ARCHIV


  19. 5. 2005 - BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky okresního kola
Žáci 7. ročníku Jan Kodýdek a Markéta Pícková se zúčastnili okresního kola soutěže Biologická olympiáda, která se konala 18. 5. 2005 v Horažďovicích a dosáhli těchto výsledků ...

  18. 5. 2005 - PYTHAGORIÁDA 2005 - výsledky okresního kola
Žáci 7. ročníku Josef Hlůžek a Markéta Ticháčková se zúčastnili okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda 2005, která se konala 4. 5. 2005 v Horažďovicích a dosáhli těchto výsledků ...

  18. 5. 2005 - výsledky okresního kola v přehazované
Družstvo dívek 6. a 7. ročníku se umístilo na 3. místě (z 8 družstev) okresního kola v přehazované, které se konalo 16. 5. 2005 v Klatovech, Čapkova ul.

  10. 5. 2005 - výsledky okresního kola soutěže v lehké atletice
Dne 9. května 2005 se žáci školy zúčastnili v Sušici okresního kola soutěže v lehké atletice s těmito výsledky ...

  9. 5. 2005 - výsledky okresního přeboru v přespolním běhu
Dne 6. 5. 2005 se žáci školy zúčastnili 33. ročníku Mochtínského přespolního běhu s těmito výsledky ...

  4. 5. 2005 - výsledky žáků 9. ročníku v přijímacím řízení na SOŠ, gymnázia a SOU

typ školy počet přihlášených žáků počet přijatých v 1. kole úspěšnost
SOŠ 11 11 100 %
gymnázium 5 5 100 %
SOU 6 6 100 %

  28. 4. 2005 - školní kolo dopravní soutěže
Dne 28. dubna 2005 absolvovali žáci školní kolo dopravní soutěže s těmito výsledky.

  25. 4. 2005 - Celostátní přehlídka dětské recitace
Vynikajícího výsledku dosáhl 23. dubna 2005 žák 9. ročníku Vít Kříž, který obsadil skvělé 4. místo v krajském kole CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY DĚTSKÉ RECITACE.

  21. 4. 2005 - Okresní finále ZŠ v minifotbale
Výborného výsledku dosáhl 20. dubna celek žáků naší školy, když v okresním finále v minikopané obsadil skvělé 2. místo. Tomuto finále předcházelo ... více

  19. 4. 2005 - vystoupení pěveckého souboru VÁNEK
Pěvecký soubor Vánek vystoupí na VIII. ročníku přehlídky dětského sborového zpěvu v MěKS Klatovy 4. května 2005 v 17:00 a na benefičním večeru na podporu SUŠICKÉHO BETLÉMU dne 22. dubna 2005 v 19:00

  14. 4. 2005 - krajské kolo zeměpisné olympiády
Žák 7. ročníku Jan Kodýdek obsadil pěkné 10. místo v krajském kole soutěže ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA konané 13. 4. 2005 v Plzni

  31. 3. 2005 - třídní schůzka SRPDŠ
V pondělí 11. dubna 2005 se od 15:00 hodin uskuteční v budově Základní školy Pačejov třídní schůzka SRPDŠ.

  28. 3. 2005 - soubor "Vánek" jako host na koncertu slavného Spiritual Kvintetu
Pěvecký soubor Vánek vystoupil jako host na koncertu slavného Spiritual Kvintetu v klatovské Družbě ve středu 16. března. Dle ohlasu plného sálu to bezesporu bylo vystoupení úspěšné. Děvčata zazpívala ... více

  23. 3. 2005 - okresní kolo Olympiády v českém jazyce - Klatovy
Dne 23. 3. 2005 se v Klatovech uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže se účastnily 2 žákyně 9. třídy s těmito výsledky...

  23. 3. 2005 - okresní kolo soutěže v recitaci - Klatovy
Dne 16. 3. 2005 se v Klatovech uskutečnilo okresní kolo soutěže v recitaci. Soutěže se zúčastnil žák 9. třídy Vít Kříž. Obsadil 1. místo a postoupil tak do krajského kola. Více...

  21. 3. 2005 - okresní kolo zeměpisné olympiády - Klatovy
Dne 21. 3. 2005 se v Klatovech uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Soutěže se účastnili 2 žáci s těmito výsledky...

  18. 03. 2005 - Matematický klokan 2005
V pátek 18. března 2005 proběhlo ve škole za účasti 29 soutěžících školní kolo mezinárodní soutěže Matematický klokan 2005 s těmito výsledky.

  16. 03. 2005 - Pythagoriáda 2005
Ve středu 16. března 2005 porovnávali žáci 6. a 7. ročníku své schopnosti a dovednosti ve školním kole matematické soutěže Pythagoriáda 2005 s těmito výsledky.

  7. 3. 2005 - ukončení chřipkových prázdnin
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, jako orgán příslušný podle § 82 odst. 2 písm l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 69 odst. 2 citovaného zákona r u š í dnem 5. 3. 2005 mimořádné opatření při epidemii, nařízené Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Plzni dne 25. 2. 2005 pod č,j. 3866/05/25. Odůvodnění: Během 9. kalendářního týdne roku 2005 došlo k výraznému poklesu akutních respiračních infekcí, a proto bylo rozhodnuto o ukončení uzavření zařízení jejichž jste zřizovatelem.

  25. 2. 2005 - chřipkové prázdniny
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, jako orgán příslušný podle § 82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 69 odst. 1 písm.b) a odst. 2 citovaného zákona nařizuje uzavření Základní školy Pačejov 51 a Mateřské školy Pačejov 93 a to od 28. 2. 2005 do odvolání. V této době, v rámci protiepidemických opatření, nebudou žáci navštěvovat školní družinu ani zařízení školního stravování.

  23. 2. 2005 - soutěž v recitaci - Horažďovice
Dne 23. 2. 2005 se v Horažďovicích uskutečnilo obvodní kolo recitační soutěže. Soutěže se účastnili 4 žáci s těmito výsledky...

  14. 2. 2005 - ředitelské volno
Základní škola Pačejov po konzultaci s HS Klatovy a dětskou lékařkou MUDr. Matasovou vyhlašuje na dny 15. – 18. 2. 2005 ředitelské volno z důvodu vysoké nemocnosti žáků a zaměstnanců školy. V těchto dnech bude školní družina mimo provoz.

  10. 2. 2005 - lyžařský výcvikový kurz
Žáci 6. a 7. ročníku pod vedením pí. Beranové, p. Cihláře a pí. Hlůžkové absolvovali ve dnech 31. 1. 2005 - 4. 2. 2005 lyžařský výcvikový kurz.

  5. 1. 2005 - zápis žáků do 1. ročníku
ZŠ Pačejov oznamuje rodičům, že zápis žáků do 1. ročníku (děti narozené od 1. 9. do 31. 12. 1998 a od 1. 1. do 31. 8. 1999) se uskuteční ve středu 19. 1. 2005 od 13 do 15 hodin v Základní škole Pačejov. Srdečně zveme děti i rodiče (rodný list dítěte s sebou).

  29. 12. 2004 - změny v přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
Podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 dochází ke změnám při přijímání žáků do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. Více informací naleznete zde ...

*   29. 12. 2004 - změny v omlouvání nepřítomnosti žáka
Podle § 50 odst. 1 zákona č. 561/2004 je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád. Více informací týkajících se omluvení nepřítomnosti najdete zde ...

  29. 12. 2004 - nový školský zákon
Od 1. ledna 2005 nabývá na účinnosti nový Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon č. 561/2004. Plné znění zákona ke stažení:    zakon.doc (740 kB)    

  2. 12. 2004 - počítačové kurzy pro veřejnost
Základní škola PAČEJOV pořádá v období duben - červen 2005 pro veřejnost

  18. 11. 2004 - setkání žáků 9. ročníku se zástupci škol
Dne 6. 12. 2004 od 16:00 se v budově ZŠ uskuteční setkání žáků 9. ročníku se zástupci středních škol a SOU.

  11. 11. 2004 - nová adresa www stránek
Od 11. listopadu 2004 naleznete webové stránky školy na nové adrese www.zspacejov.cz

  3. 11. 2004 - třídní schůzka SRPDŠ
V pondělí 15. listopadu 2004 se od 15:00 hodin uskuteční v budově Základní školy Pačejov třídní schůzka SRPDŠ.

  1. 11. 2004 - Kinderiáda
Dne 19. října 2004 se žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili atletické soutěže Kinderiáda 2004. Soutěž se konala v Plzni - Štruncových sadech za účasti 30 družstev. Výsledky najdete zde ...

  12. 10. 2004 - fotogalerie "Pačejovský slavíček 2004"
V sekci Slavíček naleznete fotografie zachycující průběh XIII. ročníku pěvecké soutěže "Pačejovský slavíček"

  7. 10. 2004 - Okresní přebor v přespolním běhu - Klatovy
družstva mladších i starších žáků a žákyň se zúčastnilo Okresního přeboru v přespolním běhu konaného v Klatovech 7. 10. 2004 s těmito výsledky...

  15. 09. 2004 - seznam předmětů
Aktualizovaný seznam všech povinných, nepovinných, povinně volitelných předmětů a zájmových kroužků včetně mimoškolní činnosti platný od 15. 9. 2004 naleznete v sekci učební plán.

  8. 9. 2004 - Slavíček 2004
Jako každoročně dne 24. září 2004 proběhne v KD Pačejov pěvecká soutěž žáků ZŠ Pačejov pod názvem Pačejovský slavíček 2004. Více informací naleznete zde

  6. 9. 2004 - kurz "Práce s textovým editorem Microsoft WORD"
Od 6. září do 17. září 2004 probíhá v ZŠ Pačejov patnáctihodinový kurz pro veřejnost "Práce s textovým editorem Microsoft WORD".

  1. 9. 2004 - Informace o školním stravování
Aktualizované informace o možnostech placení, resp. odhlašování obědů ve školním roce 2004/05 naleznete v této sekci

  1. 9. 2004 - Začátek školního roku 2004/2005
Dne 1. září 2004 byl zahájen nový školní rok 2004/2005. Základní školu nyní navštěvuje 154 žáků.

  27. 8. 2004 - Začátek školního roku 2004/2005
Ve středu 1. září 2004 bude zahájen nový školní rok 2004/2005. Aktuální změny naleznete v sekcích:    zaměstnanci   a    organizace školního roku