Při předem neznámé absenci (zpravidla nemoc) je nutné žáka omluvit nejpozději do 3 kalendářních dnů (telefonicky, www formulář).
  • z jedné vyučovací hodiny - omlouvá žáka vyučující nebo třídní učitel/ka
  • na jeden den - uvolní žáka třídní učitel/ka. Tuto informaci je nutné předat třídnímu učiteli na vědomí alespoň jeden den předem
  • na dva a více dní (zpravidla dovolená) - uvolňuje žáka ředitel školy