ZÁJMOVÉ KROUŽKY

* ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA PRO DĚTI (1. - 5. třída)
Nabízí rodičům a jejich dětem ve věku 5 - 11 let pestrou volnočasovou sportovní aktivitu - obohacení tělesné výchovy na 1. stupni základních škol.
Cílem je rozvinout všestrannou pohybovou aktivitu pomocí běhu, skoku, hodu a jednoduchých pohybových her.
Kroužek bude probíhat v lichý týden, ve čtvrtek od 13:15 v tělocvičně ZŠ Pačejov nebo na hřišti pod vedením Mgr. Johany Šišpelové.