ARCHIV


*   15. 6. 2006 - MLADÝ ZÁCHRANÁŘ
Družstvo ZŠ Pačejov (Štěpáník, Žahourová, Königsmark, Sedláčková) obsadilo 9. místo v soutěži žáků základních škol "MLADÝ ZÁCHRANÁŘ", která se konala 15. 6. 2006 v Horažďovicích. Druhé družstvo ve složení (Heřmanová L., Mašíček, Heřmanová J., Ráček F.) obsadilo 2. místo a postoupilo do krajského kola v Plzni. Krajské kolo se konalo 27. 8. 2006.

  6. 6. 2006 - krajské kolo - Pohár rozhlasu
Dne 6. června 2006 se v Domažlicích uskutečnilo krajské kolo lehkoatletického Poháru rozhlasu. Soutěž absolvovaly v kategorii "starší žákyně" naše nejlepší atletky a dosáhly vynikajícího výsledku. Družstvo ve složení Diana Kodýdková, Veronika Vařičková, Kristýna Kodýdková, Markéta Koláříková, Martina Havlíková a Dana Kodýdková obsadilo skvělé 3. místo a v rámci celé ČR 1. místo v kategorii vesnických škol !!
Zároveň naše atletky dokázaly zvítězit v těchto třech dílčích disciplínách:
Kristýna Kodýdková - běh 60 m - 8,23 s
Kristýna Kodýdková - skok daleký - 536 cm
štafeta (4x60 m)
Dana Kodýdková, Martina Havlíková, Diana Kodýdková, Kristýna Kodýdková - 32,77 s

  29. 5. 2006 - okresní kolo - lehká atletika
V okresním kole soutěže v lehké atletice pořádaného Asociací sportu pro všechny v Sušici dne 29. 5. 2006 dosáhli soutěžící těchto výsledků. Nejlepší ze soutěžících postupují do krajského kola, které se koná dne 10. 6. 2006 v Nýřanech.

  26. 5. 2006 - nové rekordy
Nové atletické rekordy školy.

  9. 5. 2006 - Mochtínský přespolní běh
Dne 8. května 2006 se nejlepší žáci školy zúčastnili 34. ročníku Mochtínského přespolního běhu s těmito výsledky.

  28. 4. 2006 - krajské kolo soutěže v českém jazyce
Dne 28. 4. 2006 se v Plzni uskutečnilo krajské kolo soutěže v českém jazyce. Žákyně 9. ročníku Martina Kulová se umístila na skvělém 7. místě.

  27. 4. 2006 - Coca-Cola cup
Dne 27. 4. 2006 se na pačejovském fotbalovém hřišti uskutečnil kvalifikační turnaj v kopané Coca-Cola cup. podrobnosti...

  24. 4. 2006 - DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - školní kolo
Dne 24. 4. 2006 se uskutečnilo školní kolo dopravní soutěže s těmito výsledky.

  24. 4. 2006 - výtvarná soutěž "HOUBY KOLEM NÁS"
Výtvarná práce žákyně 2. ročníku Adély Pancové pod názvem "Liška obecná" byla vybrána mezi 20 nejlepších prací ve výtvarné soutěži "HOUBY KOLEM NÁS" (kategorie A). Práce bude vystavena v Západočeském muzeu Plzeň v rámci výstavy "Barevný svět hub".

  13. 4. 2006 - okresní kolo biologické olympiády
Dne 12. 4. 2006 se v Horažďovicích uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády. Mezi 32 soutěžícími obsadily žákyně 9. ročníku Dana Kodýdková 10. místo a Martina Kulová 22. místo.

  2. 4. 2006 - třídní schůzka SRPDŠ
V úterý 11. dubna 2006 se od 15:10 hodin uskuteční v budově ZŠ Pačejov třídní schůzka SRPDŠ.

  23. 03. 2006 - Zeměpisná olympiáda 2006
Dne 23. 3. 2006 se v Klatovech uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Mezi 14 soutěžícími obsadila žákyně 9. ročníku Dana Kodýdková pěkné 2. místo a společně s vítězem postoupila do krajského kola, které se koná 12. 4. 2006 v Plzni.

  22. 03. 2006 - Matematický klokan 2006
V pondělí 20. března 2006 proběhla ve škole za účasti 53 soutěžících mezinárodní soutěž Matematický klokan 2006 s těmito výsledky.

  22. 3. 2006 - EUROREBUS - zeměpisná soutěž
Družstvo žákyň 9. ročníku ve složení Martina Havlíková, Dana Kodýdková a Martina Kulová obsadilo 6. místo (v konkurenci 39 škol) v krajském kole zeměpisné soutěže EUROREBUS, která se konala 18. 3. 2006 v Plzni.

  10. 3. 2006 - okresní kolo soutěže v českém jazyce
Dne 9. 3. 2006 se v Klatovech uskutečnilo okresní kolo soutěže v českém jazyce. Mezi 41 soutěžícími obsadily žákyně 9. ročníku Martina Kulová 3. místo a Martina Havlíková 32. místo. Martina Kulová postupuje do krajského kola, které se koná 28. 4. 2006 v Plzni.

  23. 2. 2006 - obvodní kolo recitační soutěže
Dne 23. 2. 2005 se v Horažďovicích uskutečnilo obvodní kolo recitační soutěže. V nulté kategorii zvítězil žák 1. ročníku Jakub Straka.

  22. 2. 2006 - PYTHAGORIÁDA 2006 - výsledky okresního kola
Ve středu 22. února 2006 porovnávali žáci 6. a 7. ročníku své schopnosti a dovednosti ve školním kole matematické soutěže Pythagoriáda 2006 s těmito výsledky.

  31. 1. 2006 - nové emailové adresy ZŠ Pačejov
Změny, týkající se nových emailových adres, najdete v sekci zaměstnanci.

  11. 1. 2006 - soutěž v přehazované
družstvo žákyň 6. a 7. ročníku obsadilo 3. místo v soutěži v přehazované, která se konala v hale ZŠ Plánice.

  9. 1. 2006 - zápis žáků do 1. ročníku
ZŠ Pačejov oznamuje rodičům, že zápis žáků do 1. ročníku (děti narozené od 1. 9. do 31. 12. 1999 a od 1. 1. do 31. 8. 2000) se uskuteční ve středu 18. 1. 2006 od 13 do 15 hodin v Základní škole Pačejov. Srdečně zveme děti i rodiče (rodný list dítěte s sebou). Žáci, kteří byli u zápisu v ZŠ Pačejov v loňském roce a byl jim povolen odklad povinné školní docházky s nástupem od 1. 9. 2006 a nastoupí do ZŠ Pačejov, k zápisu letos nemusí.

  15. 12. 2005 - ICT plán 2006 - 2007
Dne 15. 12. 2005 byl zveřejněn ICT plán ZŠ Pačejov pro období do konce roku 2006 s výhledem na rok 2007. Plán popisuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných „Standardem ICT služeb ve škole“.

  18. 11. 2005 - čtvrtletní pedagogická rada
Na pedagogické radě konané dne 18. 11. 2005 byli z řad pedagogických pracovníků do školské rady zvoleni Mgr. Jaroslava Beranová a Mgr. Marie Hlůžková. Funkční období členů rady je tři roky.

  15. 11. 2005 - třídní schůzka SRPDŠ
V úterý 15. listopadu 2005 se od 16:30 hodin uskutečnila v budově KD Pačejov třídní schůzka SRPDŠ. Součástí třídní schůzky byla i volba zástupců rodičů do školské rady. Vítězi voleb a tedy zástupci rodičů do školské rady se po jednokolové volbě stali Petr Panuška a Lenka Křížová. Funkční období členů rady je tři roky.

  31. 10. 2005 - třídní schůzka SRPDŠ
V úterý 15. listopadu 2005 se od 16:30 hodin uskuteční v budově KD Pačejov třídní schůzka SRPDŠ. Součástí třídní schůzky bude i volba zástupců rodičů do školské rady.

KANDIDÁTKA - ZÁSTUPCI RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY
číslo kandidát bydliště
1 Korbelová Olga Kvášňovice
2 Křížová Lenka Olšany
3 Panuška Petr Myslív
4 Pícková Marie Myslív
5 Straková Markéta Pačejov
6 Štěpáníková Marie Olšany
7 Žahourová Jana Pačejov


  25. 10. 2005 - seznam předmětů
Aktualizovaný seznam všech povinných, nepovinných, povinně volitelných předmětů a zájmových kroužků včetně mimoškolní činnosti platný od 1. 9. 2005 naleznete v sekci učební plán.

  3. 10. 2005 - Pačejovský slavíček 2005
Výsledky pěvecké soutěže žáků ZŠ Pačejov spolu s fotogalerií naleznete zde.

  27. 9. 2005 - Pačejovský slavíček 2005
Vítězem pěvecké soutěže žáků ZŠ Pačejov se stala žákyně 7. ročníku Lenka Chodová.

  3. 9. 2005 - klasifikační řád
Dne 30. 8. 2005 vstoupil v platnost nový klasifikační řád.

  2. 9. 2005 - školní řád
Dne 30. 8. 2005 vstoupil v platnost nový školní řád.

  2. 9. 2005 - Slavíček 2005
Jako každoročně dne 23. září 2005 proběhne v KD Pačejov pěvecká soutěž žáků ZŠ Pačejov pod názvem Pačejovský slavíček 2005. Více informací naleznete zde.

  27. 8. 2005 - Začátek školního roku 2005/2006
Ve čtvrtek 1. září 2005 bude zahájen nový školní rok 2005/2006. Aktuální změny naleznete v sekcích:    zaměstnanci   a    organizace školního roku