ARCHIV


* 28.6.2016 - Exkurze do Parlamentu České republiky
Poslední týden školního roku 2015/16 si žáci druhého stupně pačejovské základní školy zpestřili exkurzí do Parlamentu České republiky. Garanty návštěvy jeho obou komor - Poslanecké sněmovny a Senátu byli pan poslanec Mgr. Igor Jakubčík a paní senátorka Mgr. Bc. Dagmar Terelmešová. Ti se o své hosty z Pačejova vzorně postarali a připravili pro ně zajímavý a pestrý program. Po oficiální prohlídce historických budov, zákulisních prostor našich poslanců a senátorů, přilehlých valdštejnských zahrad nachystali na závěr návštěvy pro všechny účastníky i příjemné pohoštění v areálu senátních zahrad.
Celá akce se nesla ve velmi pohodové atmosféře a byla bezesporu vhodným doplňkem výuky dějepisu a občanské výchovy.
/Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 16.6.2016 - Žáci ZŠ Pačejov si projektovým dnem připomněli 700.výročí narození Karla IV.
700. výročí narození krále Karla IV. si připomněli žáci Základní školy Pačejov celodenním projektovým dnem. Učitelé ZŠ pod odborným vedením učitelky dějepisu paní Hany Zajícové připravili pro děti řadu stanovišť, na nichž členové jednotlivých družstev formou soutěže nejen plnili rozmanité úkoly související s dobou Karla IV., ale na vlastní kůži si mohli vyzkoušet například středověkou zbroj či módu. Součástí projektu bylo i vystoupení skupiny historického šermu "Rytíři - Žichovice". Zde zdaleka nešlo jen o ukázku rytířských soubojů, ale členové skupiny dětem detailně předvedli a popsali jednotlivé části středověkého oblečení, zbroje i výzbroje a seznámili je s mnoha zajímavostmi souvisejícími se životem ve středověku. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 9.6.2016 - Školní výlety
Blížící se konec školního roku bývá tradičně ve znamení školních výletů, na které se vždy těší nejen děti, ale i jejich učitelé. Nejinak tomu bylo i letos. Ti nejmenší – prvňáci vyrazili na Svatobor u Sušice, druháky a třeťáky teprve čeká výlet na Hlubokou. Čtvrťáci zamířili na Lipno a do jeho okolí. Mimo jiné na ně čekala i tamější stezka v korunách stromů. Žáci 5., 6., 7., a 8. ročníku absolvovali společný dvoudenní výlet, během něhož poznávali krásy Vysočiny.
Postupně navštívili zámek Červená Lhota, město Telč, přírodní památku Michova skála, jihlavskou zoologickou zahradu, Chýnovské jeskyně a na závěr město Tábor.
Nejstarší deváťáci pak zamířili na Šumavu. Jejich základnu tvořila Bokova chata na Nových Hutích, odkud vyráželi na cesty především v okolí Kvildy. Výlety se vydařily, o čemž svědčí i přiložené fotoreportáže.
/Tomáš Cihlář/

* 6.6.2016 - Indiánské léto v Pačejově
Pravé nefalšované indiánské léto propuklo v sobotu 4.června odpoledne v Pačejově. Komise kultury a sportu Obce Pačejov ve spolupráci s místními zájmovými spolky /SDH Pačejov a Velešice, Sokol, Junák, JODN, Tenisový klub a Myslivecký spolek Pačejov/ totiž společně uspořádaly oslavy Mezinárodního dne dětí. Během putování Divokým západem se startem na zahradě místní mateřské školy čekala na účastníky řada překážek, po jejichž úspěšném splnění získávali barevná pírka do čelenky.
Postupně museli během své strastiplné cesty mimo jiné překonávat pověstný Grand Canyon, lovit bizony, házet tomahawkem a podkovou, chytat ryby na divoké řece, střílet z luku a pušky, absolvovat stezku odvahy či prokázat pevnou ruku a ostrý zrak při hodu míčkem na cíl. Na konci putování v areálu fotbalového hřiště Sokola Pačejov byla přichystána další překvapení. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jaký je pohled na svět z koňského sedla, nechat si namalovat válečnými barvami obličej nebo si vyrobit v tvořivé dílně v pravém indiánském týpý rozmanité ozdoby a indiánské amulety.
To vše podbarvovala stylová hudba amerického západu. Dospělí mohli dokonce ochutnat i pravou ohnivou vodu. Na závěr čekala na všechny aktéry lahůdka v podobě nefalšované kovbojské show. K vidění byla práce s koněm, honáckým bičem a kovbojským lasem. Během přípravy a vlastního průběhu pačejovského indiánského léta se doslova „vyřádily“ nejen děti, ale i rodiče a samotní pořadatelé, což je patrné z přiložených fotografií. Nebývalý zájem ze strany dětí i jejich rodičů nejen z Pačejova, ale i širokého okolí a příjemné počasí jen podtrhly pohodovou atmosféru celé akce. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 30.5.2016 - Atletický kroužek
Ve úterý 31.5.2016 a čtvrtek 2.6.2016 se z důvodu nemoci a školního výletu neuskuteční atletický kroužek.

* 30.5.2016 - Zemřel pan učitel Jaroslav Toninger
S politováním oznamujeme, že v pátek 27.5.2016 po těžké nemoci zemřel pan Jaroslav Toninger, dlouholetý učitel pačejovské základní školy. Čest jeho památce.
Poslední rozloučením s panem Jaroslavem Toningerem bude v pátek 3.6.2016 v 11:00 ve smuteční obřadní síni v Horažďovicích.

* 30.5.2016 - Úspěch žákyně 7. ročníku Jany Halíkové
Velkého úspěchu dosáhla žákyně 7. ročníku ZŠ Pačejov Jana Halíková. Poté co obsadila 3. místo v okresním kole biologické olympiády v Klatovech, reprezentovala naši školu i v krajském kole v Plzni. Ani zde se neztratila a v konkurenci 21 nejlepších "biologů" obsadila pěkné 11. místo. Gratulujeme! /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 23.5.2016 - Den dětí
pozvánka

* 19.5.2016 - Pohár rozhlasu
Atletický Pohár rozhlasu je už desítky let největší lehkoatletickou školní soutěží. Tradice této týmové soutěže školních družstev pořádané Českým atletickým svazem sahá až do poloviny 50. let 20. století. Letošní už 48. ročník startuje v těchto dnech okresními koly.
Naše pačejovská základní škola je pravidelným účastníkem této soutěže a v minulosti dosáhla výrazných úspěchů v okresních i krajských kolech. Nade všechny pak vyčnívá 1. místo starších žákyň v celé České republice v roce 2005/06 v kategorii vesnických škol. Na naše poměry úspěch nevídaný, podložený však souběhem mnoha aspektů.
V posledních letech pak už spíše naplňujeme olympijskou myšlenku: "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se". A tak na další podobný úspěch si musíme počkat. Nicméně jsme ve středečním okresním finále mladšího žactva na stadiónu v Sušici byli jedinou vesnickou školou v konkurenci velkých městských škol. Před časem se Poháru rozhlasu zúčastňovaly prakticky všechny školy okresu Klatovy, dnes zájem o aktivní sportování všeobecně upadá a klesající fyzická zdatnost mladé generace je toho jen dokladem. V tomto úhlu pohledu je pak letošní účast pačejovských školáků bezesporu pozitivní, stejně jako jejich nadšený a zodpovědný přístup k samotným závodům, radost z dílčích úspěchů, vzájemné povzbuzování či výkony na hranicích svých reálných možností.
V konečném pořadí mladší žáci obsadili 12. místo, děvčata skončila 14.
/Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 16.5.2016 - Muzikál "Ať žijí duchové"
Jen dva dny po skončení slavnostní školní akademie připravila Základní škola Pačejov pro veřejnost další kulturní akci. Neděle 15. května patřila návštěvě zbrusu nového rodinného muzikálu Ať žijí duchové, nastudovaného na motivy legendárního stejnojmenného filmu. Početnou skupinu "účastníků zájezdu" tvořili žáci pačejovské školy všech věkových kategorií, jejich rodiče a rovněž i někteří učitelé a zaměstnanci ZŠ. Představení se konalo ve velkém sále Kongresového centra na Vyšehradě, a tak byl program obohacen o návštěvu nedalekého Vyšehradského hřbitova a jeho součásti - pantheonu Slavín - společného místa odpočinku vynikajících českých osobností.
Po krátké procházce po vyšehradských terasách, odkud je krásný výhled na údolí Vltavy a panorama Prahy, zamířili všichni do Kongresového centra. Samotné představení bylo herecky velmi dobře obsazeno - mimo jiné Roman Vojtek, Chantal Poullain, Iva Bittnerová, Pavel Kopta - a ožily v něm všechny známé postavy filmu natočeného před 40 lety, zazněly známé písničky a autoři muzikálu do něj navíc vkomponovali další oblíbené skladby Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Představení bylo velice příjemné a pohodové a v chladném pražském počasí určitě všechny zahřálo. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 15.5.2016 - Akademie 2016
Zcela zaplněný sál pačejovského kulturního domu byl svědkem dlouho očekávané tradiční školní akademie, kterou připravili učitelé a žáci pačejovské základní školy. Datum - pátek 13.5. vypadal na pohled sice hrozivě, ale opak se stal naštěstí pravdou. Bezmála dvouapůlhodinový program splnil očekávání a diváci si určitě přišli na své. Pestrý sled jednotlivých vystoupení měl spád a návštěvníci mohli zhlédnout mimo jiné "večerníčky" v podání těch nejmenších, řadu tanečních, pěveckých i komických čísel. Zaujalo i vystoupení dětského pěveckého sboru, hudební scénky z pohádek, páteční chvilka poezie aneb satira na reklamu, v závěru pak symbolické společné vystoupení prvňáků a deváťáků.
Atmosféru staré pražské hospůdky navodil živý klip skupiny Šlapeto. Pořad vyšperkovalo i vystoupení skutečných hvězd světového "šoubyznysu" - skupiny Beatles Juniors Revival či diskotékové hvězdy 80.let - Africa Simona. Celým večerem takřka profesionálně provázeli Gábina Bělochová a Vojta Klečka. Je jen velká škoda, že pačejovský kulturní dům nemá alespoň dvojnásobnou kapacitu.
Poděkování a uznání patří především všem učitelům, kteří se o realizaci školní akademie zasloužili. Jen málokdo si totiž dovede představit, kolik práce, času, úsilí a energie stojí za přípravou a samotnou realizací takového jednoho večera. Akce podobného obsahu i rozsahu totiž dělá jen málo škol. Samozřejmě chybičky se najdou všude a ti, co je rádi hledají, by je určitě našli i na této akci. Ale ten, kdo se v pátek večer chtěl především bavit, se určitě bavil!
Základní škola Pačejov touto cestou děkuje i těm, kteří se spolupodíleli na organizaci školní akademie – Obecnímu úřadu Pačejov, pod jehož záštitou se akce konala, zvukaři Jiřímu Krejčímu z Klatov, Václavu Hlaváčovi a Ondřeji Hromádkovi za technickou pomoc a spolupráci, výboru SRPDŠ a samozřejmě všem rodičům, kteří se nezištně dokázali pomoci, ať už po stránce organizační nebo materiálně-technické. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 11.5.2016 - Pačejovští školáci navštívili Anglii
Ve dnech 3. - 8. května navštívilo 11 žáků Základní školy Pačejov pod vedením paní učitelky Aleny Tyrpeklové Anglii. Zájezd pořádala cestovní kancelář CK K-tour. Hlavním cílem akce bylo jednak poznání této ostrovní země, jednak praktické vyzkoušení znalostí anglického jazyka. Cesta patrovým autobusem vedla přes Německo, Belgii a Francii a ve finále samozřejmě Eurotunelem přes kanál La Manche. Účastníci zájezdu postupně navštívili Londýn, Stratford upon Avon /rodiště W.Shakespeara/, krásný hrad Warwick, katedrálu v Salisbury, Stonehenge, lázeňské město Bath, Winsdor a spoustu dalších zajímavých míst.
Ubytování bylo zajištěno v anglických rodinách, což všem alespoň částečně umožnilo seznámit se s anglickým životním stylem. Zážitkem bylo i nakupování nebo jízda „Tube“, tedy londýnským metrem. Výlet se vydařil a určitě splnil své poslání. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 3.5.2016 - Akademie - generální zkoušky
Ve středu 11.5. a ve čtvrtek 12.5. se uskuteční v době od 12:00 do 15:00 v KD Pačejov generální zkoušky na školní akademii. Ve středu - učinkující v 1. a 2. bloku, ve čtvrtek - vystupující ve 3. bloku.

* 26.4.2016 - Biologická olympiáda - okresní kolo
Dne 21.4. 2016 se konala v DDM Horažďovicích okresní kolo Biologické olympiády. Za naši školu v kategorii D reprezentovala Jana Halíková ze 7. ročníku. Celkem se zúčastnilo 25 žáků z různých škol a Jana nakonec obsadila krásné 3. místo. Získala 105,5 bodů a na vítězství ji chybělo 2,5 bodů. Gratulujeme k výbornému umístění !
výsledková listina

* 23.4.2016 - Žáci a učitelé se připojili k protestní akci
Sobota 23.4. byla ve znamení celorepublikové kampaně DEN PROTI ÚLOŽIŠTI. Protestní akci zorganizovaly i obce z lokality „Březový potok“. Jejím centrem byl pro letošek Pačejov a svou účastí ji podpořila i řada žáků a učitelů ZŠ Pačejov. Hlavním bodem programu se stal manifestační štafetový běh o délce 24,9 km, který vedl po hranicích dotčené oblasti.
Trasa byla rozdělena do 36 úseků, které obsadili zástupci různých zájmových spolků a organizací. Celkem se štafetového běhu zúčastnilo 30 cyklistů a 158 běžců různých věkových kategorií. Poslední úsek běželi starostové obcí z lokality Březový potok. Petiční listiny na podporu Dne proti úložišti podepsalo 1 011 osob!
Program následně pokračoval vystoupením pěveckých sborů Velkobor pod taktovkou Radky Kočí a pěveckého sboru Základní školy Pačejov pod vedením Mgr. Marie Hlůžkové. Celá akce se nesla v pohodové atmosféře a všichni účastníci si ji beze zbytku užili.
fotogalerie

* 21.4.2016 - Den Země
Den Země je každoročně koncem dubna už tradiční oslavou naší matky planety, připomínkou, že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno. V tento den jsou na mnoha místech pořádány nejrůznější akce zaměřené na ochranu životního prostředí a Země. ZŠ Pačejov se snaží už řadu let pomáhat aktivně – tedy úklidem v našich obcích.
Ano, možná by bylo pohodlnější si tento den připomenout třeba promítáním filmů s ekologickou tematikou, besedami nebo vycházkami do přírody. Pačejovští žáci se svými učiteli místo toho uklízejí nepořádek, který během roku nadělají někteří naši spoluobčané nebo častokrát i řidiči projíždějící našimi obcemi. Za tuto jejich iniciativu jim vyjádřil poděkování starosta obce Pačejov i další starostové obcí z lokality „Březový potok“, v neposlední řadě pak hlavně sama matka příroda. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 19.4.2016 - Beseda "Karel IV. a jeho doba"
Základní škola Pačejov ve spolupráci s Obecní knihovnou Pačejov uspořádala v úterý 19.dubna pro žáky 2.stupně zajímavou besedu "Karel IV. a jeho doba". Jejich hostem byla česká spisovatelka a historička Veronika Válková, autorka beletrie pro děti a učebnic dějepisu pro druhý stupeň základních škol a víceletých gymnázií. Píše rovněž knihy v žánru fantasy. Tyto však vycházejí pod pseudonymem Adam Andres.
Hlavním tématem její pačejovské besedy byla osobnost Karla IV., jehož 700. výročí narození si v letošním roce připomínáme. Součástí besedy byla i zajímavá "historická soutěž", která děti doslova pohltila. Vítězem se po tuhém boji stalo družstvo ve složení Katka Petrásková, Zdeňka Lávičková, Petr Michálek, Miroslav Havlík a Kryštof Noha. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 19.4.2016 - kroužek atletiky
Ve čtvrtek 21.4.2016 se neuskuteční atletický kroužek z důvodu probíhající akce "Den Země".

* 6.4.2016 - Olympiáda z matematiky - okresní kolo
Ve úterý 5. dubna se žákyně Gabriela Bělochová z 6. třídy zúčastnila okresního kola olympiády z matematiky, která se konala v Domě dětí a mládeže v Klatovech. V konkurenci žáků ze základních škol a gymnázií klatovského okresu obsadila Gábina vynikající 4. místo. Od postupu do krajského kola jí dělil jediný bod !
Gratulujeme k výbornému výsledku.
výsledková listina
diplom

* 31.3.2016 - Třídní schůzka SRPDŠ
V úterý 19.4.2016 se uskuteční třídní schůzka SRPDŠ. Zahájení je od 15:15 v jednotlivých třídách školy.

* 29.3.2016 - Pythagoriáda 2016
výsledky soutěže

* 22.3.2016 - Pythagoriáda 2016 - aktualizováno
V úterý 29.3.2016 se od 8:00 uskuteční v počítačové učebně školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2016. Soutěž je určena žákům 6. - 8. ročníku.
propozice soutěže

* 22.3.2016 - Matematický klokan 2016
výsledky soutěže

* 16.3.2016 - Lyžařský kurz žáků ZŠ Pačejov na Železné Rudě
V termínu od 6. 3. do 12.3. 2016 se uskutečnil v areálu Belveder na Železné Rudě lyžařský kurz Základní školy Pačejov. Zúčastnilo se ho celkem devět žáků a dva instruktoři. Kurz byl zaměřen na získání základních dovedností ve sjezdovém lyžování. Začínající i pokročilí mladí lyžaři a lyžařky z pačejovské školy projevili velké nadšení i talent pro zimní sportování a záhy zkušeně a neúnavně zdolávali 622 m dlouhou sjezdovku „Nad Nádražím“. V programu kurzu nechyběly ani večery vyplněné různými sportovními aktivitami v tělocvičně hotelu, přednáška lyžařské instruktorky J.Šišpelové o sjezdovém lyžování nebo přednáška o lavinovém nebezpečí a práci horské služby.
Příjemným zpestřením programu kurzu byla i šestikilometrová pěší turistika z hotelu Belveder přes Železnou Rudu, mezinárodní vlakové nádraží v Alžbětíně, návštěva muzea, cukrárny Charlotta a v závěru dne i noční lyžování.
Poděkování patří všem účastníkům za vytvoření milé a nadšené atmosféry po celou dobu pobytu na horách, panu řediteli ZŠ Pačejov za všestrannou podporu, panu Zdeňku Šišpelovi za spolehlivou dopravu zavazadel a za aktivní účast při výuce sjezdového lyžování, personálu hotelu Belveder a obsluze sjezdovky Nad Nádražím za kvalitní služby a hlavně pak RODIČŮM za důvěru a finanční zajištění lyžařského kurzu.
Johana Šišpelová, vedoucí lyžařského kurzu
fotogalerie

* 12.3.2016 - Matematický klokan
V úterý 22.3.2016 se od 8:00 již tradičně uskuteční v ZŠ Pačejov mezinárodní soutěž Matematický klokan 2016.
Soutěž je určena žákům 2. - 9. ročníku.
výsledky minulého ročníku

* 12.3.2016 - Jesus Christ Superstar
Žáci 8. a 9.ročníku spolu se svými učiteli Tomášem Cihlářem a Jakubem Kozlíkem navštívili v pátek večer 11. března v karlínském hudebním divadle představení slavného muzikálu Andrew Lloyd Webbera - Jesus Christ Superstar. Nevšední a silně emotivní zážitek byl umocněn skvělými výkony hlavních protagonistů Kamila Střihavky v roli Ježíše, Václava Noida Bárty /Jidáš/, Jiřího Korna /Herodes/ či nastupující mladé hvězdy Evy Burešové v roli Máří Magdalény. Třešinkou na dortu po skončení představení pak bylo společné fotografování s Kamilem Střihavkou, který mezi děti z pačejovské školy ochotně přišel. Páteční výlet do Prahy za kulturou prostě neměl chybu! /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 10.3.2016 - Olympiáda z anglického jazyka - okresní kolo
Ve středu 17. února se naši žáci Kateřina Petrásková z 9. třídy a Simon Valeš ze 7. třídy zúčastnili okresního kola olympiády z anglického jazyka, která se konala v Domě dětí a mládeže v Klatovech. V konkurenci žáků ze škol klatovského okresu se oba naše žáci umístili na nepostupových místech. Poděkování náleži Katce i Simonovi za vzornou reprezentaci naší školy.

* 8.3.2016 - Ředitelské volno
Ředitel ZŠ PAČEJOV vyhlašuje dle Zákona č. 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 24, odst. 2 tohoto zákona na pondělí 21. března 2016 ředitelské volno ze závažných technických důvodů. Podrobnosti: ředitelské volno (pdf)

* 16.2.2016 - Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku
rozhodnutí o přijetí (pdf)

* 10.2.2016 - Recitační soutěž - školní kolo
Dne 9.2.2016 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 20 soutěžících. Soutěžící na prvních třech místech postupují do obvodního kola v Horažďovicích, které se koná 3.3.2016. Postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně štěstí.

I. kategorie (2. a 3. třída)
1. Markéta Křevká
2. Pavlína Buriánková
3. Johana Šinková, Marek Vondryska

II. kategorie (4. a 5. třída)
1. Kristýna Větrovcová
2. Natálka Sloupová
3. Adam Panuška

III. kategorie (6. a 7. třída)
1. Gábina Bělochová

IV. kategorie (8. a 9. třída)
1. Andrea Bláhová
2. Zdeňka Lávičková
3. Ondřej Denk

* 9.2.2016 - Další mimořádný úspěch ZŠ Pačejov
Další mimořádný úspěch dosáhla žákyně ze Základní školy Pačejov Jana Halíková ze 7. třídy. Dne 4.2. 2016 se zúčastnila základního kola Biologické olympiády v Horažďovicích. S přehledem zvítězila, přičemž porazila všechny soupeře ze Základní školy Komenského Horažďovice.
Tímto má zajištěn postup do okresního kola Biologické olympiády, které proběhne 21. dubna v Envicentru PROUD v Horažďovicích.
výsledková listina (pdf)

* 9.2.2016 - Velký úspěch děvčat ze Základní školy Pačejov
Mimořádného úspěchu dosáhla žákyně 9. ročníku pačejovské základní školy Kateřina Petrásková. V okresním kole olympiády v českém jazyce pořádaném 8.2.2016 v Domě dětí a mládeže v Klatovech obsadila Katka skvělé druhé místo, když ji od vítězství dělilo jen půl bodu. I tak si zajistila postup do dubnového krajského kola v Plzni.
Tento výsledek podtrhla v konkurenci 25 soutěžících i Nikola Hlaváčová, která se dělila o 5. - 6. místo v konečném pořadí. Oběma děvčatům patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy a obce. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie
výsledková listina (pdf)
* 21.12.2015 - Nesem vám noviny aneb Děti dětem
Vánoční zábavný pořad bývalých i současných žáků Základní školy Pačejov "Nesem vám noviny aneb Děti dětem" byl tradičně pojatý jako pořad charitativní. Část výtěžku z dobrovolného vstupného směřovala dětem z Dětského domova v Kašperských Horách, část pak na pomoc Janě Bendové. Té přispěli významnou měrou i aktéři společného vánočního koncertu dětského pěveckého sboru při ZŠ Pačejov a sboru Velkobor. /viz přílohy/.
Dík patří všem, kteří se do tohoto dobročinného projektu zapojili a kteří jej podpořili.

Tomáš Cihlář a Marie Hlůžková
autoři projektu

* 24.11.2015 - Nové dokumenty
školní řád (platnost od 1.1.2016)
výroční zpráva za rok 2014/15 (pdf)

* 13.11.2015 - Třídní schůzka SRPDŠ
V úterý 24. 11. 2015 se uskuteční třídní schůzka SRPDŠ. Zahájení se koná od 15:15 ve školní jídelně. Konzultace s vyučujícími proběhnou poté v jednotlivých třídách školy.

* 26.8.2015 - Organizace školního roku