ARCHIV


* 12.6.2015 - Oznámení - ředitelské volno - aktualizováno
Ředitel ZŠ Josef Hromádka sděluje svému zřizovateli OBCI PAČEJOV, že na dny 29. a 30. června 2015 vyhlásil v Základní škole Pačejov ředitelské volno.
Josef Hromádka, řed. ZŠ
oznámení o vyhlášení volných dnů v základní škole (pdf)

* 2.6.2015 - Ředitelské volno
Oznámení o vyhlášení volného dne v základní škole:
Na základě §24, odst.2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č.16/2005 o organizaci školního roku vyhlašuji jeden volný den pro žáky ZŠ na pondělí 8.6.2015 z organizačních důvodů.

Odůvodnění:
V uvedený den proběhne pohřeb paní učitelky Jaroslavy Hromádkové a učitelé, možná i někteří žáci se posledního rozloučení zúčastní.
V Pačejově 2.6.2015

* 20.5.2015 - Oslavy Dne dětí
Obecní úřad Pačejov ve spolupráci s místními spolky (Junák, SDH, Sokol, Myslivecké sdružení) pořádají v neděli 31.5.2015 Oslavy Dne dětí ...
plakát (pdf)

* 7.4.2015 - Odhalení pamětní desky Zdeňku Hanušovi (RAF)
Obec Pačejov Vás srdečně zve na oslavu 70. výročí osvobození a ukončení II. světové války spojenou s odhalením pamětní desky pačejovskému rodákovi Zdeňku Hanušovi, příslušníku RAF, která se koná dne 3. května 2015 od 14:00 hodin v Pačejově.

* 7.4.2015 - Štafetový běh z Pačejova do Chanovic
V sobotu 18. dubna 2015 se na všech lokalitách po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště, uskuteční manifestační protestní akce.
Součástí společného protestu v lokalitě „Březový potok“ bude i akce pořádaná pod záštitou Obecního úřadu Pačejov:

-----------------------------------------------
ŠTAFETOVÝ BĚH Z PAČEJOVA DO CHANOVIC
-----------------------------------------------

Na organizaci tohoto manifestačního běhu, který vede dotčenou krajinou se kromě obce Pačejov a místních spolků a organizací /Junák, SDH, Sokol, AMK, ZŠ, JODN, TK/ spolupodílejí i obce Olšany a Kvášňovice.
Start štafetového běhu bude 18.4.2015 ve 13:30 hodin z areálu hřiště TJ Sokol Pačejov a trasa o celkové délce 12 km povede přes obce Pačejov nádraží – Olšany – Kvášňovice – Defurovy Lažany – Újezd u Chanovic – Chanovice. Účastníci běhu z řad dětí i dospělých si budou předávat petici, kterou v cíli v KD Chanovice předají pořadateli koncertu pěveckých sborů pod názvem „Nedejme se!“
Bližší informace: místostarosta.pacejov@seznam.cz, 606 494 996

* 31.3.2015 - Den Země 2015
Ve čtvrtek 23.4.2015 se uskuteční tradiční projektový Den Země 2015 spojený s úklidem spádových obcí a přilehlých komunikací.

* 31.3.2015 - Třídní schůzka SRPDŠ
V pondělí 20.4.2015 se uskuteční třídní schůzka SRPDŠ. Zahájení se koná od 15:15 v jednotlivých třídách školy.

* 23. 03. 2015 - Pythagoriáda 2015

* 21. 03. 2015 - Matematický klokan 2015

* 12. 03. 2015 - Recitační soutěž - obvodní kolo
Výsledky obvodního kola recitační soutěže 11.3.2015 v Horažďovicích:
Ve 2. kategorii se umístili na 1. místě Gabriela Bělochová a Vojtěch Klečka. Postupují do okresního kola v Klatovech.

* 03. 03. 2015 - Recitační soutěž - školní kolo
Školní kolo recitační soutěže - výsledky

* 12. 02. 2015 - Rozhodnutí o přijetí žáků 1. ročníku

* 06. 02. 2015 - Ilustrační testy - čtyřleté obory vzdělávání
Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015 pro čtyřleté obory:
http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-ctyrlete-obory-vzdelavani-1404035119.html

* 09. 01. 2015 - ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

* 08. 01. 2015 - KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET
Ve středu 17. 12. 2014 odpoledne vyvrcholil první ročník osvětového projektu Kraje pro bezpečný internet. V Plzeňském kraji se projektu zúčastnilo více než 2 700 uživatelů internetu.
Z úspěšných řešitelů byli jako vítězové vylosováni: Gabriela Bělochová, Julie Schilliungová a Karolína Kašová ... celý text


* 23. 12. 2014 - ŠKOLÁCI Z PAČEJOVA POTĚŠILI NEMOCNÉ DĚTI

* 17. 12. 2014 - DĚTI Z PAČEJOVA POMOHOU NEMOCNICI

* 4. 12. 2014 - SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ
Děti ze Základní školy Pačejov se už několik let aktivně zapojují do podzimního sběru kaštanů a žaludů. Nasbírané plody pak vždy rovným dílem rozdělí mezi Myslivecké sdružení Pačejov a Správu NP Šumava – územní pracoviště Srní, kde jsou kaštany a žaludy v zimním období, v době strádání zvěře, předkládány jelení zvěři v přezimovacích obůrkách.
V letošním roce se podařilo pačejovským žákům nasbírat přes 300 kg lesních plodů. Nejlepší sběrači během zimy za odměnu navštíví zimní pozorování jelení zvěře v přezimovací obůrce Beranovy chalupy. Sourozencům Michaele a Martinu Studničkovým, kteří se na této pomoci podíleli největší měrou, pak poslali jeleni ze Srní i specielní dárek v podobě svého krásného shozu.
Foto + text Tomáš Cihlář /TC/


* 20. 11. 2014 - ZVOLENÍ ZÁSTUPCI DO ŠKOLSKÉ RADY
Z řad zákonných zástupců:
Buriánková Monika
Klečková Klára


Z řad pedagogických pracovníků:
Tyrpeklová Alena
Zajícová Hana


* 13. 11. 2014 - VÁNOČNÍ KONCERT


* 11. 11. 2014 - KANDIDÁTI VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Kandidáti pro volby do školské rady z řad zákonných zástupců:

Buriánková Monika, Olšany 68
Klečková Klára, Pačejov 113
Sluková Ilona, Pačejov 56
Valeš Josef, Pačejov 207
Veselá Petra, Týřovice 10

* 3. 11. 2014 - VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Vážení rodiče !
V úterý 18.11.2014 proběhnou ve škole třídní schůzky. Při společném setkání ve školní jídelně od 15:15 zvolíte 2 zástupce z vašich řad do školské rady na další tři roky. Právo volit mají ...
více formulář:  

* 3. 11. 2014 - VÝROČNÍ ZPRÁVA
výroční zpráva  

* 21. 10. 2014 - TŘÍDNÍ SCHŮZKA SRPDŠ
V úterý 18. 11. 2014 se uskuteční třídní schůzka SRPDŠ. Zahájení se koná od 15:15 ve školní jídelně a bude spojeno s volbou zástupců rodičů do školské rady. Konzultace s vyučujícími proběhnou poté v jednotlivých třídách školy.

* 29. 8. 2014 - Kurz anglického jazyka pro dospělé
První schůzka zájemců o kurz AJ se bude konat v úterý 9.9.2014 v 17:00 hodin. Kurz pak bude pravděpodobně probíhat každé úterý.