ARCHIV


* 8. 5. 2012 - ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Družstvo našich starších žáků se zúčastnilo ve středu 9.5. v Klatovech okresního přeboru pětičlenných družstev v atletickém čtyřboji ve složení Vojtěch Suda, Lukáš Bábik, Karel Přibyl, David Soldát a Štěpán Šink. Závodů se zúčastnilo celkem 10 škol – všech 5 klatovských, Sušice Lechova, Švihov, Měčín, Nalžovské Hory a Pačejov. V silné konkurenci jsme obsadili konečné slušné 7. místo.
V jednotlivcích skončil náš nejlepší závodník Vojtěch Suda na 8. místě /z celkového počtu 50 závodníků/, když se před ním umístili pouze aktivní členové klatovských a sušických atletických oddílů. Největším individuálním úspěchem pak bezesporu bylo Sudovo 2. místo v běhu na 1 000 m ve velmi dobrém čase 3:04,8 min. Všech našim žákům patří pochvala za vzornou reprezentaci školy.

* 27. 4. 2012 - COCA-COLA CUP 2012

* 27. 4. 2012 - DEN ZEMĚ - (aktualizováno)
V pondělí 30. 4. 2012 se v odpoledních hodinách uskuteční Den Země. Úklid proběhne po obcích, bližší informace lze obdržet u třídních učitelů.

* 12. 4. 2012 - TŘÍDNÍ SCHŮZKA SRPDŠ
V pondělí 23. 4. 2012 se uskuteční třídní schůzka SRPDŠ. Zahájení se koná od 15:00 v budově školy.

* 23. 03. 2012 - RECITAČNÍ SOUTĚŽ - obvodní kolo
Obvodní kolo recitační soutěže 2011/2012 - výsledky   fotogalerie

* 09. 03. 2012 - ŘEDITELSKÉ VOLNO
Ředitel ZŠ Pačejov vyhlašuje dle zákona č. 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 24, odst. 2 tohoto zákona na středu 21. března 2012 ředitelské volno - ze závažných technických důvodů.
Zdůvodnění:
Zřizovatel školy (Obec Pačejov) oznámil ZŠ Pačejov, že v uvedený den bude od 8:00 do 16:00 přerušena dodávka elektrického proudu z důvodu opravy vedení VN a zároveň nebude pro celý objekt zajištěna dodávka vody.
Pro žáky a rodiče z toho vyplývá:
V uvedený den bude základní škola, školní jídelna i školní družina mimo provoz a objekty budou uzavřeny.

* 10. 02. 2012 - RECITAČNÍ SOUTĚŽ - školní kolo
Školního kolo recitační soutěže 2011/2012 - výsledky

* 10. 02. 2012 - OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE - školní kolo
Školního kolo olympiády v anglickém jazyce 2011/2012 - výsledky

* 25. 01. 2012 - OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - školní kolo
Školního kolo olympiády v českém jazyce 2011/2012 - výsledky

* 20. 01. 2012 - PYTHAGORIÁDA 2012 - okresni kolo
Dne 19. 1. 2012 se v DDM Klatovy konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Kateřina Vopalecká (6. třída) získala 12 z 15 možných bodů a tím obsadila tím pěkné 7. místo v konkurenci 22 účastníků.

* 19. 01. 2012 - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Ve středu 18. ledna 2012 proběhl na Základní škole Pačejov zápis dětí do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo 20 zájemců (15 chlapců a 5 děvčat) se svými zákonnými zástupci – rodiči.
Do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2012/13 s nástupem 3.9.2012 bylo přijato 17 dětí pod těmito registračními čísly:
201201144 201204597 201205782 201210556 201211787 201217187
201202353 201206210 201207401 201212430 201213507 201216721
201203210 201208875 201209497 201214679 201215436

Jedno dítě (reg. číslo: 201220184) bude přijato, pokud bude škole doručeno doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Ve dvou případech požádali zákonní zástupci o odklad školní docházky a tuto žádost musí do 31.5.2012 doložit dvěma doklady.
Poté vydá ředitel školy rozhodnutí.
Vyvěšeno dne 19.1.2012

* 04. 01. 2012 - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Dne 18. 1. 2012 ve 13:00 se uskuteční v 1. třídě zápis žáků do 1. ročníku.

* 20. 12. 2011 - VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Vánoční turnaj ve stolním tenisu pořádá Tenisový klub Pačejov ve středu 28.12.2011 od 13 hodin v sále KD Pačejov - nádraží. Pozvání všem bez rozdílu kategorií. Ceny a občerstvení zajištěno.

* 20. 12. 2011 - BESEDA O ALJAŠCE
TJ Sokol Pačejov zve na besedu
A L J A Š K A - divočinou na lodi, pěšky i vzduchem ...
Povídání spisovatele a cestovatele Martina Mykisky O tom, jak se potkal s Eskymáky, zlatokopy i medvědy.
termín: čtvrtek 29.12.2011 V 18:00
místo: pohostinství Olšany
vstupné: 50,- Kč /děti zdarma/

* 29. 11. 2011 - SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU
V pondělí 5. 12. 2011 se uskuteční schůzka rodičů žáků 9. ročníku se zástupci SŠ a SOU. Setkání se koná od 15:15 v učebně 1. třídy a bude spojeno s podáváním informací k vyplnění přihlášek na SŠ.

* 1. 11. 2011 - TŘÍDNÍ SCHŮZKA SRPDŠ
V pondělí 21. 11. 2011 se uskuteční třídní schůzka SRPDŠ. Zahájení se koná od 15:15 ve školní jídelně a bude spojeno s volbou zástupců rodičů do školské rady. Konzultace s vyučujícími proběhnou poté v jednotlivých třídách školy.

* 06. 09. 2011 - VÝLETY
Vážení rodiče, naše škola si vás dovoluje pozvat na dvě akce, které během letošního podzimu bude pořádat a kterých se samozřejmě v případě zájmu můžete zúčastnit i vy. Pokračujeme v projektu "Poznáváme Šumavu". Ve středu ... celý článek

* 30. 08. 2011 - INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
stravné k 1. 9. 2011:
- pro žáky 1.-4. ročníku: 21 Kč
- pro žáky 5.-8. ročníku: 23 Kč
- pro žáky 9. ročníku: 25 Kč
Žáci, kteří dosáhnou ve školním roce 10-ti nebo 14-ti let, budou platit částku ve vyšší kategorii.
Od 1. září odhlašování obědů v době nemoci den předem nebo do 7:30 ráno.

* 26. 08. 2011 - KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
První informační schůzka pro zájemce o kurzy angličtiny se bude konat ve čtvrtek 8.9.2011 v 17:00 hodin v budově školy.

* 28. 06. 2011 - ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12