ARCHIV


* 30.6.2017 - Rozloučení ...
Pátek 30.června nemůže znamenat nic jiného, než konec školního roku a začátek prázdninového období. Letošní rozloučení se školním rokem bylo v Pačejově více než nostalgické.
Po 37 letech opouští pačejovskou školu její dlouholetý ředitel pan Josef Hromádka. Do Pačejova přišel v roce 1980 a funkci ředitele zastával plných 35 let. Po dobu svého „ředitelování“ zažil neuvěřitelných 23 ministrů školství! Jeho poctivou práci a výrazný přínos Pačejovu ocenil i starosta obce Ing.Jan Vavřička.
Nebylo to ale jediné loučení. Po třech letech odchází i paní učitelka Johanka Šišpelová. I ona v Pačejově zanechává svou výraznou stopu. A aby toho nebylo málo, tak po roce opouští Pačejov i asistentka pedagoga Pavla Kohoutová. Páteční dopoledne bylo vůbec celé ve znamení loučení. Po předání vysvědčení v jednotlivých třídách se celý pedagogický sbor spolu se starostou obce a zástupcem Sboru pro občanské záležitosti rozloučili se žáky 9.ročníku, bezvadnou třídou, na kterou všichni učitelé budou dlouho a rádi vzpomínat. Nicméně, konec nostalgie a…. „Hurá na prázdniny!!!“ /Tomáš Cihlář/
fotogalerie
* 29.6.2017 - Sportovně branný závod
Středeční dopoledne posledního týdne školního roku patřilo sportovně brannému závodu, který spolu s p.učitelem Tomášem Cihlářem připravili žáci 9.ročníku. Celkem 19 pětičlenných smíšených družstev se v pětiminutových intervalech vydalo na přibližně čtyřkilometrový přírodní okruh se startem i cílem na školním hřišti. Na 8 stanovišťích na žáky čekalo plnění různých úkolů – střelba ze vzduchovky, základy topografie, hod na cíl, zatloukání hřebíků, chůze na chůdách, švihadla, první pomoc, střelba z praku, luštění hesla. Počasí přálo a závod se určitě vydařil. Vítězem se stala hlídka ve složení: Katka Denková /velitel/, Vojta Klečka, Zuzana Veselá, Václav Havlík a Tomáš Bláha. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 27.6.2017 - Školní časopis žáků 9. ročníku
školní časopis žáků 9. ročníku (pdf)

* 20.6.2017 - Schůze školské rady
Schůze školské rady se uskutečnila v pondělí 19. června v podvečer v zasedací místnosti Obecního úřadu Pačejov. Na programu byly otázky související s aktuálními problémy školy - všeobecně diskutovanou inkluzí, rozmisťovacím řízením, školním stravováním, zápisem dětí do 1. ročníku, spoluprací školy se zřizovatelem, chováním dětí ve škole a na veřejnosti, potažmo v autobusech a na zastávkách. V této oblasti jsou zaznamenávány v poslední době vážné problémy související s narůstající agresivitou dětí. Na závěr schůzky školské rady předal starosta obce Ing. Jan Vavřička oficielní jmenovací dekret nové paní ředitelce pačejovské školy RNDr. Haně Aldorfové. Schůzka školské rady, kterou řídila její předsedkyně Mgr. Hana Zajícová, byla velmi inspirativní a přinesla spoustu námětů a nápadů do budoucna.* 19.6.2017 - Výlet na Šumavu
Ve středu 14.června jsme vyrazili pod vedením pana učitele Tomáše Cihláře na výlet na Šumavu. Naší základnou se stal ranč Yukon v Radešově. Po příjezdu jsme se ubytovali na pokojích, skupina zkušených „trampů“ si postavila stany. Zbytek dne jsme věnovali vodním hrátkám v řece Otavě, absolvovali jsme vycházku po okolí, večer jsme opékali vuřty a seděli u ohně. Druhý den jsme po snídani odjeli na Srní. Naší první zastávkou byl nedávno vybudovaný vlčí výběh. V návštěvnickém centru jsme mohli zhlédnout několik zajímavých videoukázek dokumentujících život této šelmy. Poté jsme se odebrali do samotného vlčího výběhu. Zde se nejvíce líbilo našim kamarádům Radkovi a Martinu Vlkovým. Následovala turistická část dne. Přes Hrádky jsme se dostali do údolí Vydry. Na Čeňkově Pile jsme navštívili informační centrum v areálu elektrárny a poté i malou historickou vodní elektrárnu na soutoku řek Vydry a Křemelné. Odpoledne jsme se vrátili autobusem zpět na náš ranč, kde jsme se věnovali oblíbeným aktivitám. V pátek ráno jsme odjeli autobusem na Kašperské Hory, odkud jsme pokračovali na seismickou stanici na Zlatém potoce. Součástí prohlídky byla i návštěva středověké štoly, v níž jsou umístěny citlivé seismometry, které zaznamenají otřesy v kterékoli části světa. Dozvěděli jsme se například, že zemětřesení v Japonsku „běží“ na Kašperské Hory celých 12 minut. Následovala okružní vycházka „po stopách zlatokopů“, během níž jsme navštívili například štolu „Naděje“, stádo bizonů na Červené nebo pozorovali živou zmiji. Po obědě na nás čekal poslední bod programu v podobě zábavně naučné hry v „Muzeu Šumavy“. Jednalo se o soutěž dvojic, jejíž podstatou bylo vyhledávání různých údajů a informací. Odpoledne jsme se vrátili do Radešova, kam pro nás přijeli naši rodiče. Výlet se nám moc líbil, užili jsme si spoustu legrace a budeme na něj rádi vzpomínat. Někteří naši spolužáci dokázali být celé tři dny bez počítače a to je co říct! Na Yukon se v budoucnu určitě vrátíme.
Lenka Bendová, Natálka Marešová a David Šíma, žáci 9.ročníku ZŠ Pačejov
fotogalerie

* 14.6.2017 - Atletický kroužek
Ve čtvrtek 15.6.2017 se z rodinných důvodů neuskuteční atletický kroužek. (Šišpelová J.)

* 3.5.2017 - Den Země 2017
Den Země už řadu let spojují učitelé a žáci pačejovské školy s úklidem veřejných prostranství v našich obcích. Nejinak tomu bylo i letos a je až neuvěřitelné, kolik nepořádku se za pouhý jeden rok podél našich komunikací objeví. Dobrá věc se ale určitě podařila a příroda všem účastníkům úterní brigády děkuje! /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 28.4.2017 - Koncert v pačejovském kostele
Procházku českou a evropskou barokní hudbou absolvovali v pátek 28.4. žáci pačejovské školy. Průvodcem jim byl vynikající litomyšlský profesionální varhaník pan Martin Kubát, pedagog opavské konzervatoře a bývalý varhaník českobudějovické diecéze.
V jeho podání zazněly mimo jiné skladby Bohuslava Matěje Černohorského, Adama Václava Michny z Otradovic, Georga Friedricha Händela či Antonia Vivaldiho. Koncert vyvrcholil legendární Toccatou a fugou D moll od Johanna Sebastiana Bacha. Neméně poutavé bylo i průvodní slovo našeho hosta. Milovníci vážné hudby se pak mohou těšit na koncert pana Martina Kubáta v rámci „Pačejovského hudebního léta“ 2018. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 28.4.2017 - Biologická olympiáda
Ve čtvrtek 20. dubna se žákyně 8. třídy Jana Halíková zúčastnila okresního kola Biologické olympiády, které se konalo v Domě dětí a mládeže v Horažďovicích. V konkurenci žáků ze základních škol a gymnázií vybojovala vynikající 4. místo. Gratulujeme k výbornému výsledku.

* 27.4.2017 - Úspěchy v okresních naukových soutěžích
Základní škola Pačejov se může pochlubit v letošním školním roce celou řadou úspěchů, kterých dosáhli její žáci v okresních kolech naukových soutěží. Pačejovská škola je jednou z mála malých vesnických škol, které své žáky na tyto soutěže pravidelně připravují. A výsledky jsou určitě potěšitelné:

Daniel Kurbel (3. třída)
postup do krajského kola recitační soutěže
(vyučující M. Hlůžková + asistentka V. Hadrabová)

Gabriela Bělochová (7. třída)
2. místo v okresním kole matematické olympiády
(vyučující M. Jandovský)

Jana Halíková (8. třída)
4. místo v okresním kole biologické olympiády
(vyučující J. Šišpelová)

Lenka Bendová (9. třída)
7. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce
(vyučující T. Cihlář)

Natálie Marešová (9. třída)
7. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce
(vyučující M. Ulrichová)

Všem úspěšným aktérům patří poděkování za vzornou reprezentaci nejen školy, ale i obce. (Mgr. Tomáš Cihlář)
* 22.4.2017 - Den proti úložišti
V sobotu 22. dubna se uskutečnila celorepubliková akce „Den proti úložišti“. Nejinak tomu bylo i v naší lokalitě „Březový potok“. Formou protestu se tradičně stal štafetový běh v délce 25 km, jehož trasa vedla po hranicích zasažené oblasti. Přes krajně nepříznivé povětrnostní podmínky byla účast naprosto skvělá a na trati jednotlivých úseků spadajících do „pačejovské sekce“ byly vidět hlavně děti. Dík za aktivní přístup patří především těm našim spolkům a organizacím, které se práci s dětmi věnují - mladí fotbalisté a hasiči, žáci základní školy a premiérově i ti nejmenší z mateřské školy. Poděkování patří i těm učitelům, vedoucím a trenérům, kteří vše organizačně zajistili. Součástí protestní akce bylo i vysazení symbolické "lípy života" v Jetenovicích. Program pokračoval v odpoledních hodinách v sále velkoborského kulturního domu, kde starostové obcí z lokality demonstrovali svou jednotu společným prohlášením. Následně vystoupil pěvecký sbor Velkobor a pěvecký sbor žáků pačejovské základní školy pod vedením paní učitelky Marie Hlůžkové. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 20.4.2017 - Beseda se starostou
Starosta obce Ing. Jan Vavřička besedoval v rámci hodin občanské výchovy se žáky 8. a 9. ročníku Základní školy Pačejov. Své posluchače nejprve obecně seznámil se základními principy a orgány státní správy a samosprávy, poté se samozřejmě dostalo na problematiku související s životem v naší obcí - orgány spravující obec, volební program a jeho plnění, vztah obec a škola, problematika úložiště jaderného odpadu, životní prostředí, nakládání s odpady, mezilidské vztahy apod. V druhé části besedy pan starosta odpovídal na četné dotazy ze strany žáků, které ukázaly na to, že se i ta nejmladší generace živě zajímá o dění kolem sebe. Beseda se určitě vydařila a splnila svůj účel. /Mgr.Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 20.4.2017 - Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
rozhodnutí o přijetí (pdf)

* 5.4.2017 - Olympiáda z matematiky - okresní kolo
Ve úterý 4. dubna se žákyně 7. třídy Gabriela Bělochová zúčastnila okresního kola Olympiády z matematiky, která se konala v Domě dětí a mládeže v Klatovech. V konkurenci žáků ze základních škol a gymnázií klatovského okresu obsadila Gábina vynikající 2. místo. Gratulujeme k výbornému výsledku.

* 5.4.2017 - Dotazník MAS
dotazník

* 3.4.2017 - Atletický kroužek
Ve čtvrtek 20.4.2017 se z důvodu probíhajícího Dne Země neuskuteční atletický kroužek.

* 30.3.2017 - Zápis dětí do 1. ročníku
V ZŠ Pačejov proběhne zápis dětí do 1. ročníku (děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011) ve středu 12.4.2017 od 13:00 do 15:30 hodin.
Srdečně zveme děti i rodiče (rodný list dítěte přineste s sebou).
K zápisu mohou přijít i děti narozené po 31.8.2011 (mladší) - § 36, odst. 3 školského zákona s tím, že přijetí je vázáno na doporučující vyjádření poradenského zařízení. Rodiče, kteří budou žádat o odklad – přinesou požadované doklady (vyšetření).

* 28.3.2017 - Třídní schůzka SRPDŠ
V úterý 25.4.2017 se uskuteční třídní schůzka SRPDŠ. Zahájení je od 16:30 v jednotlivých třídách školy.

* 27.3.2017 - Recitační soutěž (okresní kolo)
V okresním kole recitační soutěže 22.3. v Klatovech se umístil Daniel Kurbel na druhém místě a postupuje do krajského kola, které se koná 22.4. v Horšovském Týně.

* 22.3.2017 - Tvořivá velikonoční dílna - 2. dubna 2017 od 15 hodin
plakát

* 17.3.2017 - Recitační soutěž (obvodní kolo)
Dne 16.3. se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola recitační soutěže v Horažďovicích. Do okresního kola postupují: Daniel Kurbel a Pavlína Buriánková. Okresní kolo se koná 22.3. v Klatovech.

* 17.3.2017 - Matematický klokan 2017
výsledky soutěže

* 22.2.2017 - Olympiáda v anglickém jazyce (okresní kolo)
Dne 22.2.2017 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěž se konala v Domově dětí a mládeže v Klatovech a naší školu reprezentovaly žákyně 9. ročníku Natálie Marešová a 7. ročníku Gabriela Bělochová.
V konkurenci 16ti soutěžících Natálie Marešová obhájila krásné dělené 7. místo, přičemž ji od 1. místa dělilo pouhých 5 bodů. Gabriela Bělochová se umístila na pěkném 13. místě. Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

* 15.2.2017 - Recitační soutěž 2017 (školní kolo)
výsledky soutěže

* 5.2.2017 - Výlet na Srní
Žáci Základní školy Pačejov se už řadu let zapojují do akce "Pomáháme přírodě". Během podzimních měsíců sbírají kaštany a žaludy, které následně věnují Správě Národního parku Šumava - územní pracoviště Srní, kde slouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce "Beranky". Pro ty nejlepší sběrače byl na jednodenní pololetní prázdniny připraven výlet na Srní. Zde na ně čekal bohatý atraktivní program. Průvodcem byl zaměstnanec NP, bývalý žák pačejovské školy, zkušený lesník Pavel Běloch.
Děti postupně navštívily nedávno otevřený výběh s vlky o rozloze 3 ha, napříč kterým vede visutá pozorovací stezka. V budově návštěvnického centra pak zhlédly poučnou expozici o životě vlků v přírodě a několik zajímavých filmů dokumentujících chování těchto zajímavých šelem. Odtud vedla cesta do přezimovací obůrky, kde z pohodlné zasklené pozorovatelny mohly pozorovat přibližně stovku jelenů, laní a kolouchů.
Páteční výlet na Srní i díky příjemnému počasí neměl chybu a pro pačejovské sběrače byl určitě zaslouženou odměnou. Dík panu Zdeňku Voskovi za pomoc při zajištění dopravy
/Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 1.2.2017 - Olympiáda v českém jazyce
Žáci 9. ročníku Lenka Bendová a David Šíma se ve středu 1.2.2017 zúčastnili okresního kola olympiády v českém jazyce, kterou tradičně pořádal Dům dětí a mládeže Klatovy. V početné v konkurenci 36 žáků víceletých gymnázií a základních škol se rozhodně neztratili. Lenka Bendová obsadila v konečném pořadí výborné dělené 7. místo, David Šíma pak dělené 20. místo. Gratulujeme! /Tomáš Cihlář/

* 1.2.2017 - Pythagoriáda 2017
výsledky soutěže

* 22.12.2016 - školní besídka
Poslední předvánoční den patří na pačejovské škole tradičním třídním besídkám, na kterých samozřejmě nechybí vánoční stromečky, dárky, cukroví a pravá předvánoční atmosféra. Vrcholem dne pak bývá vánoční pořad, který je pravidelně v režii těch nejstarších - žáků 9.ročníku. Nejinak tomu bylo i letos a z přiložených fotografií lze poznat, že se povedl! /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 21.12.2016 - zástup - vychovatelka školní družiny
ZŠ Pačejov přijme od 3. ledna 2017 na zástup (cca 3 týdny) VYCHOVATELKU ŠKOLNÍ DRUŽINY.
Požadujeme úplné střední vzdělání.
Informace o pracovní době, náplni práce, platových podmínkách podá ředitel školy. Tel.: 376 595 254, 731 554 883.

* 21.12.2016 - turnaj - stolní tenis, šachy* 21.12.2016 - Dárky pro malé pacienty z onkologické kliniky v pražském Motole
Stalo se už dobrou tradicí, že vánoční koncert současných i bývalých žáků pačejovské školy „Nesem vám noviny“ má malý, ale velice výstižný dovětek .… „Děti dětem“. Po konzultaci s profesorem MUDr. Petrem Sedláčkem, CSc., vedoucím lékařem transplantační jednotky kostní dřeně Kliniky dětské hematologie a onkologie z pražské Fakultní nemocnice v Motole, se aktéři letošního pačejovského vánočního koncertu rozhodli podarovat malé pacienty, kteří na klinice absolvují náročnou léčbu související s transplantací kostní dřeně. Byla zakoupena sada 10 ks stereofonních sluchátek s požadovanou délkou kabelu a kolekce 30 DVD s českými pohádkami a dětskými filmy. Dárky pak „DĚTI DĚTEM“ osobně do Prahy zavezly.
„Pačejovskou delegaci“ tvořili Simona Panušková, Vojta Klečka a Josef Pinta, pod dohledem učitele Tomáše Cihláře. Samotné přijetí na klinice bylo velice srdečné. Pan profesor Sedláček se hostům věnoval po dobu dvou hodin, provedl je po lůžkovém oddělení, kam se z důvodu přísné sterility prostředí jen tak někdo nedostane, ochotně odpovídal na četné dotazy související s problematikou transplantace kostní dřeně. Na společenské místnosti pak následovalo improvizované setkání s maminkami a jedním tatínkem všech malých pacientů, spojené s předáním dárků. Rodiče mají totiž možnost být po celou dobu léčby u svých dětí. Léčby, u které závisí na každé maličkosti. Třeba i na takové, že jsme někomu prostě jen tak udělali radost. A to opravdu není málo!
Dík patří všem návštěvníkům pačejovského vánočního koncertu, kteří bezpochyby podpořili dobrou věc a potěšili v předvánočním čase ty, kteří to skutečně potřebují nejvíce.
/Tomáš Cihlář/

fotogalerie

* 20.12.2016 - Vánoční koncert
Adventní období bývá již tradičně ve znamení vánočních koncertů v režii dětí ze Základní školy Pačejov. Na páteční společný olšanský koncert pěveckého sboru paní učitelky Marie Hlůžkové a sboru Velkobor navázal pondělní koncert současných i bývalých žáků pačejovské školy Nesem vám noviny aneb Děti dětem. Ten se opětovně nesl ve znamení charitativní akce, kdy výtěžek z dobrovolného vstupného putoval formou dárků pacientům dětské onkologické kliniky v pražském Motole. Více než dvouhodinový program i letos dokázal zcela zaplnit sál pačejovského kulturního domu.
Nechyběly samozřejmě vánoční koledy a písně, oblíbené písničky z „babiččiny krabičky“, novinkou byly duety s Pepou Pintou, zazněla i rocková variace Smetanovy Vltavy. Na pódiu defilovaly ryzí talentovaní začátečníci i ti ostřílenější mazáci. Vrcholem koncertu byly bezpochyby špičkové pěvecké výkony Simony Panuškové a Šárky Bělochové.
Všem aktérům pačejovského vánočního koncertu v závěru poděkoval starosta obce Ing. Jan Vavřička a předal jim jako projev uznání dva velké krásné dorty. Nejhezčí na celém večeru však byla pohodová předvánoční atmosféra…kéž by v našich srdcích zůstala co nejdéle a ukázala nám všem, že někdy stačí strašně málo k tomu, abychom si byli blíž. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 6.12.2016 - sběr kaštanů a žaludů
Žáci pačejovské základní školy se již řadu let aktivně zapojují do akce „Pomáháme přírodě“. Podzimním sběrem kaštanů a žaludů tak přispívají k zimnímu přikrmování spárkaté zvěře. Letos dokázali shromáždit 300 kg sušených kaštanů a žaludů, které si mezi sebou rozdělí Myslivecký spolek Pačejov a Správa Národního parku Šumava – územní pracoviště Srní, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce „Beranky“.
A právě tam bude pro všechny, kteří se do této akce zapojili, uspořádán během zimy výlet spojený se zimním pozorováním zvěře. Do akce „Pomáháme přírodě“ se zapojili Jakub Jakab, Gábina Bělochová, Katka Lávičková, Kuba Žitník, Roman Behenský, Jana Halíková, Simon a Natálka Valešovi, Jan Mašíček, Vašek Hlaváč, Bára Kodýdková, Vítek Kilián, Milada Havlíková, Jakub Smolík, František Moravec, Míra Havlík, Eliška Turnerová.
Nejlepšími sběrači pak byli František Slivoň, Jiří Moravec, sestry Adéla a Marie Voskovy a paní učitelka Petra Mesiarová. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 1.12.2016 - Vánoční jarmark
Nedílnou součástí adventních, vánočních a novoročních akcí konaných v našich obcích se stal i tradiční vánoční jarmark v podání žáků a učitelů Základní školy Pačejov.
O jeho oblibě svědčí i velký zájem veřejnosti, a to nejen té rodičovské. Nejinak tomu bylo i první prosincový den odpoledne a v podvečer v prostorách školy a školní jídelny. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 29.11.2016 - Vánoční jarmark
Základní škola Pačejov vás zve na VÁNOČNÍ JARMARK.
Zahájení je ve čtvrtek 1.12.2016 od 15:15 v budově ZŠ a ŠJ.

* 23.11.2016 - přijímací řízení - prezentace
přijímací řízení 2017 (Microsoft PowerPoint - pps)
přijímací řízení 2017 (Libre Office Impress - odp)

* 18.11.2016 - Výstava "Stará škola"
V roce 2017 si připomeneme 790. výročí první historické zmínky o Pačejovu. Celý rok pak bude ve znamení těchto oslav. Jednou z průvodních akcí bude i sraz rodáků, plánovaný na sobotu 3. června. V rámci „dne otevřených dveří“ bychom v naší základní škole rádi připravili výstavu věnovanou historii pačejovské školy. Při té příležitosti se obracíme na veřejnost s prosbou o zapůjčení různých předmětů, dokumentů a dalších archiválií, které mají vztah k naší škole cca do 50. let. Jedná se hlavně o různé tiskopisy, vysvědčení, sešity, staré učebnice, dobové fotografie či různé předměty – dřevěné penály, kalamáře, břidlicové tabulky na psaní, učení pomůcky apod.
Za pochopení předem děkujeme.
Tomáš Cihlář, Hana Zajícová a Božena Behenská – kurátoři výstavy.
Bližší informace na telefonním čísle 606494996.

* 25.10.2016 - Třídní schůzka SRPDŠ
V úterý 22.11.2016 se uskuteční třídní schůzka SRPDŠ. Zahájení se koná od 16:30 ve školní jídelně. Konzultace s vyučujícími proběhnou poté v jednotlivých třídách školy.
Pro rodiče žáků 9. ročníku bude po třídní schůzce následovat instruktáž týkající se přijímacího řízení na střední školy a setkání se zástupci středních škol.

* 20.10.2016 - Divadelní představení - KD Pačejov
Žáci pačejovské základní školy mohli zhlédnout hned dvě divadelní představení. Ve čtvrtek 20. října totiž zavítalo do našeho kulturního domu „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Pro děti z 1.stupně byly připraveny Příběhy veverky Zrzečky, pro jejich starší spolužáky pak komponovaný pořad „Evropou od renesance po realismus“. Jeho součástí byly ukázky z her Williama Shakespeara – Hamlet, Moliéra – Zdravý nemocný, Carla Goldoniho – Sluha dvou pánů, Edmonda Rostanda – Cyrano z Bergeraco a Aloise a Viléma Mrštíků – Maryša. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 20.9.2016 - Výstava Císař Karel IV. 1316 - 2016
Letošní rok 2016 se nesl ve znamení oslav 700.výročí narození krále Karla IV. Významnou měrou se k nim přihlásili i žáci a učitelé pačejovské základní školy. V červnu to bylo celodenním projektovým dnem a 20.září pak návštěvou společné česko-bavorské výstavy „Císař Karel IV. 1316 – 2016“ ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Výstava představila Karla IV. jako mimořádnou osobnost evropských dějin, jako zbožného, prozíravého, vzdělaného a cílevědomého panovníka.
V průběhu jeden a půl hodinové komentované prohlídky /mimochodem na špičkové profesionální úrovni/ měli žáci možnost seznámit se nejen s osobností Karla IV., ale i z mnoha zajímavostmi souvisejícími s životem ve středověku. K vidění bylo i mnoho unikátních dokumentů a artefaktů, vystavených výjimečně u příležitosti této výstavy. Po skončení prohlídky na žáky čekala společná procházka historickými pasážemi Malé Strany a Hradčan /Valdštejnská zahrada, komplexy Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Malostranské náměstí, chrám sv.Mikuláše, Nerudova ulice včetně rodného domu Jana Nerudy, panorama Prahy z hradčanské vyhlídky, Loreta/.
Exkurze bezesporu obohatila všeobecný historický a kulturně-společenský rozhled našich žáků.
/Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 6.9.2016 - ředitelské volno
Ředitel ZŠ PAČEJOV vyhlašuje dle Zákona č. 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 24, odst. 2 tohoto zákona na pátek 16. září 2016 ředitelské volno ze závažných technických důvodů. ředitelské volno (pdf)

* 6.9.2016 - atletická přípravka
atletická přípravka 1. - 5. třída (pdf)

* 2.9.2016 - kurzy angličtiny
Úvodní informační schůzka zájemců o kurzy angličtiny v Pačejově (začátečníci i pokročilí) se bude konat 13.9.2016 v 16:00 hodin ve škole (2. třída).

* 30.8.2016 - dodatek k ŠVP
Dodatek k ŠVP ZV č. 2

* 26.8.2016 - organizace školního roku 2016/17
organizace školního roku
zaměstnanci
* 26.8.2016 - organizace školního roku 2016/17
organizace školního roku
zaměstnanci